IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
  HOME
   
1 GREŠKA #######
2 #DIV/0! ( #DIJ/0! )
3 #N/A ( #N/D )
4 #NAME? ( #NAZIV? )
5 #NULL! ( #NULA! )
6 #NUM! ( #BROJ! )
7 #REF!
8 #VALUE! ( #VRIJ! )
9 RAZNO
10 Popis svih FUNKCIJA
u ExceluMICROSOFT EXCEL - spisak grešaka - kodova u excelu

POPIS GREŠAKA U  MS EXCEL-u 2003
GREŠKE - ERROR U EXCELU

.
GREŠKA #VALUE! (#VRIJ!)

Za eventualno otklanjanje ovih grešaka pogledajte link za funkcije ISERROR ili kombinaciju funkcija IF/ISERROR (za Excel 2003) a u Excelu 2007 koristite funkciju IFERROR

Javlja se kad se koristi kriva vrsta argumenta (argument: Vrijednosti koje funkcija koristi za izvršavanje postupaka ili izračuna. Vrsta argumenta funkcije karakteristična je za pojedine funkcije. Najčešći argumenti koji se koriste u funkcijama uključuju brojeve, tekst, reference ćelija i nazive.) ili operanda (operand: Stavka s druge strane operatora u formuli. U Excelu operandi mogu biti vrijednosti, reference ćelija, nazivi, natpisi i funkcije ).

1. upotrijebljen je pogrešan tip argumenta u funkciji (npr. umjesto vrijednosti ili logičke vrijednosti upotrijebljen je tekst
    (npr. =SUM(3;"B"))
2. array formula je unesena bez CTRL+ALT+ENTER
3. referenca je unesena u obliku arraya (npr. {B1:B20})
4. na mjestu argumenta koji zahtjeva jednu vrijednost unesen je raspon

Kliknite najprije ćeliju koja prikazuje pogrešku, zatim gumb koji se pojavljuje i na kraju Praćenje pogreške ako se pojavi.
Razmotrite moguće uzroke i rješenja.

GREŠKA #VALUE! (#VRIJ!) u Excelu ili ova formula za grešku  =A1*A5

npr. da bi riješili problem ove greške #VALUE! potrebno je napisati ovakve formule

=IF(ISERROR(SUM("A1";"A5"));"ne možete zbrajati tekst";FALSE) ili =IFERROR(SUM("A1";"A5");"ne možete zbrajati tekst") za Excel 2007 i noviji

U principu da bi riješili problem neke greške generalno možemo primjeniti slijedeće oblike formula:

za Excel 2003

=IF(ISERROR(FORMULA);FORMULA;FALSE) za Excel 2003
=IF(ISERROR(TRUE);FORMULA;"") => Ako je rezultat FORMULE "TRUE" formula vraća rezultat FORMULE
=IF(ISERROR(TRUE);"";FORMULA) => Ako je rezultat FORMULE "TRUE" formula vraća praznu ćeliju
=IF(ISERROR(FALSE);FORMULA;"") => Ako je rezultat FORMULE "FALSE" formula vraća rezultat FORMULE
=IF(ISERROR(FALSE);"";FORMULA) => Ako je rezultat FORMULE "FALSE" formula vraća praznu ćeliju

za Excel 2007 i noviji

ili =IFERROR(FORMULA);"") => Ako je rezultat FORMULE "TRUE" formula vraća praznu ćeliju
ili =IFERROR(TRUE);"") => Pogledajte Evaluate Formula u Excelu

Mogući uzroci i rješenja

Unos teksta kada formula zahtijeva broj ili logičku vrijednost, npr. TRUE ili FALSE

Microsoft Excel ne može prevesti tekst u ispravnu vrstu podataka. Provjerite je li formula ili funkcija ispravna za zahtijevane operande ili argumente i sadrže li ćelije na koje referira formula valjane vrijednosti. Na primjer, ako ćelija A5 sadrži broj a ćelija A9 sadrži tekst “Nije raspoloživ”, formula =A5+A9 će vratiti pogrešku #VRIJ!.

Unos ili uređivanje formule polja i pritisak na ENTER

Označite ćeliju ili raspon ćelija koje sadrže formulu polja (formula polja: Formula koja izvršava višestruke izračune na jednom ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jedan ili više rezultata. Formule polja obuhvaćene su vitičastim zagradama { }, a upisuju se pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+ENTER. ), pritisnite najprije F2 za uređivanje, a zatim CTRL+SHIFT+ENTER.

Unos reference ćelije, formule ili funkcije kao konstante polja

Provjerite da konstanta (konstanta: Vrijednost koja se ne izračunava, pa se zato i ne mijenja. Primjerice, broj 210 i tekst "Kvartalni prihodi" konstante su. Izraz ili vrijednost koja je rezultat izraza nisu konstante.) polja nije referenca ćelije, formula ili funkcija.
 

Pridavanje raspona operatoru ili funkciji koja zahtijeva jednu vrijednost, a ne raspon

- Promijenite raspon u jednu vrijednost.
- Promijenite raspon tako da uključuje ili isti redak ili isti stupac koji sadrži formulu.

Korištenje matrice koja nije valjana u jednoj od funkcija matrice radnog lista

Provjerite jesu li dimenzije matrice (matrica: Pravokutno polje vrijednosti ili raspon ćelija koje je kombinirano s drugim poljima ili rasponima za stvaranje višestrukih zbrojeva ili umnožaka. Excel ima unaprijed definirane funkcije matrica koje stvaraju zbrojeve i umnoške.) ispravne za argumente matrice.Izvođenje makronaredbe koja unosi funkciju koja vraća #VRIJ!

Provjerite koristi li funkcija ispravan argument.


Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr