IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL

Kontrolirajte koliko puta je otvarana
određena Excel datoteka


Kontrolirajte koliko puta je otvarana određena Excel datoteka ( AutoNumber opened counter ) brojač

Ako ste ikada poželjeli znati koliko je puta neka Excelova datoteka ( Knjiga ili WorkBook otvarana ) a niste znali kako, pogledajte ovaj tutorial: Ako Vam nije baš najjasniji downloadajte ovaj primjer datoteke sa dna ove web stranice.

Recimo da imate nekakvu datoteku u Excelu za koju želite znati koliko je puta pregledana ( otvarana ). Bez obzira snimljene promjene u njoj ili ne.
Dotičnu datoteku ja sam imenovao "workbookOpened.xls"
Za ovu radnju koristit ćemo VBA code.

U ovom slučaju želimo da nam se u ćeliji A1 pojavi broj koliko puta je datoteka otvorena.

Kada smo odlučili gdje će nam se prikazivati broj otvaranja idemo unijeti VBA code za ovu radnju.

Kliknite na tekstualnom izborniku  Alati => Makronaredba => Visual Basic Editor ( Tools => Macro => Visual Basic Editor )
Ili jednostavno pritisnite kombinaciju tipki ALT+F11 

Sada Vam se pojavio prozor Visual Basic Editora , selektirajte ThisWorkbook u lijevom izborniku a nakon toga kliknite na gumb
View Code i potom kopirajte ovaj VBA code u desni dio prozora ( samo ovaj dio koji se nalazi između znaka postotak.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Option Explicit

 Private Sub Workbook_Open()

       Dim x As String

       On Error GoTo ErrorHandler

One:

      Open "c:\" & ThisWorkbook.Name & _
           " Counter.txt" For Input As #1
      Input #1, x
      Close #1
      x = x + 1 

Two:

      '******THIS LINE IS OPTIONAL******
      Sheets(1).Range("A1").Value = x
      '********************************
      Open "c:\" & ThisWorkbook.Name & _
           " Counter.txt" For Output As #1
      Write #1, x
      Close #1 

      Exit Sub 

ErrorHandler:
      Select Case Err.Number 

      Case 53  'If Counter file does not exist...
NumberRequired:
            x = InputBox("Enter a Number greater than " & _
                         "zero to Begin Counting With", _
                         "Create 'C:\" & ThisWorkbook.Name & _
                         " Counter.txt' File")
            If Not IsNumeric(x) Then GoTo NumberRequired
            If x <= 0 Then GoTo NumberRequired
            Resume Two
      Case Else
            Resume Next
      End Select
End Sub

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Sada snimite ovaj VBA code klikom na gumb Save na grafičkom izborniku i zatvorite Visual Basic Editor.
Sada ste pozicionirani na Workbook u Excelu.

SNIMITE promjene u WorkbookOpen.xls i zatvorite Excel datoteku ( Workbook )

Prvi korak našeg testiranja tj. početni korak za pripremu kontrole otvaranja datoteke je ponovno pokretanje datoteke.

Dakle kliknite na datoteku da bi je otvorili i u prvom dijalog prozoru prihvatite Omogući Makronaredbe

Nakon klika na prihvaćanje Makronaredbi pojavljuje Vam se dijalog prozor u kojem morate upisati STARTNI BROJ od kojega će "Excel counter" početi brojati otvaranja.
Uočite na dijalog prozoru da će ovom radnjom Excel kreirati TEKSTUALNU datoteku
na
C:\workbookOpened.xls Counter.txt

U toj TXT datoteci vršit će se promjene prilikom svakog otvaranja ( bez obzira bila ona čak i ReadOnly )

Ovdje želim napomenuti, AKO želite sakriti od pogleda ostalih korisnika ( Laika ) tada ćeliju u kojoj će se prikazivati broj otvaranja možete smjestiti na bilo koji radni list ( Sheet ) u bilo koju ćeliju npr: AX1560 ( običan korisnik je možda neće ni tražiti ) a isto tako Vi možete u TXT datoteci vidjeti koliko puta je datoteka otvarana. ( pod pretpostavkom da korisnik "LAIK" nema pojma što je ta datoteka ;-)

I na kraju to sve u Excel datoteci izgleda ovako

A u TXT datoteci koju možete naći na C:\ izgleda ovako ( C:\workbookOpened.xls Counter.txt )

Ako želite promijeniti mjesto ćelije u kojoj će se prikazivati broj otvaranja tada izmjenite dio VBA koda prikazanog na
jednoj od slika. Umjesto A1 možete upisati E11 ali tada obavezno obrišite *.txt datoteku koja je već kreirana i pođite ispočetka.
Isto tako možete u *.txt  datoteci mijenjati broj otvaranja

     '******THIS LINE IS OPTIONAL******
      Sheets(1).Range("A1").Value = x
      '********************************

ili

 '******THIS LINE IS OPTIONAL******
      Sheets(1).Range("E11").Value = x
      '********************************

  Primjer ove datoteke možete skinuti OVDJE

I na kraju jedan dodatak :-)

Sve ovo možete odraditi i sa VBA code ali bez TXT datoteke. Ova nula ( 0 ) crvene boje u kodu je startna pozicija.

Private Sub Workbook_Open()
   Range("A1").Value = GetSetting("Gill", "Gill", "Gill",
0) + 1
   SaveSetting "Gill", "Gill", "Gill", Range("A1").Value
End Sub
Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr