IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
   
  .

MICROSOFT EXCEL

DVA UVJETA i PRETRAŽIVANJE U  MS EXCEL-u 2003


DVA (2) uvjeta i pretraživanje u tablici koristeći SUM i IF funkcije

SITUACIJA:
Imate više stupaca i redova u tablici po kojima trebate pronaći određenu vrijednost sa drugog Lista ( Sheeta ) uz DVA uvjeta.
U tablici ispod "uvjeti" su nam dva podatka u jednom redu, tražimo vrijednost na drugom Listu ( u drugoj tablici ) koja pripada identičnim uvjetima koje tražimo.

{=SUM(IF(Isporuceno!$A$2:$A$50=A2;IF(Isporuceno!$B$2:$B$50=B2;Isporuceno!$C$2:$C$50;0)))}
Vitičaste zagrade se dobiju pritiskom kombinacija tipki CTRL+SHIFT+ENTER

Formula traži Uvjet1 ( A2 ) na Listu "Isporuceno" a potom traži Uvjet2 ( B2 ) na Listu "Isporuceno"
kada nađe ta dva uvjeta da se poklapaju uzima vrijednost iz tog reda u stupcu C koja pripada traženim uvjetima
i upisuje je u stupac D na Listu "Trazeno"Ćelije u stupcu D su Uvjetno oblikovane ( Conditional Formatting )
Ako je Isporučeno jednako Traženo tada ćeliju obojaj u PLAVO.

Primjer datoteke možete skinuti OVDJE
autor formule: tommy

Copyright 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr