IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL

TRANSPONIRANJE TABLICE U  MS EXCEL-u 2003
(kako prebaciti podatke iz reda u stupac ili iz stupca u red) 
TRANSPONIRANJE (ZAOKRETANJE) TABLICE U EXCELU 2003

Što je transponiranje ?
laički rečeno to je pretvaranje (preoblikovanje) stupaca u redove ili obrnuto.

Ako ste ikada imali potrebu transponirati tablicu sa podacima u Excelu a niste znali kako, evo primjera:

Uzmimo situaciju kao na slici ispod. Brojevi su poredani okomito u stupcima a mi želimo da budu poredani vodoravno u redovima.

Transponiranje u Excelu

Korak 1.

Selektirajte cijelu tablicu a potom Uređivanje (Edit) => Kopiraj (Copy) ili preko DTM .Korak 2.

Klik na prvu ćeliju u koju ćemo zalijepiti tj. transponirati tablicu a potom DTM klik na Posebno lijepljenje (Paste Special)

Paste Special u Excelu

Korak 3.

Sada na novootvorenom dijalog prozoru selektirajte opciju Transponiraj (Transpose) i klik na U redu (OK)

Naredba Transponiraj u Excelu

Korak 4.

Sada imamo ovakvu situaciju kakvu smo i željeli ;-)

Transpose u Excelu

Ako želite obrnuti rezultat postupite istim koracima.

####################################

Transponiranje podataka pomoću ARRAY formule polja

Postoji način da transponirate podatke  tako da kreirate ARRAY formulu polja.
Uzmimo za primjer da želimo zaokrenuti tablicu u rasponu A1:E4 koju smo imenovali nazivom "podaci"

- Selektirajte identičan broj ćelija na mjesto gdje želite transponirati (zaokrenuti) podatke ili tablicu, npr: G1:J5
- Pritisnite tipku F2
- Upišite formulu =TRANSPOSE(A1:E4) ili  =TRANSPOSE(podaci)
- Pritisnite tipke CTRL+SHIFT+ENTER
- dobili ste u svakoj ćeliji ovakvu formulu sa vitičastim zagradama {=TRANSPOSE(A1:E5)}  ili {=TRANSPOSE(podaci)}


Transpose (Transponiranje) u Excelu pomoću VBA iz stupca u redove

U ovom primjeru uočite kako se može izvršiti Transpose pomoću VBA na drugi Sheet.
Situacija je slijedeća. U Sheetu1 u stupcu "A" imamo nekakve brojeve koje želimo kopirati u Sheet2 ali tako da nam se kreira tablica od svih brojeva uz to da se u jednom redu nalazi 21 broj.

Slika ispod prikazuje brojeve 1 - 105 koje trebamo transponirati na Sheet2 u tablicu sa 21 stupcem.

Transpose (Transponiranje) u Excelu pomoću VBA iz stupca u redove

Slika ispod prikazuje transponirane brojeve sa Sheeta1. Uočite da imamo 21 stupac i 5 redova

Transpose u Excelu pomoću VBA

Rješenje ovog problema moguće je izvršiti pomoću VBA Macro koda.. Ovdje ću prikazati dva moguća rješenja (ima ih još). Macro kod kopirajte tako da kliknete DTM na naziv Sheeta => DTM => View Code => I zalijepite Macro. Vratite se na Sheet pa ALT+F8 => Run

PRVO RJEŠENJE

Sub Transpose21()
Dim a As Variant, i As Integer, j As Integer, outerloop As Integer
Sheets("Sheet1").Select
Range("A1").Select
Selection.End(xlDown).Select
LastRowUsed = ActiveCell.Row
Range("A1").Select

outerloop = Int(LastRowUsed / 21) + 1
For i = 1 To outerloop
For j = 1 To 21
a = Sheets("Sheet1").Cells((i - 1) * 21 + j, 1)
Sheets("Sheet2").Cells(i, j) = a
Next j
Next i
End Sub

DRUGO RJEŠENJE

Sub Transpose()
Dim a As Long
Dim b As Long
Dim i As Long
a = Sheets("Sheet1").UsedRange.Rows.Count
b = 1
For i = 1 To a Step 21
Sheets("Sheet1").Range("a" & i & ":a" & i + 20).Copy
Sheets("Sheet2").Range("a" & b).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
b = b + 1
Next i
End Sub

TRANSPONIRANJE PODATAKA i NJIHOVO PREBROJAVANJE
(Kako prebrojiti UNIQUE (jedinstvene) podatke)

Uzmimo slijedeći primjer gdje trebamo posložiti dobivene podatke i prebrojati određene riječi koliko se puta pojavljuju. Uočite stanje i željeni rezultat na dvije slike ispod. Dakle želimo sve podatke postaviti u jean stupac i prebrojati unikatne podatke tj. koliko se puta pojavljuju.

SITUACIJA

ŽELJENI REZULTAT

TRANSPONIRANJE PODATAKA i NJIHOVO PREBROJAVANJE

KORAK 1.

Prvo trebamo srediti podatke tj. ukloniti ZAREZ i BLANKO ZNAK iza zareza (između riječi). To ćemo uraditi tako što ćemo selektirati sve podatke A1:A4 pa ići na opciju "Text to column" sa aktivnim parametrima Comma i Space. Sada imamo ovakvu situaciju.

Text to Column in Excel

KORAK 2.

Transponiranje podataka iz tablice u stupac
(transpose multiple rows to one column)

U slijedećem koraku potrebno je TRANSPONIRATI podatke u rasponu A1:D4. To možemo uraditi sa ovom makronaredbom ispod. Kopirajte ovu makronaredbu u dotični Sheet u VBE.

Sub TransposeRowsToOneColumn()
Dim i As Long, k As Long, j As Integer
Application.ScreenUpdating = False
Columns(1).Insert
i = 0
k = 1
While Not IsEmpty(Cells(k, 2))
j = 2
While Not IsEmpty(Cells(k, j))
i = i + 1
Cells(i, 1) = Cells(k, j)
Cells(k, j).Clear
j = j + 1
Wend
k = k + 1
Wend
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Vratite se u Excel Sheet i sa ALT+F8 pokrenite makronaredbu. Sada sve podatke imate u jednom stupcu "A" (jedan ispod drugoga).

Dodatak:
Ako želite imati razmake između podataka bazirane na kraju redova tada iskoristite ovu makronaredbu.

Option Explicit
Dim RowNbr As Range
Dim RowItem As Range
Dim r As Long

Sub TransposeRowsToColumn()

Application.ScreenUpdating = False
Columns(1).Insert
r = 0
For Each RowNbr In Range("B1", Range("B65536").End(xlUp))
r = r + 1
For Each RowItem In Range(RowNbr, Range("IV" & RowNbr.Row).End(xlToLeft))
r = r + 1
Cells(r, 1) = RowItem
RowItem.Clear
Next RowItem
Next RowNbr

End Sub

Rezultat nakon pokretanja PRVE MAKRONAREDBE

Transpose multiple rows to one column

Rezultat nakon pokretanja DRUGE MAKRONAREDBE

Transponiranje redova u jedan stupac sa razmakom

KORAK 3.

Prebrojavanje UNIKATNIH podataka (jedinstvenih podataka)

Postoji više načina prebrojavanja ili izdvajanja UNIQUE podataka, ako idete preko Advanced Filtera poželjno je imati naslov stupca podataka.
Za više detalja pogledajte link Kako prebrojati ili kopirati UNIQUE data. Ovdje ću prikazati jedan način koji zadovoljava naše potrebe.

U ćeliju C1 upišite slijedeću formulu =IF(COUNTIF($A$1:$A1;$A1)=1;$A1;"") da bi izdvojili UNIQUE podatke i kopirajte je prema dolje

U ćeliju D1 upišite slijedeću formulu =COUNTIF(A:A;A1) da prebrojite UNIQUE podatke i kopirajte je prema dolje. Obrišite višak koji Vam ne treba.

Konvertiranje više redova ili stupaca u jedan stupac
Primjer kako možemo transponirati podatke iz reda u stupac (row2column)

Na prvoj slici ispod postavljene su fixne formule. Dakle samo mijenjamo podatke u stupcu B. Formule su slijedeće:

stupac C: =DEC2BIN(B3;8) kopirajte prema dolje
stupac D: =MID($C3;1;1) kopirajte prema dolje
stupac E: =MID($C3;2;1) kopirajte prema dolje
stupac F: =MID($C3;3;1) kopirajte prema dolje
stupac G: =MID($C3;4;1) kopirajte prema dolje
...

ćelije N1:N8  =$B$3
ćelije N9:N16 =$B$4
...

Ostale formule u stupcu O pogledajte na slici

kako prebaciti vrijednosti iz reda u stupac

Primjer na slici ispod odrađen je sa VBA makronaredbom. Izmjenom range u makronaredbi možete kombinirati željene podatke kao rezultat

prebacivanje podataka iz redova u stupce pomoću VBA

VBA makronaredba za primjer na slici iznad. Ovaj VBA kod kopirajte u Sheet vaše Workbook

Sub Transpose()
Range("$B$2:$K$9").Select
'izvorni podaci za kopiranje
Selection.Copy
Range("N1").Select
'prva ćelije gdje kopiramo
Selection.PasteSpecial Paste:=xlAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False _
, Transpose:=True
End Sub

Osnove naredbe TRANSPOSE u Excelu pogledajte na linku.

Također pogledajte tutorijale vezane za ovu temu

- Zaokretanje ili transponiranje tablice u Excelu
- Kako zaokrenuti ili rotirati za 90° brojeve iz stupca u redove po grupama od po pet brojeva
- Rotiranje tablice u Wordu za 90°
- Automatic group and transpose data to another sheet
- Transpose podataka iz više redova u okomiti raspored u stupcu
Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr