IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 MICROSOFT EXCEL

KAKO IZBROJITI ĆELIJE IZMEĐU DVA BROJA


KAKO IZBROJATI SVE BROJEVE (ćelije) IZMEĐU DVA ODREĐENA BROJA

U ovom primjeru pokazat ću kako možemo izbrojiti koliko je brojeva (ćelija) između sva broja. Rješenje se može napraviti na dva načina (pogledajte slike). Jedan način je taj što možemo u jednoj ćeliji izbrojiti sve brojeve (ćelije) a drugi je taj gdje koristeći pomoćni stupac u kojem se rezultira ispunjavanjem određenog uvjeta (između dva broja) i na kraju zbrajamo nama potrebne uvjete.

Za ovaj primjer uzet ću situaciju gdje trebamo izbrojiti koliko je brojeva veće-jednako 15 a manje od 58.

Dakle uvjeti je  15 <= X < 58 ( X je veći-jednak od 15 i manji od 58 )

>= 15 (veće ili jednako 15) isto što i  <=14 (manje ili jednako 14)
< 58  
 (manje od 58)

Rješenje je formula u kojoj koristimo statističku funkciju COUNTIF a ona izgleda ovako
 =COUNTIF(A1:A9;"<58")-COUNTIF(A1:A9;"<=14")

Countif funkcija
Ova formula ima dva dijela i koristi operaciju oduzimanja. Rezultat prvog dijela formule je 7 (sedam) a rezultat druge formule je 2 (dva), kada oduzmemo 7-2 rezultat nam je 5 (pet), što znači da za postavljene uvjete imamo 5 brojeva (ćelija) koje se nalaze između navedenih ali računajući i najmanji broj.


DRUGI NAČIN BROJANJA JE POMOĆU DODATNOG STUPCA (broj ćelija između uvjeta)

Ako imamo mogućnost dodatnog stupca tada možemo prvo provjeriti uvjete za svaki red pojedinačno i na kraju zbrojiti odgovarajuće uvjete.

Naravno uvijek možemo sakriti dotični stupac a konačnu formulu postaviti u neku ćeliju po izboru.

funkcija CountifKao što vidite na slici gore dva primjera sa pomoćnim stupcem.

Prvi primjer je formula koja koristi logičku funkciju IF,  

=IF((A1>=15)*(A1<56);"YES";"NO") koja rezultira je li broj u ćeliji A1 >=15 i <58 ako je uvjet ispunjen tada daje rezultat YES.

I na kraju formulom Countif zbrojimo ćelije koje sadrže pojam YES.  =COUNTIF(B1:B9;"YES")

Za razliku od prvog primjera sa pomoćnim stupcem u drugom stupcu koristimo dvije funkcije IF i AND.
=IF(AND(A1>=15;A1<58);"YES";"NO")

Ovom formulom prvo rješavamo uvjete sa AND (i jedan i drugi) a to znači, ako je vrijednost u A1 >=15 i <58 tada će ista funkcija dati rezultat a tada funkcija IF u odnosu na taj rezultat daje svoj rezultata YES ili NO

Na kraju nam ostaje da u nekoj ćeliji po izboru formulom =COUNTIF(C1:C9;"YES") zbrojimo sve rezultate "YES"


Koliko je vrijednosti ili brojeva između dvije vrijednosti ili dva broja

Koliko je brojeva između broja 50 i 59. Koristite neku od navedenih formula

=COUNTIF(A1:A11;">=50") - COUNTIF(A1:A11;">59")

=COUNTIF(A:A;"<=59")-COUNTIF(A:A;"<50")

=COUNTIF(A:A;">=50")-COUNTIF(A:A;">59")

=SUMPRODUCT(--(A1:A100<=59);--(A1:A100>=50))

=SUMPRODUCT((A1:A11>=50)*(A1:A11<=59))

=SUM(COUNTIF(A:A;{">=50";">59"})*{1;-1})
Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr