IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
-

MICROSOFT EXCEL

Koliko je ćelija sa tekstom


Koliko je ćelija sa tekstom

Ako ste ikada poželjeli izračunati koliko se u nekom stupcu nalazi ćelija koje u sebi sadrže tekst a niste znali kako, pogledajte ovaj primjer.

Zadatak:

Imamo stupac sa više ćelija. U ćelijama se nalaze
- samo brojevi => ćelija je formirana kao broj
- tekst ( tekst i brojevi ili bilo što ) => ćelija je formirana kao tekstualna

=>> Funkcija COUNTA nam služi za prebrojavanje ćelija koje u sebi sadrže bilo tekstualni podatak ili mješovito tekst+broj i slično
=>> Funkcija COUNT nam služi za prebrojavanje ćelija koje sadrže brojčanu vrijednost.

Razlika između ove dvije funkcije dat će nam rezultat ( koliko je tekstualnih ćelija, dakle one koje su formatirane kao tekst. Vrijednost u ćeliji je pozicionirana u lijevu stranu )

=COUNTA(A1:A15)-COUNT(A1:A15) 

 


Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr