>
IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
-

MICROSOFT EXCEL - kako konvertirati text u formulu, pretvaranje teksta u formulu, How to convert text to formula

Kako konvertirati tekst u formulu
(How to convert text to formula in Excel)
Kako konvertirati formulu koja je prikazana kao tekst u standardnu formulu

U ovom  tutorijalu želim pokazati kako se može napisana formula kao tekst konvertirati (pretvoriti u formulu)

Uzmimo za primjer da u ćeliji A1 imamo formulu koja je formatirana kao TEXT radi prikaza formule. U ćeliji A2 želimo imati rezultat te formule koja je prikazana u ćeliji A1Za rješavanje ovog problema potrebno je slijedeći Macro code ispod umetnuti u Module1. Otvorite VBE (Alt+F11) pa insertirajte Module1. U Code Window kopirajte slijedeći Macro code

-----------------------------------
Function MyEval(s)
   MyEval = Evaluate(s)
End Function

-----------------------------------

Pozicionirajte se na Sheet u kojem želite konvertirati tekst u formulu. U stupcu A imamo prikazane formule a sve ćelije stupca A su formatirane kao TEXT. U stupcu B (ćelija B1) upišite slijedeću formulu

=myeval("="&A1)

Rezultat ove formule u B1 je konvertiranje teksta iz A1 u stvarnu formulu  i njen rezultat.

---------------------------------------------- Isto tako probajte i ovaj VBA macro ---------------------------------------------------------

Private Function Izracunaj(Izraz As String) As Double
Izracunaj = Application.Evaluate(Izraz)
End Function
 

Formula za rezultat je: =Izracunaj(A1)

DRUGI NAČIN:

Također možete konvertirati tekst-formule u formulu tako da zadnji (ili dio) formule prepišete (overwrite) pomoću Find - Replace

npr: uzmimo da nam tekst u ćeliji izgleda ovako
=Vlookup(A2;C4:D10;2;false)

jednostavno u polje Find what upišite ;false) a isto tako u polje Replace with upišite ;false).  Kliknite na Replace ili Replace All (ako je više formula u pitanju). Sada imate ispravnu formulu.

Kako se imenuje jedna ćelija

Može i drugačije.
Insert => Name => Define

u ovom slučaju formula u B1 je =Eval


Zbrajanje brojeva kao tekst pomoću funkcije SUBSTITUTE i konvertiranje teksta u brojevnu vrijednost

Još jedan primjer ali korištenjem SUBSTITUTE funkcije za zbrajanje i konvertiranje teksta u formulu (izvor: http://www.elitesecurity.org/t470572-Pomoc-oko-je-COUNT)

U ovom primjeru imamo VAB funkciju koje je autor FOX028 (plava boja)

Function SABERI(Polje As Range) As Single
SABERI = Application.Evaluate(Replace(Polje, "/", "+", 1, , vbTextCompare))
End Function

Drugo rješenje je sa funkcijom iz primjera iznad (zelena boja) a žuta boja označava rješenje koje je dao PECA. Ćelija D2 je imenovana nazivom EVAL i u D2 se nalazi formula =SUBSTITUTE(A2;"/";"+") a u E2 nalazi se =EVAL koji poziva imenovanu ćeliju

.
Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr