>
IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
 

MICROSOFT EXCEL - evidencija radnog vremena Excel - obrazac - primjer za download rada radnika u 3 smjene - šihterica

Rad radnika u tri smjene - prva druga i treća
(evidencija radnih sati radnika - šihterica)
 
Kako voditi evidenciju radnih sati za rad radnika u tri smjene, prva, druga i treća smjena (noćni sati)

ŠIHTERICA - evidencija rada radnika u 3 smjene ili za KLIZNO radno vrijeme

U ovom  tutorijalu vođenja evidencije radnih sati radnika u Excelu za rad u 3 smjene (ili smjene po želji) ili klizno radno vrijeme imate mogućnost skinuti (DOWNLOAD) primjera kompletne šihterice kreirane u Excelu sa svim potrebnim tablicama za vođenje evidencije radnika i njihovih radnih sati za dolazak na posao kao i odlazak s posla. Ovaj primjer šihterice namijenjen je manjim poslovnim obrtima do 15 radnika, iako se može proširiti na više radnika (djelatnika).

U samoj šihterici (sihterica.xls) uočite radne listove koji se vežu jedan na drugoga da bi na kraju imali mogućnost napraviti i isprintati na printeru izvješće za svakog pojedinog radnika sa ukupnim radnim satima koje je radnik ostvario (dnevni u dvije smjene i noćni radni sati u trećoj smjeni).

Šihterica nudi mogućnost vođenja radnih sati po sistemu KLIZNO RADNO VRIJEME, kao i klasično radno vrijeme dolaska i odlaska na posao i s posla, rad u smjenama (prva smjena, druga smjena, treća smjena). Ovu šihtericu također mogu koristiti obrti gdje radnici rade dvanaest (12) sati ili po sistemu 12/24, 12/48 itd. U samom vođenju radnih sati imate mogućnost upisa po želji OD-DO iako je bazirana na unos radnih sati po danima.

Na prvom radnom listu datoteke SIHTERICA2011.xls nalaze se upute (koje i ovdje predočavam) za unos određenih radnih sati. Ovaj primjer obrasca  šihterice kreiran je na bazi unosa radnih sati za svaki dan na jednom radnom listu za svakog radnika. Isti obračun radnih sati dolaska na posao i odlaska s posla (klizno radno vrijeme) može se prilagoditi upisu radnih sati za svakog radnika pojedinačno.  Dakle, neovisno o danu u mjesecu možete voditi radne sate radnog vremena svakog radnika bilo da se radi o radnom danu, prazniku, suboti ili nedjelji, slobodan dan, godišnji ili bolovanje.

Pomoću datoteke "izvjesce2011.xls" možete voditi mjesečnu evidenciju radnih sati i isprintati (snimiti u PDF itd..) za svakog radnika pojedinačno sve radne sate koje je radnik ostvario u toku jednog radnog kalendarskog mjeseca. Također imate mogućnost i vođenje evidencije za svaku vrstu radnih sati po danima tokom kalendarskog mjeseca, kao i odrediti NETO cijenu pojedine vrste radnih sati kao što su praznik, bolovanje, godišnji, prekovremeni radni sati, noćni radni sati itd... Ista evidencija (izvješće) vam može služiti kao osnova za bazu o svakom pojedinom radniku i utvrđivanje (kreiranje) statistike tokom jedne kalendarske godine.

Ova programska aplikacija u Excelu za vođenje evidencije radnika pod nazivom ŠIHTERICA 2011 sastoji se iz dva dijela:

A. Šihterica (sihterica2011.xls)
B. Izvješće za svakog radnika pojedinačno (izvjesce2011.xls)

Datoteka "sihterica2011.xls" može se otvoriti samostalno, a datoteku "izvjesce2011.xls" poželjno je otvoriti nakon otvaranja datoteke "sihterica2011.xls" jer su vezane linkovima.

ZA ISPRAVAN RAD POTREBNO JE:

- Postaviti obje datoteke u istu mapu (folder)
- U Excelu dozvoliti izvršavanje Macronaredbi
- za Excel 2003 => Dozvola za izvođenje Makronarebe  
- za Excel 2007 => Dozvola za izvršavanje Makronaredbe
- Pri prvom otvaranju trebate dozvoliti otvaranje i eventualno u datoteci "izvjesce2011.xls" editirati putanju (path stazu) do datoteke "sihterica2011.xls" radi linkova (veza između njih dvije)

ŠIHTERICA.xls

Šihterica 2011 god sastoji se od slijedećih radnih listova:

1. UPUTE
2. RADNICI
3. UNOS
4. SUMARUM
5. OBRAZAC

Radni list RADNICI.
Na radnom listu "Radnici" unose se imena i prezimena radnika kao i neki drugi elementi vezani za radnika.

Šihterica - Radni list Radnici

Radni list UNOS.
Na radnom listu "Unos" unosite vrijeme dolaska radnika na posao i odlaska radnika sa posla.
- Prvo i osnovno je upisati početni datum za radni mjesec tipa (1-1-2011 + enter)
- Rad radnika unosi se po danu. Ako radnik počinje rad u trećoj smjeni piše se za taj dan dva sata a ostali noćni sati pišu se za slijedeći dan.

Npr: Radnik počeo u SRI 20:00 a završio u ČET u 8:00 => piše se za SRI 20:00-00:00 a za ČET 0:00 - 8:00
Možete pisati i u jednom danu 20:00-8:00 i program će izračunati sve sate ali za slijedeći dan radnik je slobodan pa ispada da je dobio slobodan dan tada se sati za taj dan ostavljaju prazni, međutim to ne savjetujem

Ako je u pitanju Praznik tada pišete slovo P, ako je u pitanju Godišnji tada pišete slova GO, tako za Bolovanje pišete BO i za slobodan dan pišete SD. Kada su u pitanju ovi dani sa slovima u ćeliju odlazak sa posla (DO) upišite samo crticu (MINUS)

Evidencija radnog vremena i radnih sati u Excelu - Šihterica

Radni list SUMARUM.
Na radnom listu "Sumarum" možete vidjeti koliko je radnih sati ostvareno u tvrtki (firmi)

Pregled sveukupnih radnih sati tokom mjeseca

IZVJEŠĆE.xls
 

 

Izvješće 2011 sastoji se od slijedećih radnih listova
1. Cijena sata
2. Obrazac
3. Radnik1
4. Radnik2
5. Radnik3
6. Itd…

Nakon upisa svih radnih sati za jedan mjesec, otvorite datoteku "izvjesce2011.xls" i tada uočite da možete isprintati izvješće za pojedinog radnika.

1. Na radnom listu "cijenaSata" unosite novčanu vrijednost za redovni radni sat kao i dodatke na prekovremeni, bolovanje i noćni rad u postotcima.

Cijena radnog sata vezana za evidenciju radnog vremena u Excelu

2. Selektiranjem pojedinog radnog lista za pojedinog radnika uočite sumarne rezultate za dotični mjesec.Obrazac za izvješće kliznog radnog vremena

 

Uočite kako izgleda izvješće o evidenciji rada i radnog vremena radnika, koje se želi isprintati

Evidencija kliznog radnog vremena u ExceluU koliko želite pogledajte još jedan tutorijal sa formulama za vođenje evidencije radnog vremena.
Također pogledajte novi tutorijal Šihterica u Excelu sa primjerom za download- Evidencija dnevnih i noćnih radnih sati profesionalnih vozača vozila

Download primjera ŠIHTERICA-IZVJEŠĆE
Također pogledajte novi tutorijal Šihterica u Excelu sa primjerom za downloadCopyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr