IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
  HOME
   
1 GREŠKA #######
2 #DIV/0! ( #DIJ/0! )
3 #N/A ( #N/D )
4 #NAME? ( #NAZIV? )
5 #NULL! ( #NULA! )
6 #NUM! ( #BROJ! )
7 #REF!
8 #VALUE! ( #VRIJ! )
9 RAZNO
10 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
.

MICROSOFT EXCEL - spisak grešaka - kodova u excelu

POPIS GREŠAKA U  MS EXCEL-u 2003
GREŠKE - ERROR U EXCELU


GREŠKA #NULL! (#NULA!)

Za eventualno otklanjanje ovih grešaka pogledajte link za funkcije ISERROR ili kombinaciju funkcija IF/ISERROR

Pojavljuje se kada navedete presjek dvaju područja koja se ne sijeku. Operator presjeka je razmak između referenci.

1. Upotrijebljen je pogrešan operator raspona (za referencu koja se sastoji od kontinuirane grupe ćelija koristi se dvotočka (:) kao operator (npr. A1:B2), a za referenciranje raspona koji nisu kontinuirani koristi se točka-zarez (;) operator (npr. A1; A3)
2. Upotrijebljen je operator presjeka za rangove koji se ne sijeku (npr. =A1:C1 B1:G10)

- Kliknite najprije ćeliju koja prikazuje pogrešku, zatim gumb koji će se pojaviti , a nakon toga, ako se pojavi, gumb Praćenje pogreške.
- Razmotrite moguće uzroke i rješenja.

Primjer kada nismo postavili separator između argumenata za zbrajanje

GREŠKA #NULL! (#NULA!) u Excelu

Mogući uzroci i rješenja

Korištenje neispravnog operatora raspona

- Za upućivanje na neprekinuti raspon ćelija, za razdvajanje reference na prvu ćeliju u rasponu od reference na posljednju ćeliju koristite dvotočku (:). Npr. SUM(A1:A10) upućuje na raspon od ćelije A1 do A10, uključivo.

- Za upućivanje na dva područja koja se ne sijeku, koristite operator unije, točku-zarez (;). Npr. ako formula zbraja dva raspona, ta dva raspona moraju biti razdvojena točka-zarezom (SUM(A1:A10;C1:C10)).

Rasponi se ne sijeku

Promijenite referencu tako da se sijeku.

Kako?

Kada unosite ili uređujete formulu (formula: Niz vrijednosti, referenci ćelija, naziva, funkcija ili operatora u ćeliji koji zajedno stvaraju novu vrijednost. Formula uvijek počinje znakom jednakosti (=).), reference ćelija i obrubi oko tih ćelija bit će označeni bojom.Reference ćelija označene bojom

Ako u svim kutovima bojom označenog obruba nema kvadratića, onda referenca upućuje na imenovani (naziv: Riječ ili niz znakova koji predstavljaju ćeliju, raspon ćelija, formulu ili konstantnu vrijednost. Koristite razumljive nazive, primjerice Proizvodi, za upućivanje na teško razumljive raspone npr. Prodaja!C20:C30.) raspon.
 

Promjena referenci koje ne upućuju na imenovani raspon

1. Dvaput kliknite ćeliju s formulom koju želite promijeniti. Microsoft Excel će sve ćelije ili raspone ćelija istaknuti različitim bojama.

2. Učinite nešto od sljedećeg:

     - Za premještanje reference ćelije ili raspona na drugu ćeliju ili raspon, odvucite bojom označeni obrub ćelije ili raspona na novu ćeliju ili raspon.
     - Za uključivanje više ili manje ćelija u referencu, odvucite kut obruba.
     - U formuli označite referencu, a zatim upišite novu.

3. Kliknite tipku ENTER.Promjena referenci koje upućuju na imenovani raspon

1. Učinite jedno od sljedećeg:

- Odaberite raspon ćelija s formulama u kojima želite nadomjestiti adrese s nazivima.
- Odaberite pojedinu ćeliju da biste promijenili adrese na nazive u svim formulama na radom listu.

2. Na izborniku Umetanje, kliknite najprije Naziv, a zatim Primijeni.

3. U okviru Primijeni nazive, kliknite na jedan ili više naziva.


Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr