IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL - ponavljanje pojavljivanje brojeva

PONAVLJANJE BROJA i TEKSTA- POJAVLJIVANJE BROJEVA


KAKO PRONAĆI BROJEVE KOJI SE PONAVLJAJU  (pojavljuju) najviše i najmanje puta

Vjerojatno ste ponekada imali potrebu pronaći sve brojeve koji se ponavljaju il ipak pronaći koji se broj ponavlja i koliko puta, ili možda pronaći najmanji broj i najveći broj koji se pojavljuje u nekom rasponu podataka.

SITUACIJA:
Za ovaj primjer imamo nekakav raspon podataka (brojčanih vrijednosti) sa više redaka a u ćelijama se nalaze brojevi.

Zadatak 1.
- Želimo pronaći Najveći i Najmanji broj koji se pojavljuje u rasponu podataka (range) a uz to želimo vidjeti koliko se puta dotični broj pojavljuje .

Zadatak 2.
- Želimo pronaći koji broj se ponavlja NAJMANJE i NAJVIŠE PUTA u istom rasponu podataka (recimo kod igrača Lota), bez obzira na njegovu brojčanu vrijednost

U ovom  primjeru to izgleda ovako:

ZADATAK 1.
Kako pronaći najveći i najmanji broj u tablici i koliko se puta pojavljuju ?

Kao što vidimo na slici iznad moramo pronaći koji je broj NAJMANJE (MIN) vrijednosti u rasponu podataka a koji broj je NAJVEĆE (MAX) vrijednosti u rasponu podataka (range) (A1:A22). Inače ovaj raspon podataka možemo imenovati kao neki skup a takav skup upotrijebit ću u drugom zadatku. Za više detalja  pogledajte na linku Kako se imenuje skup ćelija

Nama je za sada važan raspon podataka (range) kao na slici A1:A22. U tom rasponu se nalaze brojevi koji se pojavljuju jedanput a neki se ponavljaju. Zamislite da imate 1000 redova i ćelija u kojima se nalaze brojevi. Potrebno je na brzinu pronaći MIN i MAX broj i koliko se puta oni pojavljuju.

Za pronalaženje Minimalnog i Maximalnog broja koristiti ćemo funkcije MIN i MAX.
Dakle formula u ćeliji D2 za pronalaženje najmanjeg broja izgleda ovako. =MIN(A1:A22)
Formula u ćeliji D3 za pronalaženje najvećeg broja izgleda ovako. =MAX(A1:A22)

Nakon pronalaženja najvećeg i najmanjeg broja slijedi formula u ćeliji E2 i E3. U ovim ćelijama koristiti ćemo funkciju COUNTIF da bi prebrojali koliko se puta pojavljuje pronađeni najveći i najmanji broj.
U ćeliju E2 upisat ćemo formulu: =COUNTIF(A1:A22;D2) a u ćeliju E3 formulu =COUNTIF(A1:A22;D3)

I na kraju naš zadatak je riješen i rezultat izgleda ovako (ja sam dotične ćelije obojao)
ZADATAK 2.

Kako pronaći brojeve koji se NAJMANJE i NAJVIŠE puta PONAVLJAJU

Ovaj zadatak je kompliciraniji od prethodnog ali je i on rješiv (za početnike a možda i još neke  malo pretežak)
Podaci za ovaj zadatak su isti kao u prethodnome.

Cilj u ovom zadatku je pronaći brojeve koji se NAJMANJE i NAJVIŠE PUTA PONAVLJAJU. Dakle, ovdje nas ne zanima najmanji ili najveći broj već broj ponavljanja. Postavka zadatka je kao na slici ispod

Dakle, naše rezultate trebamo u ćelijama:

C3 =>>> BROJ koji se najmanje puta ponavlja
E3 =>>> koliko puta se taj broj ponavlja iz ćelije C3

C4 =>>> BROJ koji se najviše puta ponavlja
E4 =>>> koliko puta se taj broj ponavlja iz ćelije C4

 

Kao što sam napomenuo u prethodnom zadatku, ovdje ćemo prvo IMENOVATI skup ćelija koji se nalazi u rasponu A1:A22 radi lakšeg uvrštavanja u formule. Selektirajmo cijelu tablicu i imenujmo je nazivom NIZ.
Za više detalja  pogledajte na linku Kako se imenuje skup ćelija

Dakle raspon ćelija A1:A22 imenovan je imenom NIZ. S obzirom da netko poznaje što rade određene funkcije odmah će uočiti da može riješiti drugi dio ovog zadatka a to je pronaći broj koji se NAJVIŠE puta PONAVLJA. Funkcija MODE nam služi upravo za to. Mode vraća vrijednost koja se najčešće javlja (mod), odnosno ponavlja u zadanom polju ili rasponu podataka.

Dakle idemo riješiti formulu u ćeliji C4 a ona glasi =MODE(NIZ;NIZ)
ili da nismo imenovali skup raspona mogla bi glasiti =MODE(A1:A22;A1:A22). Dakle ove dvije formule daju isti rezultat a u ovom slučaju će prikazati broj koji se najčešće ponavlja u rasponu (naš broj 7 iz tablice)

Rezultat koji želimo a to je "broj puta" u ćeliji E4 riješit ćemo funkcijom COUNTIF a naša formula glasit će =COUNTIF(NIZ;C4).
Ova formula daje rezultat koliko se puta pojavljuje broj iz ćelije C4 (u našem slučaju je to 9 puta)

I na kraju rezime NAJVEĆEG broja ponavljanja je: Broj 7 se ponavlja najviše puta (9) u tablici našeg raspona (NIZ-a)

Rješavanje NAJMANJEG broja puta ponavljanja je komplicirana formula koja u sebi sadrži više funkcija (za slaganje ovakve formule treba iskustva u radu sa složenijim formulama i funkcijama). Dakle formula se sastoji od slijedećih funkcija: INDEX, MATCH, COUNTIF, MIN, FREQUENCY

Formula za najmanji broj ponavljanja (u ćeliji C3) nekog broja u rasponu glasi:
{=INDEX(NIZ;MATCH(TRUE;COUNTIF(NIZ;NIZ)=MIN(IF(FREQUENCY(NIZ;NIZ)>1;FREQUENCY(NIZ;NIZ);1000000));0))}

Ovdje je važno napomenuti da se radi o FORMULI POLJA i potrebno je na kraju upisa same formule pritisnuti CTRL+SHIFT+ENTER da bi dobili vitičaste zagrade i formula ispravno funkcionirala. (formula polja: Formula koja izvršava višestruke izračune na jednom ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jedan ili više rezultata. Formule polja obuhvaćene su vitičastim zagradama { }, a upisuju se pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+ENTER.)

Sada zamislite ovu formulu da smo umjesto svakog NIZ pisali A1:A22, koliko bi ista bila dugačka. Za pojašnjenje ove formula pogledajte post kolege =3OKC= koji je i autor ove složene formule

Na kraju imamo rezultat (u ćeliji C3) ove formule a to je broj 11 koji se pojavljuje dva (2) puta. U ćeliji E3 imamo  formulu =COUNTIF(NIZ;C3) koja nam daje rezultat ponavljanja. Uočite raščlanjenje formule na slici


Ponavljanje teksta ili određene riječi u stupcu Excela

Ako imate potrebu pronaći koja riječ ili tekst se najviše puta ponavlja u stupcu Excela tada upotrijebite ovu ARRAY formulu za stupac A.
Za brojanje upotrijebite funkciju COUNTIF

=INDEX(A2:A100;MODE(IF(A2:A100<>"";MATCH(A2:A100;A2:A100;0))))

prikazivanje najčešće ponavljane riječi u stupcu excela


Kako označiti ili obojati broj ili ćeliju onog broja koji se pojavljuje N-ti put u stupcu.

 Za ovaj primjer pogledajmo situaciju na slici. Želimo prilikom upisa podataka da nam se označi bojom ili već nekako svaki broj koji se pojavi 5-ti put (peti put) na popisu podataka. Pored stupca A uočite dva stupca C i D koji služe samo za pojašnjenje rješenja problema. Ako pogle4damo formulu u stupcu C koja glasi
=COUNTIF(A$1:A1;A1)=5 tada možemo uočiti da nam ona kao rezultat vraća TRUE ili FALSE. Dakle zavisno o istini ili laži. Ovu formulu unosimo u Conditional Formating

Također pogledajte i Uvjetno oblikovanje u Excelu 2003

označavanje svakog n broja koji se ponavlja određeni broj puta u Excelu conditional formating u Excelu

U stupcu D uočite formulu =COUNTIF(A$1:A1;A1)
i ako je kopirate prema dolje uočite kako se uzlazno dopisuju brojevi ponavljanja koji su vezani za isti broj iz stupca A

U slučaju da imamo zahtjev da se treba označiti peti broj koji se ponavlja ali samo ako je u jednom nizu tada upotrijebimo formulu
=AND(COUNTIF(A1:A4;A5)=4;LEN(A5)>0) u Conditional formatingu ili ako koristimo ćelije tada krećemo od petog reda

Kako pronaći broj koji se ponavlja N puta u nizu brojevaTeme vezane za ćelije u boji

- Uvjetno oblikovanje u Excelu 2003
-
Conditional formatting u Excelu 2007
-
Sortiranje ćelija u boji
-
Brojanje ćelija u boji
-
Zbrajanje vrijednosti u ćelijama u boji
-
Kako pronaći podatak u tablici i obojati ćeliju ili red bojom
- Kako obojati ćeliju nakon unosa specifičnog ili određenog teksta ili broja i pritiska na tipku ENTER
- Kako saznati određeni broj koda za specifičnu boju u VBA
- Kako obojati kao uvjet ćelije koje treba popuniti


Copyright 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr