IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL

POVEZIVANJE ĆELIJA ( POLJA )
STRELICAMA U  MS EXCEL-u 2003


Povezivanje ( prikaz strelica ) ćelija strelicama

Vjerojatno ste nekada imali potrebu u radnoj tablici ( koja sadrži dosta povezanih formula i podataka ) vidjeti kojim slijedom su povezane ćelije ( polja ) radi lakšeg snalaženja i rada na samoj tablici.

Dakle, cilj Vam je da se pomoću strelice vidi koja formula se veže na slijedeću.

1. Aktivirajte Alatnu traku ( Toolbar ) za Nadzor Formula ( Formula Auditing ). Kliknite desnom tipkom miša na područje gdje se nalaze alatne trake a potom kliknite na naziv dotične Alatne trake. Isto možete uraditi preko Pogled ( View ) => Alatne trake ( Toolbars ) => naziv alatne trake
2. Izradite tablicu sa podacima i formulama. Kliknite na ćeliju ( selektriajte je ) u kojoj se nalazi formula a potom kliknite na gumb Prati prethodno ( Trace Precedents  ) . Pojavit će Vam se strelica u smjeru formule ili već odakle vuče podatke za svoj proračun

Pogledajte primjere ispod.


Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr