IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
  HOME
   
1 GREŠKA #######
2 #DIV/0! (#DIJ/0!)
3 #N/A (#N/D)
4 #NAME? (#NAZIV?)
5 #NULL! (#NULA!)
6 #NUM! (#BROJ!)
7 #REF!
8 #VALUE! (#VRIJ!)
9 RAZNO
10 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
.

MICROSOFT EXCEL - spisak grešaka - kodova u excelu

Vrste GREŠAKA U  MS EXCEL-u 2003
GREŠKE - ERROR U EXCELU


GREŠKA #N/A (#N/D)

Pojavljuje se kada neka vrijednost nije dostupna funkciji ili formuli.

Kliknite ćeliju koja prikazuje pogrešku, zatim gumb koji će se pojaviti pored ćelije, a nakon toga, ako se pojavi, Praćenje pogreške. Razmotrite moguće uzroke i rješenja.

- vrijednost nije dostupna funkciji ili formuli
- lookup vrijednost u lookup funkcijama se ne nalazi u lookup arrayu
- u array formuli je upotrijebljen argument koji nije istih dimenzija kao i raspon array formule
- u formuli je ispušten jedan ili više obaveznih argumenata

GREŠKA #N/A (#N/D) u Excelu

Ovu grešku možemo anulirati kao u primjeru

=IF(ISNA(VLOOKUP(A1;imenovani_podaci;2;FALSE));"greška";VLOOKUP(A1;imenovani_podaci;2;FALSE)) ili

=IF(ISERROR(VLOOKUP(A1;imenovani_podaci;2;FALSE));"greška";VLOOKUP(A1;imenovani_podaci;2;FALSE)) ili

=IFERROR(VLOOKUP(A1;imenovani_podaci;2;FALSE);"greška") za Excel 2007 i noviji

Mogući uzroci i rješenja

Nedostaju podaci, pa #N/D ili NA() stoje na umjesto njih

Zamijenite #N/A ili #N/D novim podacima.

Napomena #N/A ili #N/D možete unijeti u one ćelije gdje podaci još nisu dostupni. Formule koje upućuju na te ćelije prikazat će #N/A ili #N/D, umjesto da pokušaju izračunati vrijednost.

Davanje neodgovarajuće vrijednosti za argument lookup_value u funkciji radnog lista HLOOKUP, LOOKUP, MATCH ili VLOOKUP

Provjerite je li argument (argument: Vrijednosti koje funkcija koristi za izvršavanje postupaka ili izračuna. Vrsta argumenta funkcije karakteristična je za pojedine funkcije. Najčešći argumenti koji se koriste u funkcijama uključuju brojeve, tekst, reference ćelija i nazive.) lookup_value ispravne vrste vrijednosti — npr. vrijednost ili referenca ćelije, a ne referenca raspona.

Korištenje funkcije radnog lista VLOOKUP, HLOOKUP ili MATCH za traženje vrijednosti u nesortiranoj tablici

Po zadanom, funkcije koje traže podatke u tablicama moraju biti sortirane uzlaznim redoslijedom. Međutim, funkcije radnog lista VLOOKUP i HLOOKUP sadrže argument (argument: Vrijednosti koje funkcija koristi za izvršavanje postupaka ili izračuna. Vrsta argumenta funkcije karakteristična je za pojedine funkcije. Najčešći argumenti koji se koriste u funkcijama uključuju brojeve, tekst, reference ćelija i nazive.) range_lookup koji funkciji nalaže da nađe točan par, čak i ako tablica nije sortirana. Za traženje točnog para postavite argument range_lookup na FALSE.
Funkcija radnog lista MATCH sadrži argument match_type koji određuje redoslijed po kojem popis mora biti sortiran kako bi se pronašlo podudaranje. Ako funkcija ne može pronaći podudaranje, pokušajte promijeniti argument match_type. Kako biste pronašli točan par, postavite argument match_type na 0.

Korištenje argumenta u formuli polja koji nema isti broj stupaca ili redaka kao raspon koji sadrži formulu polja

Ako je formula polja (formula polja: Formula koja izvršava višestruke izračune na jednom ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jedan ili više rezultata.
Formule polja obuhvaćene su vitičastim zagradama { }, a upisuju se pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+ENTER.) unesena u više ćelija, provjerite imaju li rasponi na koje formula upućuje isti broj redaka i stupaca, ili unesite formulu polja u manje ćelija.
Npr. ako je formula polja unesena u raspon visok 15 redaka (C1:C15), a formula upućuje na raspon visok 10 redaka (A1:A10), raspon C11:C15 će prikazati #N/D. Za ispravak te pogreške unesite formulu u manji raspon (npr. C1:C10) ili promijenite raspon na koji formula upućuje tako da ima isti broj redaka (npr. A1:A15).Ispuštanje jednog ili više obaveznih argumenata u ugrađenoj ili prilagođenoj funkciji radnog lista

Unesite sve argumente (argument: Vrijednosti koje funkcija koristi za izvršavanje postupaka ili izračuna. Vrsta argumenta funkcije karakteristična je za pojedine funkcije. Najčešći argumenti koji se koriste u funkcijama uključuju brojeve, tekst, reference ćelija i nazive.) u funkciju.

Korištenje prilagođene funkcije radnog lista koja nije dostupna

Provjerite je li radna knjiga koja sadrži funkciju radnog lista otvorena i radi li funkcija ispravno.

Za eventualno otklanjanje ovih grešaka pogledajte link za funkcije ISERROR ili kombinaciju funkcija IF/ISERROR ili ISNA

Izvođenje makronaredbe koja unosi funkciju koja prikazuje #N/A (#N/D)

Provjerite jesu li argumenti (argument: Vrijednosti koje funkcija koristi za izvršavanje postupaka ili izračuna. Vrsta argumenta funkcije karakteristična je za pojedine funkcije. Najčešći argumenti koji se koriste u funkcijama uključuju brojeve, tekst, reference ćelija i nazive.) u funkciji ispravni i na ispravnom mjestu.


Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr