IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL - imenovanje i definiranje popisne liste - kako definirati ime popisne liste

IMENOVANJE SKUPA ĆELIJA U  MS EXCEL-u 2003
(kreiranje popisne liste)


Imenovanje skupa ćelija ( definiranje naziva raspona ćelija ili kreiranje popisnih lista)

U Excelu možemo definirati naziv jedne ili raspona ćelija. Zbog čega je to uopće potrebno ?
Definiranje naziva raspona ( skupa ) ćelija može nam olakšati rad sa funkcijama ili scenarijima i slično...

Vjerojatno ste nekada vidjeli formulu koja izgleda ovako: =VLOOKUP(R1;$W$1:$AB$12;6)  a ta ista formula može izgledati i ovako =VLOOKUP(R1;Izvorni_podaci;6)

U drugoj formuli se možemo lakše orijentirati i jednostavnija je za pisanje.

Krenimo redom.

Za imenovanje raspona ćelija potrebno je obilježiti raspon od prve do zadnje ćelije povlačenjem miša ( da dobijemo selektirane ćelije ) kao na slikama ispod

imenovanje skupa ćelija u excelu

 Nakon selektiranja raspona ćelija sa tekstualnog izbornika Umetanje ( Insert ) => Naziv ( name ) => Definiraj ( Define )
Otvorio nam se ovakav dijalog prozor, na kojem nam nudi naziv koji možemo promijeniti a ne moramo. Ostavit ćemo na prvoj slici isti naziv koji nam nudi a to su "Troškovi i kliknuti na gumb U redu ( OK ). Na drugoj slici postavit ćemo naziv raspona "Izvorni_podaci" s obzirom da nam ne nudi nikakav naziv.

 prvi primjer  drugi primjer definiranje naziva popisne liste u excelu

Sada kada smo kreirali dva skupa ćelija (stvorili popisne liste) u jednoj radnoj knjizi i definirali njihova imena možemo iste raspone koristiti za kreiranje formula.

definiranje imena popisne liste u excelu

Isto tako za sve definirane skupove radne knjige imamo mogućnost izbora tj. pregleda na padajućem izborniku u dijelu koji nam pokazuje adresu ćelije.

Ako želimo dodati još neki naziv nekom rasponu ćelija na nekom drugom radnom listu, prilikom dodavanja prikazat će nam se svi trenutno imenovani skupovi u radnoj knjizi. (za brzo otvaranje dijalog prozora Definiranje naziva (Define Name) pritisnite kombinaciju tipki CTRL+F3Imenovanje raspona podataka tablice ( definiranje imena tablice, popisne liste )

Kada imenujemo neki raspon podataka ( više ćelija ) to je isto kao da smo postavili Apsolutnu adresu za dotični raspon podataka)

Ako imate potrebu neke podatke koristiti u nekoj u funkcija ( npr Vlookup i sl. ) umjesto da selektirate raspon ćelija i pravite apsolutnu adresu dotičnog raspona, možete imenovati ( definirati ime za dotični raspon )

U primjeru na slikama ispod imamo raspon podataka B2:C10, prilikom korištenja dotičnog raspona podataka sa selektiranjem raspona ovu adresu trebamo pisati kao Apsolutnu ( $B$2:$C$10 ).

Isti efekt možemo postići imenovanjem raspona svih podataka (kreiranjem popisne liste)

Isto možete učiniti kao i u gornjem primjeru Umetanje ( Insert ) => Ime ( Name ) => Definiraj ( Define ), naravno prethodno selektirate dotični raspon podataka , ili brže CRTL+F3

ili kraćim i bržim putem

Selektirajte određeni raspon podataka ( tablice ) a potom u polje ( Okvir naziva ) koje označava adresu ćelije kliknite i upišite naziv dotičnog raspona i pritisnite Enter. ( vidi slike )
Popisna lista u Excelu


Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr