IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
.

MICROSOFT EXCEL - formula polja - matrična formula - konstante polja - array

ARRAY formula (Formula polja)
(matrična formula)
O formulama polja (ARRAY) i konstantama polja (matrična formula) izvor: Excel 2003 help

 

Formula polja može izvesti višestruke izračune i vratiti jednostruki ili višestruki rezultat. Formula polja djeluje na dva ili više skupa vrijednosti zvanih argumenti polja. Svaki argument polja mora imati jednak broj stupaca i redaka. Formule polja napravite na isti način kao i osnovne formule s jednom vrijednošću.

Označite ćeliju ili ćelije koje će sadržavati formulu, napravite formulu i tada pritisnite CTRL+SHIFT+ENTER za unos formule.

Konstante polja mogu se koristiti umjesto referenci kada ne želite unositi svaku vrijednost konstante u zasebnu ćeliju na radnom listu.

Neke ugrađene funkcije su formule polja i mora ih se unijeti kao polje kako bi se dobili ispravni rezultati.

Korištenje formule polja

Izračun jedinstvenog rezultata      Ova vrsta formule polja može pojednostaviti model radnog lista tako što će zamijeniti nekoliko različitih formula jednom formulom polja.Npr. sljedeća formula računa ukupnu vrijednost polja cijena i količine dionica, bez korištenja redaka ćelija za izračun i prikaz pojedinačnih vrijednosti za svaku dionicu.

Formula polja koja daje jedinstveni rezultat

Kad formulu ={SUM(B2:D2*B3:D3)} unesete kao formulu polja, ona će pomnožiti Shares i Price svake dionice, a zatim zbrojiti rezultate tih izračuna.

Izračun više rezultata      Neke funkcije radnog lista računaju nizove vrijednosti ili im je kao argument potreban niz vrijednosti. Za izračun više rezultata pomoću formule polja, morate unijeti niz u raspon ćelija koji ima isti broj redaka i stupaca kao i argumenti niza.

Npr. ako postoji niz od tri vrijednosti prodaje (u stupcu B) za niz od tri mjeseca (u stupcu A), funkcija TREND odredit će vrijednosti pravca za svaku vrijednost prodaje. Kako bi se prikazali svi rezultati formule, ona se upisuje u tri ćelije u stupcu C (C1:C3).

Formula polja koja daje višestruke rezultate

Kad unesete formulu =TREND(C5:E5;C3:E3) kao formulu polja, ona daje tri zasebna rezultata (22196, 17079 i 11962) koji se temelje na tri vrijednosti prodaje i tri mjeseca.

Korištenje konstanti polja

U običnoj formuli možete unijeti reference prema ćeliji koja sadrži neku vrijednost ili samu vrijednost koja se zove konstanta (konstanta: Vrijednost koja se ne izračunava, pa se zato i ne mijenja. Primjerice, broj 210 i tekst "Kvartalni prihodi" konstante su. Izraz ili vrijednost koja je rezultat izraza nisu konstante.). Na sličan način u formulu polja možete unijeti referencu prema nizu ili unijeti sam niz vrijednosti koji se nalazi u ćelijama, što se zove konstanta polja. Formule polja prihvaćaju konstante na isti način kao što to čine i ostale formule, ali se konstante polja moraju unijeti u nekom određenom obliku.

Konstante polja mogu sadržavati brojeve, tekst, logičke vrijednosti, primjerice TRUE ili FALSE ili vrijednosti pogrešaka, primjerice #N/D. Različite vrste vrijednosti mogu se nalaziti u istoj konstanti polja — npr. {1;3;4|TRUE;FALSE;TRUE}. Brojevi u konstantama polja mogu biti u cjelobrojnom, decimalnom ili znanstvenom obliku. Tekst mora biti napisan pod navodnicima — npr. "Utorak".

Konstante polja ne smiju sadržavati reference ćelija, stupaca ili redaka nejednakih duljina, formule ili posebne znakove $ (znak dolara), zagrade ili % (znak postotka).

Oblik konstanti polja

Konstante polja pišu se u vitičastim zagradama ({ }).

Odijelite vrijednosti u različite stupce točka-zarezima (;). Npr. kako biste imali vrijednosti 10, 20, 30 i 40, unesite {10;20;30;40}. Ova konstanta polja zove se polje 1-sa-4 i identična je referenci 1-redak-sa-4-stupca.

Odijelite vrijednosti u različite retke okomitom crtom (|). Npr. kako biste imali vrijednosti 10, 20, 30 i 40 u jednom retku, a 50, 60, 70 i 80 u retku odmah ispod njega, konstantu polja 2-sa-4 unijeli biste kao {10;20;30;40|50;60;70;80}.

Za primjer ARRAY formule polja pogledajte Primjer-1 na OVOM LINKU
A ovako izgleda jedna array formula {=MATCH(TRUE;CODE(MID(A2;ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A2)));1))<>32;0)-1}
Ove vitičaste zagrade nikada ne postavljajte sami jer njih Excel automatski dodaje nakon što završite formulu i pritisnete CTRL+SHIFT+ENTER

KREIRANJE FORMULE POLJA - ARRAY (matrične formule)

Kad unosite formulu polja (formula polja: Formula koja izvršava višestruke izračune na jednom ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jedan ili više rezultata. Formule polja obuhvaćene su vitičastim zagradama { }, a upisuju se pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+ENTER.), Microsoft Excel automatski umeće formulu između { } (vitičastih zagrada).

Izračun jednog rezultata

Formulu polja možete koristiti za izvođenje nekoliko izračuna kako bi se dobio jedan rezultat. Ova vrsta formule polja može pojednostaviti model radnog lista zamjenjujući nekoliko različitih formula jednom formulom polja.

 1. Pritisnite ćeliju u koju želite unijeti formulu polja.
 2. Upišite formulu polja.

  Npr. sljedeća formula računa ukupni iznos niza cijena dionica i akcija, bez korištenja retka ćelija za izračun i prikaz pojedinačnih iznosa za svaku dionicu.

  Formula polja koja daje jedinstveni rezultat

  Formula polja koja daje jedinstveni rezultat

  Kad se unese formula ={SUM(B2:D2*B3:D3)} kao formula polja, ona će pomnožiti Shares i Price svake dionice, a zatim zajedno zbrojiti rezultate tih izračuna.

 3. Pritisnite CTRL+SHIFT+ENTER.

Izračun višestrukih rezultata

Neke funkcije radnog lista prikazat će niz vrijednosti ili će im kao argument trebati niz vrijednosti. Za izračun više rezultata kao formule polja, taj niz morate unijeti u raspon ćelija koji ima isti broj redaka i stupaca kao i argumenti niza.

 1. Označite raspon ćelija u koji želite umetnuti formulu polja.
 2. Upišite formulu polja.

  Npr. ako postoji niz od tri iznosa prodaje (stupac B) za niz od tri mjeseca (stupac A), funkcija TREND odredit će vrijednosti pravca za iznose prodaje. Kako bi se prikazali svi rezultati formule, ona se unosi u tri ćelije u stupcu C (C1:C3).

  Formula polja koja daje višestruke rezultate

  Formula polja koja daje višestruke rezultate

  Kad unesete formulu =TREND(C5:E5;C3:E3) kao formulu polja, ona će dati tri zasebna rezultata (22.196, 17.079 i 11.962) koja se temelje na tri iznosa prodaje i tri mjeseca.

 3. Pritisnite CTRL+SHIFT+ENTER.


Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr