IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
-

MICROSOFT EXCEL - isortiranje ćelija u boji - sort cells by color - sortiranje obojanih ćelija u stupcu

SORTIRANJE ĆELIJA U BOJI
Kako sortirati ćelije u boji
Sort cells by color

Ako u vašoj tablici radite sa ćelijama u boji i imate npr: veliku tablicu pa želite sortirati vrijednosti po ćelijama u boji, kako se mogu ćelije u boji sortirati pogledajte ovaj tutorijal.

Dakle u ovom tutorijalu možete vidjeti kako se može slijedeće:

1. Na lak i brz način doći do brojeva (ColorIndex) za neku boju
2. Kako izvršiti sortiranje ćelija u boji u nekom rasponu tablice

Uzmimo za primjer da imamo situaciju kao na slici ispod. Ova dva raspona ćelija u boji prikazujem na jednom Sheetu da bi uočili razliku jer se može izvesti na dva načina.

Imamo raspone podataka (tj. ćelija u boji)

- raspon bez zaglavlja B1:B10
- iste boje ali sa ZAGLAVLJEM stupca u rasponu D2:D11

Što je ovdje važno?
Pomoću prvog raspona možemo saznati brojeve za svaku boju (ColorIndex) ako su nam potrebni

U drugom rasponu nema brojeva boja i automatski se sortiraju prema ColorInxdex broju boje koji ne vidimo

Za uspješnu radnju sortiranja ili prikaza broja boje (ColorIndex) poslužit će nam slijedeći VBA kod

Sub SortByColor()
' sort a block of cells by color
Dim rng As Excel.Range
Dim cell As Excel.Range
Dim arrData As Variant
Dim i As Long
 
' exit if not a range
If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
 
Application.ScreenUpdating = False
 
' grab the current range and set up array
Set rng = Selection
ReDim arrData(1 To Selection.Cells.Count)
 
' loop through cells and make note of color
i = 1
For Each cell In Selection
  arrData(i) = cell.Interior.ColorIndex
  i = i + 1
Next cell
 
' insert range and put color numbers there from array
rng.EntireColumn.Insert xlShiftToRight
rng.Offset(0, -1).Value = Application.Transpose(arrData)
 
' sort based on color
rng.CurrentRegion.Sort Key1:=rng.Cells(1, 1).Offset(-1, -1), _
Header:=xlYes
 
' delete extra column

rng.Offset(0, -1).EntireColumn.Delete
 
Application.ScreenUpdating = True
End SubOvaj VBA code potrebno je kopirati i zalijepiti u Visual Basic Editor (VBE) Excela. Dakle otvorite vašu Workbook gdje se nalaze ćelije u boji pa potom uradite slijedeće:

1. Pritisnite ALT+F11 (koji otvara VBE)
2. Selektirajte radni list u kojem želite sortirati ćelije u boji i kopirajte ovaj VBA kod i zalijepite u desni prozor vaše radne knjige.
    Ja sam moje ćelije u boji imao u Sheet1 u Sheet1

To izgleda ovako kao na slici ispod.

Sada se pozicionirajte na Sheet (radni list) gdje su vaše ćelije u boji.

PRIMJER A.
(stupac B) kako saznati ColorIndex broj boje ? naravno ako ne želite ne morate.

- idemo selektirati ćelije u stupcu B, raspon B1:B10
- pritisnite kombinaciju tipki ALT+F8 (da otvorite dijalog prozor za pokretanje Macro naredbe)
- selektirajte Macro pod nazivom "Sheet1.SortByColor"
-
obavezno u polju Macros in: odaberite This Workbook ili naziv vaše radne knjige
- kliknite na gumb RUN

Sada vam se otvorio VBE i informacija o greški 400 (error 400). Kliknite na gumb OK

Vratite se u Excel program u vaš Sheet (radni list) klikom na naziv radne knjige na Task Baru. Uočite da vam se umetnuo (insertirtao) jedan stupac u lijevoj strani. Sada su u stupcu B brojevi za boje (ColorIndex) koje dalje možemo sortirati pomoću gumba Custom Sort. (tako da selektiramo raspon B1:C10, pa potom odredimo sortiranje po stupcu B/Value/Ascending ili obrnuto)

Sort cells by color and ColorIndex

PRIMJER B.
(stupac sa zaglavljem) kako sortirati boje ili obojane ćelije.

- idemo selektirati ćelije u stupcu E, raspon E2:E11 (ako se vežete za prvu sliku to je tada raspon D2:D11)
- pritisnite kombinaciju tipki ALT+F8 (da otvorite dijalog prozor za pokretanje Macro naredbe)
- selektirajte Macro pod nazivom "Sheet1.SortByColor"
-
obavezno u polju Macros in: odaberite This Workbook ili naziv vaše radne knjige
- kliknite na gumb RUN

Pokretanje Macro naredbe za sortiranje ćelija u boji


Nakon klika na gumb Run vaše ćelije sa bojama su sortirane

Dakle razlika je samo u zaglavlju stupca gdje nam se nalaze ćelije u boji.

Ako imamo zaglavlje tada će nam se ćelije u boji sortirati.
Ako nemamo zaglavlje stupca tada će nam se instertirati novi stupac i u njemu pojaviti brojevi za svaku boju pored

Teme vezane za ćelije u boji

- Uvjetno oblikovanje u Excelu 2003
-
Conditional formatting u Excelu 2007
-
Sortiranje ćelija u boji
-
Brojanje ćelija u boji
-
Zbrajanje vrijednosti u ćelijama u boji
-
Kako pronaći podatak u tablici i obojati ćeliju ili red bojom
- Kako obojati ćeliju nakon unosa specifičnog ili određenog teksta ili broja i pritiska na tipku ENTER
- Kako saznati određeni broj koda za specifičnu boju u VBA
- Kako obojati kao uvjet ćelije koje treba popuniti


Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr