IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL - konvertiranje - konvertovanje broja u slova - kako ispisati brojeve slovima kuna i lipa

KAKO ISPISATI NEKI BROJ SLOVIMA U EXCELU
(kako konvertirati broj u slovo)


KAKO PRIKAZATI NEKI BROJ SLOVIMA U EXCELU (step by step)

Vjerojatno ste ponekada imali potrebu u radnom listu ispisati broj slovima. Obično se takav način ispisa brojeva koristi na fakturama (računima). U ovom primjeru opisat ću Vam korake Kako možete ispisati broj slovima.

Otvorite Vašu radnu knjigu u kojoj se nalazi npr: faktura (račun) koji sadrži nekakav konačan zbroj i polje u koje je potrebno upisati određeni broj slovima.

U mom primjeru to izgleda ovako:

kako ispisati broj slovima

Ovaj Macro code kojega je autor @Jpeca potrebno je kopirati u Visual Basic Editor (VBE). Dotični kod umeće se na slijedeći način.

1. Kliknite na Alati (Tools) => Makronaredba (Macro) => Visual Basic Editor ili jednostavno pritisnite kombinaciju tipki na tipkovnici ALT+F11

2. U VBE kliknite na Insert (Umetni) => Module (Modul).

insert VBA module

3. Sada Vam se pojavio Modul na lijevom izborniku. Kliknite na njega dvoklik.

4. Sada kopirajte ovaj Macro code i zalijepite na desnom dijelu prozora VBE u Module.
Link za kopiranje Macro code ( DINARI, KM, DEN i KUNE ) nalazi se ovdje
=>  MACRO CODE - Kako prikazati broj slovima u Excelu

VBA makronaredba za prikazivanje broja slovima

5. Kada ste zalijepili Macro code snimite klikom na gumb Save.

Zatvorite VBE i u Excelu postavite razinu sigurnosti na srednju opciju da bi se Macro code mogao pokretati.
Kliknite na Alati (Tools) => Makronaredba (Macro) => Sigurnost (Security)

6. U novootvorenom prozoru čekirajte radiobutton SREDNJA. Potvrdite promjene na gumb U redu (OK)

sigurnost makronaredbi u Excelu

7. Sada je potrebno u Excelu postaviti formulu u ćeliji A4 u kojoj će se prikazivati broj slovima iz ćelije A1.

U ćeliju upišite slijedeću formulu ="slovima: "&slovima(A1)
Možete i ovu formulu ="slovima: "&IF(A1>= 0;slovima(A1);slovima(-A1) .
Funkciju IF koristimo da bi izbjegli pojavu eventaulne greške. Obadva primjera pogledajte na slikama ispod.

Ako Vam se pojavi ovakva greška nakon upisa formule SNIMITE Radnu knjigu (datoteku) a potom je ponovno otvorite i kliknite na gumb "Omogući makronaredbe" ili vam pokretanje Macronaredbe ima visoku razinu ( postavite na Srednja )

Dakle nakon upisa formule imate ovakav rezultat.

prikaz brojeva slovima u Excelu
Također možete iskoristiti i ovu makronaredbu ispod a funkciju pozivate sa =slovima(A1) ako se u A1 nalazi broj

prikazivanje brojeva slovima u Excelu sa dodatkom riječi KUNE i LIPE

Function slovima(x As Variant, Optional valuta As Variant, Optional cijeli As Variant) As Variant
' Function slovima : broj as String, valuta as String, cijeli as Boolean
' broj : 0 <= broj <= 999.999.999,99
' valuta : ""(default) ili "eur" ili "kn"
' cijeli : True (default) - ispisuje "inula lipa(centi)" ako je cijeli broj
' : False - ne ispisuje "inula lipa(centi)" ako je cijeli broj


Dim xx As String, milijuni As String, tisuce As String, r As Boolean
Dim jedinice As String, decimale As String, stot As String, nula As String

If IsMissing(valuta) Then valuta = ""
If IsMissing(cijeli) Then cijeli = True
valuta = LCase(valuta)
'If IsDate(x) Then
' slovima = datum(DateValue(x))
' Exit Function
'End If

If x = "" Then x = 0
If IsNumeric(x) And x > -0.005 Then
xx = Format(x, "000000000.00")
If x >= 1000000000 Then
slovima = "unos izvan granica"
GoTo kraj
ElseIf Right(xx, 2) <> 0 And cijeli = False Then
cijeli = True
End If

'MILIJUNI :
milijuni = Mid(xx, 1, 3)
If milijuni = "001" Then
slovima = "milijun"
ElseIf milijuni <> "000" Then
slovima = brojevi(milijuni, False) & "milijun"
If Right(milijuni, 1) <> 1 Then slovima = slovima & "a"
If Right(milijuni, 2) = 11 Then slovima = slovima & "a"
End If

'TISUCICE :
tisuce = Mid(xx, 4, 3)
If tisuce = "001" Then
slovima = slovima & "tisuću"
ElseIf tisuce <> "000" Then
slovima = slovima & brojevi(tisuce, True) & "tisuć"
Select Case Right(tisuce, 2)
Case 11 To 14
slovima = slovima & "a"
Case Else
Select Case Right(tisuce, 1)
Case 2 To 4
slovima = slovima & "e"
Case Else
slovima = slovima & "a"
End Select
End Select

End If

' JEDINICE :
jedinice = Mid(xx, 7, 3)
If jedinice <> "000" Then
slovima = slovima & brojevi(jedinice, valuta = "kn")
End If
If Left(xx, 9) = "000000000" Then slovima = "nula"
If valuta = "eur" Then
If Right(jedinice, 2) = "11" Then
valuta = "eurai"
ElseIf Right(jedinice, 1) = "1" Then
valuta = "euroi"
Else
valuta = "eurai"
End If
ElseIf valuta = "kn" Then
If Mid(jedinice, 2, 1) = "1" Then
valuta = "kunai"
Else
Select Case Right(jedinice, 1)
Case 2 To 4
valuta = "kunei"
Case Else
valuta = "kunai"
End Select
End If
Else
valuta = "zarez"
End If


' DECIMALE :
decimale = Format(Right(xx, 2), "000")
If Left(valuta, 3) = "eur" Then
Select Case Right(decimale, 2)
Case 11 To 14
stot = "centi"
Case Else
Select Case Right(decimale, 1)
Case 1
stot = "cent"
Case 2 To 4
stot = "centa"
Case Else
stot = "centi"
End Select
End Select
ElseIf Left(valuta, 3) = "kun" Then
Select Case Mid(decimale, 2, 1)
Case 1
stot = "lipa"
Case Else
Select Case Right(decimale, 1)

Case 2 To 4
stot = "lipe"
Case Else
stot = "lipa"
End Select
End Select
ElseIf valuta = "zarez" Then
If Mid(decimale, 2, 1) = "0" Then nula = "nula"
'stot = ""
End If
If cijeli = True Then
slovima = slovima & valuta & nula & brojevi(decimale, Left(valuta, 3) = "kun") & stot
Else
If valuta = "zarez" Then
valuta = ""
Else
slovima = slovima & Mid(valuta, 1, Len(valuta) - 1)
End If
End If
Else
slovima = "pogrešan unos"
End If

kraj:
End Function

Function brojevi(xx, r)
Dim prvi As Variant, drugi As Variant, treci As Variant
'
prvi = Mid(xx, 1, 1)
drugi = Mid(xx, 2, 1)
treci = Mid(xx, 3, 1)

If Not r Then
If treci = 1 Then brojevi = "jedan"
If treci = 2 Then brojevi = "dva"
Else
If treci = 1 Then brojevi = "jedna"
If treci = 2 Then brojevi = "dvije"
End If

Select Case treci
Case 3
brojevi = "tri"
Case 4
brojevi = "četiri"
Case 5
brojevi = "pet"
Case 6
brojevi = "šest"
Case 7
brojevi = "sedam"
Case 8
brojevi = "osam"
Case 9
brojevi = "devet"
End Select

Select Case Right(xx, 2)
Case 13, 15, 17 To 19
brojevi = brojevi & "naest"
Case 10
brojevi = "deset"
Case 11
brojevi = "jedanaest"
Case 12
brojevi = "dvanaest"
Case 14
brojevi = "četrnaest"
Case 16
brojevi = "šesnaest"
End Select

Select Case drugi
Case 2
brojevi = "dvadeset" & brojevi
Case 3
brojevi = "trideset" & brojevi
Case 4
brojevi = "četrdeset" & brojevi
Case 5
brojevi = "pedeset" & brojevi
Case 6
brojevi = "šezdeset" & brojevi
Case 7
brojevi = "sedamdeset" & brojevi
Case 8
brojevi = "osamdeset" & brojevi
Case 9
brojevi = "devedeset" & brojevi
End Select

Select Case prvi
Case 1
brojevi = "sto" & brojevi
Case 2
brojevi = "dvjesto" & brojevi
Case 3
brojevi = "tristo" & brojevi
Case 4
brojevi = "četristo" & brojevi
Case 5
brojevi = "petsto" & brojevi
Case 6
brojevi = "šesto" & brojevi
Case 7
brojevi = "sedamsto" & brojevi
Case 8
brojevi = "osamsto" & brojevi
Case 9
brojevi = "devetsto" & brojevi
End Select
If xx = "000" Then brojevi = "nula"
End FunctionKAKO PRIKAZATI VALUTU KUNE I LIPE SLOVIMA

Evo još jedan način kako u Excelu prikazati Kune i Lipe slovima

Ova UDF funkcija dodaje uz valutnu vrijednost riječ za kune i lipe. Potrebno je da ovu VBA-UDF funkciju kopirate u standardni Module1 unutar VBE prozora.

Prikaz valute kune i lipe slovima

Option Explicit
Function kunelipe(broj) As String
Dim kn As Double
Dim lp As Integer
Dim knnum As Integer
Dim lpnum As Integer
Dim kns As String
Dim lps As String
Dim knrez As String
Dim lprez As String
kn = Int(broj)
lp = (broj - Int(broj)) * 100
knnum = Right(kn, 2)
lpnum = Right(lp, 2)
Select Case knnum
Case 2 To 4, 22 To 24, 32 To 34, 42 To 44, _
52 To 54, 62 To 64, 72 To 74, 82 To 84, 92 To 94
kns = "e"
Case Else
kns = "a"
End Select
Select Case lpnum
Case 2 To 4, 22 To 24, 32 To 34, 42 To 44, _
52 To 54, 62 To 64, 72 To 74, 82 To 84, 92 To 94
lps = "e"
Case Else
lps = "a"
End Select
knrez = kn & " kun" & kns & " "
lprez = lp & " lip" & lps
kunelipe = knrez & lprez
End Function

Na radnom listu funkciju pozivate formulom =kunelipe(A1)

POSTOJI JOŠ JEDAN NAČIN PRIKAZA BROJA SLOVIMA

U koliko ne želite raditi sa Macro naredbom pokušajte na slijedeći način. Primjer situacije za dvoznamenkaste brojeve je kao na slici ispod.
U ćelijama stupca "A" nalaze se dvoznamenkasti brojevi. U ćelijama stupca "B" nalaze se slovni izrazi za određeni broj u stupcu "A". U stupcima "F" i "G" nalaze se pomoćni elementi za slovni prikaz brojeva ( ovi elementi mogu biti na drugom radnom listu )

Formulu upisujemo u stupac "B" a ona izgleda ovako: ( sve u jednoj liniji reda )
=VLOOKUP(INT(A1/10);$F$1:$G$9;2;FALSE)&"deset "&IF(MOD(A1;10)>0;VLOOKUP(MOD(A1;10);$F$1:$G$9;2;FALSE);"")

Ako želite možete downloadati ove primjere OVDJE inspiracija za ovaj tutorial prema ovom linku http://www.elitesecurity.org/t153664-0#1002428
Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr