IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL - brojevi koji se ne ponavljaju u stupcima - jedinstveni brojevi - unique number - unikati u excelu

KAKO PRONAĆI RAZLIKE U DVA STUPCA
(jedinstveni brojevi koji se ne ponavljaju - UNIQUE Numbers)


KAKO PRONAĆI JEDINSTVENE BROJEVE  ili PODATKE KOJI SE POJAVLJUJU (unique number - data) ili Unikati u Excelu

Vjerojatno ste ponekada imali potrebu pronaći u tablici sve brojeve koji su jedinstveni, tj. ne ponavljaju se ili se ponavljaju ali trebate saznato koliko je tih jedinstvenih (unikatnih) vrijednost ili podataka. AKo niste znali kako pogledajte ovaj tutorijal.

PRIMJER 1

U ovom primjeru možemo vidjeti kako označiti koji je podataka (vrijednost) jedinstven iako se ponavlja u stupcu A. Ovu formulu možemo iskoristiti kada želimo saznati koje sve vrijednosti se pojavljuju u stupcu A bez obzira na njihovo ponavljanje. Formulu postavite u prvu ćeliju pa je potom kopirajte prema dolje. Formula daje rezultat za svaku paralelnu vrijednost u stupcu A.
Na kraju je potrebno samo izbrojati ćelija da vidimo koliko je jedinstvenih podataka.

=IF(COUNTIF($A$2:A3;A3)>1;"";"UNIKAT")

jedinstveni brojevi u excelu

PRIMJER 2

Ovaj primjer sličan je prethodnom s razlikom što nam izdvaja unikatne podatke. Dakle ovdje želimo pronaći koja sve imena učenika imamo u razredu bez obzira na Prezime i na ponavljanja. Formula je matrična i nakon upisa formule za završetak potrebno je pritisniti kombinaciju tipki CTRL+SHIFT+ENTER.

{=INDEX($B$2:$B$10;MATCH(0;COUNTIF($C$2:C2;$B$2:$B$10 );0))}

jedinstveni unikatni tekst u excelu

PRIMJER 3

U ovom primjeru potrebno je usporediti dva stupca i pronaći brojeve koji se ne ponavljaju u stupcu A a da se istodobno nalaze u stupcu B.
Ovdje su formirane popisne liste radi lakšeg uvrštavanja raspona podataka u formulu.. Kako se definiraju popisne liste pogledajte na linku Definiranje imena popisne liste . Uočite razliku formule sa i bez uvrštene popisne liste (skupa ćelija)

=IF(COUNTIF(ListaA;ListaB)*COUNTIF(ListaA;ListaB)=1;ListaB;"")
=IF(COUNTIF($A$2:$A$24;$B$2:$B$24)*COUNTIF($A$2:$A$24;$B$2:$B$24)=1;$B$2:$B$24;"")

PRIMJER 4

Korištenje funkcija IF, ISNA i ISERROR

U ovom primjeru uočimo kako se mogu pronaći unikatni (jedinstveni) brojevi (podaci) koji se nalaze u stupcu "B" a istodobno ih nema u stupcu "A"

stupac C => =IF(ISNA(VLOOKUP(B1;$A$1:$A$9;1;FALSE));ROW();"")
stupac D => =IF(ISERROR(SMALL($C$1:$C$9;ROW()));"";OFFSET($B$1;SMALL($C$1:$C$9;ROW())-1;0))

Na ovaj gornji primjer dodao bih još i ovaj primjer sa Makronaredbom koja pronalazi brojeve u stupcu "A" a da ih istodobno nema u stupcu"B", bez obzira na ponavljanje u stupcu A.

izdvajanje unikata i usporedba u excelu
 
Macro za ovaj primjer izgleda ovako. Kako se insertira Macro u VBE Moldule pogledajteza primjer  OVDJE

Option Explicit
Sub A_Not_In_B()
Dim valueA, nxtRow, valFound
'Prepare for errors when no match is found
On Error GoTo errHandler
'Check values in A1:A100
For Each valueA In Range("A1:A100")
'Use Match function to look for values from A in B1:B100
valFound = Application.WorksheetFunction.Match(valueA, Range("B1:B100"), 0)
Next
'If Match throws up an Error because value wasn't found, then increment
'the Row Counter and place the "Not Found" value from A in Column C

errHandler:
nxtRow = nxtRow + 1
Range("C" & nxtRow) = valueA
Err.Clear
Resume Next
End Sub


Također pogledajte slične teme sa primjerima

- Kako zbrojiti vrijednosti za jedinstvene šifre u Excelu
- Kako pronaći jedinstvene brojeve

- Kako pronaći duplikate u Excelu

Kako izdvojiti jedinstvene podatke u stupcu i prebrojati koliko se puta ponavlja unikatni podatak


Copyright 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr