IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL - duplikati, ponavljanje podataka, brisanje duplih ponovljenih zapisa - duplicate - unique

DUPLIKATI U EXCELU
(dupli brojevi, tekst, vrijednosti, zapisi)


KAKO PRONAĆI DUPLIKATE U EXCELU ( duple vrijednosti, duple brojeve, dupli tekst ... )

Vjerojatno ste ponekada imali potrebu među hrpom podataka pronaći duplikate ( duple vrijednosti ) ili ponavljanje nekih tekstnih podataka. Ako niste znali kako pogledajte ovaj tutorial sa nekoliko primjera.

PRIMJER 1.

a) Podaci se nalaze u JEDNOM stupcu. Potrebno je pronaći sve podatke koji se pojavljuju u duplikatu.

Formula za ovo rješenje je =IF(COUNTIF($A$2:A2;A2)>1;"DUPLIKAT";"OK")

je li neki podastak duplikat u stupcu - koloni

b) Podaci se nalaze u DVA stupca. Potrebno je pronaći sve podatke iz stupca "A" koji se pojavljuju u duplikatu tj. stupcu "B".

Za ovaj primjer koristit ćemo Uvjetno oblikovanje (Conditional Formatting). Dakle potrebno je pronaći brojeve koji se nalaze u oba stupca i vidljivo ih obilježiti. Ja sam za obilježavanje koristio bojanje ćelije, Vi možete promijeniti boju fonta ili Bold ( samo umjesto kartice Uzorci (Patterns)  idite na kartice Font ili Obrub.

- Za početak selektirajte stupac "B" jer ćemo u njemu obilježavati duplikate.
- Klinite na Oblikovanje (Format) => Uvjetno oblikovanje (Conditional Formatting)

Conditional formating i duplikati u excelu

- Za Uvjet1 sa padajućeg izbornika izaberite Formula (Formula is)
- U polje za unos formule upišite =COUNTIF(A:A;B2)>0  ( Pregledavamo cijeli stupac "A" a duplikate tražimo u stupcu "B" počevši sa ćelijom B2 )
- Klikom na gumb Oblikovanje (Format) postavljamo boju ćelije, boju i vrstu fonta ili obrub ćelije
- Klik na gumb U redu

primjena uvjetnog oblikovanja za pronalaženje duplikata u excelu

Ovo je rezultat našeg primjera.

brojevi koji s enalaze u oba stupca ili kolone (duplikati)

Ako želite duplikate u stupcu "A", tada je isti postupak ali sa selektiranjem raspona ćelija u stupcu "A" a formula bi u tom slučaju glasila =COUNTIF(B:B;A2)>0


PRIMJER 2.

Usporedba Duplikata i Jedinstvenih podataka u dva stupca

Usporedba Duplikata i Jedinstvenih podataka u dva stupca ( A i B ). Dakle potrebno je pronaći sve duplikate koji se pojavljuju u tablici ali pod uvjetom da se podaci slažu u oba stupca. Kombinacijom međurezultata možemo pronaći tražene duplikate. Ovdje želim napomenuti da se formulom =A&B dobije spojeni podatak tako što se datum pretvara u broj. Kasnije možemo sakriti stupac C.

1. Izvršiti spajanje dva stupca sa "&" ili CONCENATE;  =A1&B1   ili   =CONCATENATE(A1;B1)
2. Na osnovu spojenih podataka usporediti sa formulom IF-COUNTIF
 =IF(COUNTIF($C$1:C1;C1)>1;"Duplikat";"Jedinstven")


PRIMJER 3.

Kako pronaći sve duplikate u stupcu i obrisati ih

Imamo jedan primjer gdje trebamo pronaći sve duplikate u stupcu "A" i obrisati ih, tako da nam ostanu jedinstveni nazivi. U ovom primjeru sve jedinstvene podatke kopirat ćemo u drugi stupac ( izdvojiti ) i kasnije možemo obrisati izvorni stupac.

Korak 1.

Selektirajte cijeli raspon ćelija ( kolona A ) u kojem su podaci
Sada u polje za adresu ćelije kliknite i upišite "range", ovime ste definirali naziv raspona ćelija u kojem ti se nalaze podaci. Njega ćete koristiti u nekoj eventualno daljnjoj formuli. Isto možeš uraditeti preko ( Insert => Name => Define ) . Pogledajte sliku ispod
Korak 2.

Selektirajte cijeli raspon podataka ( sve ćelije a potom uradite slijedeće: )

a) Kliknite na Data => Filter => Advance Filter

b) Otvorit će vam se dijalog prozor u kojem uradite slijedeće:

- za akciju selektirajte kopiranje na drugo mjesto
- za raspon upišite prvu i zadnju ćeliju u stupcu "A" gdje se nalaze podaci
- za mjesto na kojem će vam se kopirati podaci koji se dupliciraju upišite npr: $F$2
- uključite opciju za jedinstvene slogove ( Unique )
- kliknite na gumb OK ( U redu )

advance ili napredni filtar u excelu


Korak 3.

Sada imate kopirane podatke u koloni F počevši od F2
Ovo su jedinstveni podaci koji se dupliciraju u stupcu A.

koji podaci se dupliraju

Korak 4.

Ako želite vidjeti koliko se puta koji podatak duplicira (duplira, pojavljuje) tada u ćeliju G2 upišite formulu =COUNTIF(range;"="F2)
Kopirajte formulu prema dolje za sve podatke iz stupca F
U mojoj formuli ja koristim "točka-zarez" a vi pripazi možda trebate koristit "zarez"

koliko se puta pojavljuje neki tekst


PRIMJER 4.

Duplikati i ComboBox

Za rad sa Combobox-om pogledajte više detalja na linkovima
- https://ic.ims.hr/office/excel2003/excel15.html
- https://ic.ims.hr/office/excel2003/excel15a.html

U slijedećem primjeru imamo Combobox kojim otvaramo izbor iz padajućeg izbornika i odabiremo određeni podatak. Često se  u nekim slučajevima zna pogoditi da su nam nazivi isti. U ovom slučaju su to nazivi imena i prezimena a različit je grad i tel.

Kada bi htjeli sa padajućeg izbornika odabrati Ivan Ivić, a u slučaju da nam padajući izbornik pokazuje samo nazive ( ime i prezime ) ne bi znali koji je iz kojeg grada. To se rješava dodavanjem prikaza tri podatka pomoću kojih ćemo suziti izbor tj. dobiti veću preglednost .

Prvo trebamo ( radi lakšeg rada ) imenovati raspon naših podataka pa ćemo eventualno u daljnjim formulama koristiti taj naziv raspona. Dakle umjesto raspona A1:C6 koristiti ćemo naziv "baza2". Selektirajte cijeli raspon i u Address cells upišite naziv "baza2"
Na slici ispod uočite dva ista imena i prezimena. Kada bi imali samo jedan podatak u padajućem izborniku ne bi znali koji je Ivan Ivić iz Zagreba ( zamislite više podataka ).

Formula koje se nalaze u ćelijama B14 i C14 su slijedeće:

A14 =>>>> prazna ćelija
B14 =>>>>  =VLOOKUP(A14;baza2;2;FALSE)
C14 =>>>>  =VLOOKUP(A14;baza2;3;FALSE)

combobox u excelu

Taj problem rješavamo tako što ćemo u Combobox dodati i ostale podatke, pa ćemo imati bolji pregled u padajućem izborniku.

padajući izbornik (lista) u excelu

Da bi u ComboBoxu dobili podatke iz tri stupca, potrebno je otvoriti Properties ComboBoxa. Aktivirajte alatnu traku "Alatni okvir kontrola" ( Control Toolbox)

Da bi došli do svojstava comboboxa potrebno je kliknuti na prvi lijevi gumb na alatnoj traci ( slika trokuta ) da bi ušli u dizajnerski rad i mogli selektirati okvir za combobox. Nakon toga klik desnom tipkom miša pa Properties ( Svojstva ). Izlaz iz dizajnerskog načina rada je opet klik na istu ikonu.

u njemu postavite parametre za slijedeće:

BoundColumn => podatak je broj a označava stupac iz kojega ComboBox uzima prvi podatak
ColumnCount => broj tri (3) označava da se u ComboBoxu prikažu podaci iz tri stupca
ColumnWidth => postavljanje širina stupaca za prikaz u ComboBoxu ( prvi;drugi;treći ) stupac
LinkedCell => podatak koji određuje gdje će se upisati podatak iz prvog stupca
ListFillRange => podatak koji određuje raspon podataka u našem slučaju je to imenovani skup ćelija
ListRows => broj podataka ( redova ) u padajućem izborniku Comboboxa.

combobox in excel
Kako izdvojiti, grupirati i zbrojiti duplikate na drugi radni list u Excelu

Kada se nađete u situaciji ili imate potrebu izdvojiti, grupirati i zbrojiti neke vrijednosti za podatke u neko tablici poslužite se ovim primjerom

duplikati u Excelu zbroj i grupiranje pomoću SUMIF funkcije

Formula koja se nalazi na Sheetu SUM u ćeliji B2 je =SUMIF(Sheet1!A:A;A2;Sheet1!B:B), kopirajte je prema dolje


Kako pronaći razlike u dva stupca pomoću Conditional Formatting

U koliko imate potrebu pronaći razlike u dva stupca tada možete iskoristiti Conditional Formating (Excel 2003 i Excel 2007) da vam Excel oboja te razlike. Ovdje su rasponi imenovani

Formule su slijedeće:

Za raspon podataka A2:A13

=COUNTIF(proizvodnja;A2)=0

Za raspon podataka C2:C13

=COUNTIF(skladiste;C2)=0

Zeleno ima u "A" a nema u "C", Plavo ima u "C" a nema u "A"

razlike u dva stupca u Excelu

Također pogledajte slične teme sa primjerima

- Kako zbrojiti vrijednosti za jedinstvene šifre u Excelu

- Kako kopirati jedinstvene podatke

- Kako pronaći jedinstvene brojeve
Copyright 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr