IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 MICROSOFT EXCEL

PRINTANJE NA VIŠE PRINTERA
IZ JEDNOG DOKUMENTA U EXCEL-u 2003


Ispis na više pisača iz jednog dokumenta u Excelu
Sheet1 ( Virman ) => Printer 1
Sheet2 ( Ponuda ) => Printer 2
Sheet3 ( Racun ) => Printer 3

 

Printanje različitih excelovih listova na različite printere u mreži ili preko jednog računala nije uobičajena pojava, ali i za to se nekada ima potreba. ( printanje od virmana, koverti i slično ). To se sve može uraditi preko Makronaredbe ( Macro ). Naravno da bi ovaj ispis bio funkcionalan potrebno je omogućiti izvođenje Makronaredbe u Excelu kao i podesiti nivo sigurnosti.

Ideju za ovaj tutorijal sam "pokupio" od kolege GIX-a koji je ovo idejno rješenje konstruirao.
Ovaj tutorijal se sastoji od tri osnovna koraka:

1. Postavljanje printera za DEFAULT => obavezno printer na kojeg ne vršimo ispis ( ovo možda nije nužno ali je sigurno za rad )
   Da bi postavili Default printer kliknite desnom tipkom na njega pa potom opcija "Set as default Printer"
2. Snimanje 3 pojedine Makronaredbe za pojedini printer da bi Excel prepoznao putanju ( izlaze ) na pojedini printer.
    ( no o tome ću kasnije detaljnije kod programskog koda Makronaredbe  )
3. Jedna Makronerdba koja objedinjuje sve tri u sebi

SITUACIJA: U jednom Excelovom dokumentu imate 3 lista sa različitim podacima.
- List 1 => Virman ( na printer 1 )
- List 2 => Ponuda u PDF-u ( koju šaljete e-mailom ) ( na printer 2 )
- List 3 => Račun ( na printer 3 )

Ili da još dodamo i to ako imate matrični printer na kojem printate Adresirane Koverte. Sve to je moguće printati na svakom ponaosob printeru bez da samo trebate odabrati iz padajućeg izbornika na koji printer želite printati i smanjiti mogućnost pogreške.

Da se odmah razumijemo, Standardno možete printati na svaki pisač koji vidi Vaše računalo ( tj. na kome je pojedini printer dodan ). Računala mogu biti u istoj Workgroup a ne moraju ( kao kod mene u ovom slučaju PC-i nisu u istoj radnoj grupi), printeri mogu biti mrežni a mogu biti spojeni na druga računala bilo preko USB-a ili LPT-1 porta.

Uočimo situaciju koja je kod mene. Dva printera u u mreži ali nisu u istoj Workgroup. Ja na svom računalu imam Samsung ML-2150 na kojem ispisujem Virmane, i Acrobat Distiler na kojem ispisujem Ponudu kao PDF dokument koji šaljem
e-mailom. U drugom uredu je printer HP LaserJet 1100 na koji ispisujem Račun koji preuzima kolegica nakon ispisa i arhivira u registrator računa.

Shema mreže računala izgleda kao na slici ispod

Na mom računalu situacija dodanih printera izgleda ovako kao na slici ispod, default-ni printer je Microsoft XPS Document Writer. Iako ostale stvari printam na Samsung ML-2150, Microsoft XPS Document Writer printer sam postavio kao Default-ni ( standardni ) zbog snimanja pojedinačne Makronaredbe za svaki printer pojedinačno ( ZAŠTO ? pojasnit ću kasnije ).

Sada kada znamo raspored mreže i printera idemo na rješavanje problema. Dakle želimo podatke sa svakog Sheet-a posebno ispisati na pojedini printer. Situacija u Excel-ovoj knjizi je slijedeća kao na slici ispod.

Uočimo sada još jednom sve printere koje imam na računalu ( na slici gore ) i slijedeće uvjete tj. zahtjeve

- Virman želim ispisati na printer Samsung ML-2150 ( koji je spojen preko USB priključka )
- Ponudu želim ispisati u PDF-u na istom računalu
- Račun želim ispisati na printeru koji je spojen preko LPT porta na drugom računalu preko mreže

Za početak ću za svaki ispis pojedinačno snimiti MACRO-naredbu koja će upamtiti na koji printer sam ispisao dokument.

Dakle pozicioniramo se na prvi list "Virman" i aktiviram snimanje Makronaredbe koju ću imenovati nazivom printera "Samsung".
U radnom listu "Virman" kliknite na Alati ( Tools ) => Makronaredba ( Macro ) => Snimi novu makronaredbu
( Record New Macro ) nakon kojega će Vam se otvoriti dijalog prozor poput ovoga na slici ispod. U njemu promijenite naziv Makronaredbe u naziv printera. Makronaredbu spremite u "Ovu radnu knjigu" jer ju koristimo samo za ove slučajeve.

  

Sada kliknite na gumb U redu ( OK ) i snimanje makronaredbe je započelo. Bez žurbe polako odradite klasično printanje za probu. Dakle u ovom slučaju idemo standardnim redom. Klik na Datoteka ( File ) => Ispis ( Print ) => Sa padajućeg izbornika odaberemo printer Samsung ML-2150 => I klik na Ispis gumb ( Print ). Nakon ispisanog dokumenta kliknimo na gumb za zaustavljanje snimanja makronaredbe ( to je onaj mali plavi kvadratić kao na maloj slici iznad ). Ovim smo završili prvu radnju za List1 ( Sheet1 ) tj. radni list Virman.

Sada kliknite na Alati ( Tools ) => Makronaredba ( Macro ) => Makronaredbe ( Macros ) ili pritisnite kombinaciju tipki ALT+F8 da Vam se otvori dijalog prozor sa popisom svih Makronaredbi koje imate u radnoj knjizi. Uočite da imamo za sada samo jednu pod nazivom Samsung.

Što smo mi u stvari sa ovim snimanjem Makronaredbe uradili ?
Kreirali smo programski kod ( tj. Excel ga je sam kreirao ) koji je popratio sve korake koje smo uradili u momentu od Pokretanja snimanja Makronaredbe do momenta zaustavljanja snimanja Makronaredbe.

Kako izgleda taj programski kod ?
Kliknite na Alati ( Tools ) => Makronaredba ( Macro ) => Visual Basic Editor ( ili pritisnite kombinaciju tipki ALT+F11 )

Otvara Vam se Visual Basic Editor koji je sastavni dio Excela i u njemu imate popis svih radnih listova dotične radne knjige kao i Module1 koji je insertiran nakon našeg snimanja Makronaredbe. Kada selektirate Module1 dvoklikom na desnom dijelu editora pojavit će Vam se programski kod radnje koju smo odradili, a to je Ispis teksta tj. obrasca Virmana na printer Samsung ML-2150 Series. Da se razumijemo prije samog ispisa Vi ste mogli postaviti i područje ispisa i osigurati se da Vam na pisač ispiše ono što ne želite. Programski kod za ovaj slučaj izgleda ovako kao na slici ispod. Ovaj programski kod ćemo upotrijebiti za konačni ispis u jednom drugom programskom kodu.

Sada slijedi pojašnjenje zašto sam kao defaultni printer postavio Microsoft XPS Document Writer. Zato što jedino pomoću ovakvog načina postavljanja a prilikom snimanja Makronaredbe ( za pojedinačni printer ) mogu dobiti oznaku za IZLAZ na Samsung ML-2150 a to je onaj broj koji moramo upamtiti "Ne00:". U slučaju da sam postavio kao default-ni printer Samsung ML-2150 ne bi dobio tu oznaku IZLAZA.

Na isti način dodajemo i slijedeće dvije Makronaredbe za Listove "Ponuda_Distiler" i "Racun_HPLaserJ" . Tako da nam sada kompletan programski kod za sva tri printera izgleda ovako kao na slici ispod.Sada nakon pritiska na ALT+F8 imamo ovakvu situaciju. Ovdje želim samo napomenuti da možete promijeniti opciju ( na dijalog prozoru ispod ) "Makronaredbe u:" ako slučajno imate još otvorenih XLS knjiga i Makronaredbi da bi ignorirali ostale makronaredbe.
Uočite sada razlike u svakom programskom kodu za svaki printer pojedinačno. Također uočite oznaku koja dolazi iza riječi "na"a to je oznaka izlaza "Ne00:", "Ne03:" i "Ne04:" Ove oznake su važne za konačni programski kod.

---------------------------------------

Sub Ispis()
'
' Ispis svih listova Makronaredba
' Makronaredbu dana 25.10.2009 snimio IvanC
'

Sheets("Virman").PrintOut Copies:=1, Collate:=True, ActivePrinter:="Samsung ML-2150 Series na Ne00:" 'printer1
Sheets("Ponuda").PrintOut Copies:=1, Collate:=True, ActivePrinter:="Acrobat Distiller na Ne03:" 'printer2
Sheets("Racun").PrintOut Copies:=1, Collate:=True, ActivePrinter:="\\KORISNIC-4B6BFB\HP LaserJet 1100 (MS) na Ne04:" 'printer3

End Sub

----------------------------------------

I na kraju kada želite isprintati sve kako smo željeli a kako sam u ovom tutorijalu pojasnio
potrebno je ovaj programski kod iznad "Sub Ispis()" umetnuti umjesto svih onih programskih kodova koje smo pojedinačno snimali. Dakle obrišite cijeli programski kod u Module1 i kopirajte obrađeni konačni programski kod koji objedinjuje sva printanja.

Za printanje potrebno je pokrenuti dijalog prozor  pomoću kombinacije ALT+F8 a potom kliknuti na gumb Pokreni ( Run ) ili postavite prečac ( Shortcut ) kombinaciju tipki npr "CTRL+y"

NAPOMENA: U toku ispisa dokumenta kada dođe na red ispis na Distiler, potrebno je upisati naziv dokumenta i odabrati mjesto gdje ćemo ga snimiti. Ako želite možete izvršiti DOWNLOAD PRIMJERA  OVDJE.Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr