IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL

Kako umetnuti SWF datoteku u Excel 2003 - Insert video in to Excel worksheet


Kako umetnuti SWF datoteku u Excel 2003

Vjerojatno ste nekada imali priliku otvoriti  neku Excel datoteku i u njoj vidjeti "ikonu" na koju možete kliknuti. Kada kliknete otvara Vam se SWF datoteka sa animacijom. Ili ste otvorili Excel datoteku a u njoj se automatski pokrenula animacija ( ako ste prohvatili Macronaredbe ). Obratite pažnju na prihvaćanje Macronaredbe jer može sadržavati virus. Pazite kome vjerujete ;-)

Poželjeli ste to uraditi ( sam i umetnuti animaciju u Excel datoteku ) a niste znali kako ? Evo primjera kako se to radi. (Ako želite umetnuti neki video u Excel, tada je potrebno da video datoteku konvertirate u SWF file format)

Postoje dva načina kako možemo umetnuti SWF datoteku ( animaciju ) u Excel

 • Prvi način je da prilikom klika na objekat u POPUP prozoru se itvara SWF animacija

 • Drugi način je da se u samoj Excel datoteci pokreće SWF animacija

PRVI NAČIN:

 1. potrebno je pripremiti *.swf datoteku koju ćete umetnuti u Excel datoteku.
 2. Otvorite Excel program
 3. Na tekstualnom izborniku kliknite na Umetanje ( Insert ) => Objekt ( Object )
 4. Kliknite na karticu ( tab ) Napravi iz Datoteke  ( Create From File )

 Sada  na Listu1 ( Sheet1 ) imate okvir u kojem piše naziv SWF datoteke

5. Dvoklik LTM i dobit ćete upozorenje o mogućnosti sadržavanja virusa u OLE-objektu. S obzirom das mo sigurni da dotična Flash animacija nema virus ( jer smo je mi izradili ;-) kliknite na DA ( Yes )

U popup prozoru pojavit će Vam se Flash animacija.

Ako želite možete promijeniti ikonu okvira ( umetnute SWF datoteke )

DRUGI NAČIN:

 1. Kao prvo Otvorite Excel program
 2. Aktivirajte alatnu traku Alatni okvir kontrola ( Control Toolbox ), kako se aktivira alatna traka pogledajte na linku CONTROL TOOLBOX   
 3. Klinite na gumb Više kontrola ( More controls ) -  ( označen brojem 2 )

   
 4. Otvara Vam se padajući izbornik i na njemu pronađite gumb Shockwave Flash Object

   
 5. Sada imate situaciju kao na slici, kliknite DTM na nju i odaberite Svojstva ( Properties )     
 6. Otvara vam se novi dijalog prozor sa postavkama, potrebno je u polje pored opcije Movie upisati path stazu do SWF datoteke.

   

  I to je to, ako želite promijeniti svojstva ( igrati se sa postavkama ) jednostavno na alatnoj traci Alatni okvir kontrola ( Control Toolbox ) kliknite na prvi gumb Dizajnerski način ( označen brojem 1 na slici alatne trake ) i promijenite postavke po želji.

 Izvorne datoteke s primjerom u Excelu spakirane u ZIP možete skinuti OVDJE.
Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr