IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL

AUTONUMBER U  MS EXCEL-u 2003


AUTO-NUMBER ( automatski upis slijedećeg rednog broja ) u ćeliju

U Excelu postoje dva načina dodjeljivanja slijedećeg broja u ćelije na automatski način.

Način 1.

Prvi način je preko formule =ROW()
Na ovaj način dodjeljujete automatski broj nekoj ćeliji koji se poklapa sa brojem REDA

Za iskorištavanje ove funkcije možete koristiti formulu
=IF(B2<>"";ROW();"")

Što nam "govori" ova formula?
Ako je ćelija B2 različita od "prazno" tada kao rezultat upiši u ćeliju broj reda a ako nije različito od "prazno" rezultat u ćeliji je "prazno", dakle nemoj ništa upisati.


Isto možemo postići i formulom =IF(NOT(ISBLANK(B2));ROW();"")

Način 2.

Drugi način je da sami određujemo redne brojeve u tablici na kojoj radimo.
Prvi redni broj upišemo u ćeliju a u ostale ćelije ispod tog broja upišemo formulu
=IF(B3="";"";IF(COUNTIF($B$1:B3;B3)>1;INDEX($A$1:A2;MATCH(B3;$B$1:$B$100;0));MAX($A$1:A2)+1))

isto to možemo uraditi sa jednostavnijom formulom
=IF(B3<>"";OFFSET(A3;-1;0)+1;"")

 Dakle, upisom imena u ćeliju, automatski nam se upisuje redni broj u stupcu A pored imena.
Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr