IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL -kako izračunati radni staž za više perioda - računanje radnog staža u Excelu

RAČUNANJE RADNOG STAŽA U  MS EXCEL-u 2003







Primjer jednostavnog računanja radnog staža  u Excelu
( kako izračunati radni staž u excelu)

U koliko imate potrebu izračunati radni staž, u ovom primjeru na jednostavan način to možete odraditi.

=IF(AND($A4<>"";$B4<>"");IF($B4>$A4;DATEDIF($A4;$B4;"y"));"")
=IF(AND($A4<>"";$B4<>"");IF($B4>$A4;DATEDIF($A4;$B4;"ym"));"")
=IF(AND($A4<>"";$B4<>"");IF($B4>$A4;DATEDIF($A4;$B4;"md"));"")

=IF(AND(A4<>"";B4<>"");IF(B4>A4;DATEDIF(A4;B4;"y")&" god. "&DATEDIF(A4;B4;"ym")&" mj. i "&DATEDIF(A4;B4;"md")&" dn.";"POGREŠAN DATUM!");"")

=IF(AND(C10<1;D10<1;E10<1);"";C10 & " god. " & D10 & " mj. i " & E10 & " dana.")


=SUM(C4:C9)+TRUNC(SUM(D4:D9)/12)


=MOD(SUM(E4:E9);30)



kako izračunati radni staž u excelu i dobiti rezultat slovima

Datoteku u ZIP formatu možete skinuti OVDJE

Ili drugačiji primjer sa beneficijom.

 
kako se računa radni staž u excelu sa beneficijama







Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr