IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL - kako prikazati putanju do datoteke u naslovnoj traci - Full path (file name) in title bar in Excel, Kako prikazati putanju (path) do foldera u kojem se nalazi otvorena Excel datoteka

Full path file name in title bar in Workbook
(kako prikazati putanju do datoteke u naslovnoj traci)


Putanja u naslovu datoteke

Kako prikazati cijelu putanju do datoteke kada otvorim Excel
(How to display Full path (file name) in title bar when Excel is open)

Viđao sam da dosta ljudi traži rješenje, kako prikazati cijelu path stazu (putanju) u naslovnoj vrpci do datoteke koja je trenutno otvorena.

Ako želite da Vam se u naslovnoj traci prikaže cijela putanja do datoteke koju ste otvorili uradite slijedeće:

PRVI NAČIN: Macro za full path in title bar
(konstantno prikazivanje Path)

1. Pokrenite Excel
2. Pritisnite ALT+F11 da pokrenete VBE
3. U VBE trebate imati u Project Exploreru PERSONAL.XLS (Workbook). Ako je nemate tada je trebate kreirati. Ako ne znate pogledajte link Kako se kreira PERSONAL.XLS
4. Sada kada imate kreiranu Personal.xls datoteku kliknite dvoklik na ThisWorkbook a nakon toga u desni dio prozora za unos koda kopirajte i zalijepite ovaj Macro source kod

Public WithEvents xlApp As Excel.Application

Private Sub Workbook_Open()
Set xlApp = Application
End Sub

Private Sub workbook_close()
Set myTitle.xlApp = Nothing
End Sub

Private Sub xlApp_WindowActivate(ByVal Wb As Workbook, ByVal Wn As Window)
Wn.Caption = Wb.FullName
End Sub

5. Snimite ove promjene, zatvorite Excel i pokrenite ga ponovno.
6. Otvorite neku već snimljenu datoteku. Pogledajte naslovnu traku.

DRUGI NAČIN: Macro za full path in title bar
(konstantno prikazivanje Path)

U Personal.xls (osobnoj radnoj knjizi) kreirajte novi CLASS MODULE.
Dakle klik na Insert => Class Module i u njega kopirajte ovaj Macro source kod ispod (Class1)

Option Explicit
Public WithEvents xlApp As Excel.Application
Private Sub xlApp_WindowActivate(ByVal Wb As Workbook, ByVal Wn As Window)
Wn.Caption = Wb.FullName
End Sub

Insert Class Module - Class1

U ThisWorkbook kopirajte ovaj Macro source kod ispod

Option Explicit
Dim myTitle As Class1
Private Sub Workbook_Open()
Set myTitle = New Class1
Set myTitle.xlApp = Application
End Sub
Private Sub workbook_close()
Set myTitle.xlApp = Nothing
End SubThisWorkbook in Excel

Snimite promjene zatvorite Excel i ponovno ga pokrenite. Otvorite neki već postojeći file. Path staza je vidljiva zar ne ;-)

TREĆI NAČIN: Macro za full path in title bar
(prikazivanje Path po potrebi)

Postoji još jedna interesantna mogućnost. U Personal.xls datoteci u Module1 umjesto Test poruke kopirajte ovaj Macro kod.

Sub ChangeCaption()
ActiveWindow.Caption = ActiveWorkbook.FullName
End Sub

Koje su mogućnosti ovog Macroa?
Kada otvorite nekakvu excelovu datoteku u naslovnoj traci (title bar) imate samo naziv datoteke ali ne i path stazu. Pritisnite ALT+F8 i pokrenite makronaredbu "PERSONAL.XLS!ChangeCaption". Sada imate prikazanu Path Stazu (putanju) do datoteke. Naravno ako Vam ne smeta Macro koji je stalno prisutan
Kako prikazati putanju (path) do foldera u kojem se nalazi otvorena Excel datoteka

Ako želite u ćeliji prikazati putanju do foldera u kojem se nalazi trenutno otvorena radna knjiga (Workbook) tada iskoristite ovu formulu ispod.

=LEFT(CELL("filename";A1);FIND("[";CELL("filename";A1);1)-1)


Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr