IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 O makronaredbama (Macro)
2 Stvaranje makronaredbe (Macro)
3 Izvođenje makronaredbe (Macro)
4 Uređivanje makronaredbe (Macro)
5 Brisanje makronaredbe (Macro)
6 Zaustavljanje makronaredbe (Macro)
7 Kopiranje modula makronaredbe (Macro) u drugu radnu knjigu
8 Rješavanje problema s makronaredbama (Macro)
9 Funkcije makronaredbi za Excel 4
10 Sotriranje pomoću gumba
11 Personal.xls
   
VBA U EXCELU
   
   
   

MICROSOFT EXCEL 2003

SNIMANJE makronaredbe (Macro)
ZA SORTIRANJE POMOĆU GUMBA

 

U ovom tutorialu možete naučiti kako snimiti makronaredbu za neku radnju koju često radite ili ste izradili nekoliko tablica a isti dokument ustupili nekome tko ne zna određenu radnju odraditi pa mu želite olakšati sa klikom na gumb.

Predočit ću Vam jednostavne korake u određenoj situaciji.

U radnoj knjizi imam dva lista ( sheet-a ). Na prvom listu mi se nalaze izvorni podaci koje stalno imam potrebu mijenjati. Na drugom listu se nalaze isti podaci ( koji su linkom povezani sa podacima na prvom listu ) ali imam potrebu brzo odraditi neku radnju sa podacima na drugom listu koji sam nazvao  "rezultat".

Za primjer ću uzeti radnju sortiranja pomoću gumba. ( radi jednostavnosti )

Naša radna knjiga ( Workbook ) izgleda ovako.

Za prvi korak idemo selektirati izvorne podatke koje ćemo linkati ( Posebno ljepljenje / Paste Special ) na drugi list.

1. Dakle selektiramo sve podatke => klik na drugi list ( sheet )
2. Kliknemo u prvu ćeliju gdje ćemo linkati podatke ( u ovom slučaju A1 )
3. Kliknemo desnom tipkom miša na dotičnu ćeliju a potom na naredbu Posebno lijepljenje ( Paste Special )

sada nam se otvara prozor na kojem trebamo odabrati Zalijepi vezu ( Paste Link )

Nakon toga imamo ovakvu situaciju

Naravno, oblikujemo obrube tablice ako treba i sada nije problem sortirati Silazno ( Descending ) pomoću gumba za sortiranje "ZA"  ili pomoću naredbe za sortitanje Podaci  ( Data ) => Sortiranje ( Sort )

Napominjem ovo je jednostavan primjer ali situacija može biti kompliciranija pa neka Vam, ovo budu smjernice za rješevanje kompliciranijih situacija.

Sada trebamo napraviti MAKRO ( Macro ) koji će sortirati podatke kako smo radili do sada ali klikom na jedan gumb.

Pozicioniramo se na prvu ćeliju A1 i otvorimo tekstualni padajući izbornik Alati ( Tools ) => makronaredba (Macro) ( Macro ) =>  Snimi novu makronaredbu ( Record New Macro )

Otvara nam se dijalog prozor pod nazivom Snimanje makronaredbe (Macro) ( Record Macro ) u kojem trebamo upisati naziv makronaredbe (Macro) ( u ovom slučaju "sort" ) i odrediti prečac ako želimo. Klik na gumb U redu ( OK )

Sada nam se otvara nova alatna traka ( toolbar ) pod nazivom Zaustavi snimanje ( Stop Record )

U momentu pojavljivanja ove alatne trake ( ovog toolbara ) odmah pristupimo odraditi radnju koju želimo. U našem slučaju sortiranje podataka po stupcu A.
- Dakle kliknemo na ćeliju A1
- potom na gumb za sortiranje silazno "ZA"
- i na kraju zaustavimo snimanje klikom na plavi kvadratić ( gumb ) na alatnoj traci Zaustavi snimanje ( Stop Record )

Sada smo snimili radnju koju smo odradili kao Makronaredbu pod nazivom "sort"

Ako želite pogledati je li makronaredba (Macro) snimljena pritisnite kombinaciju tipki ALT+F11 a potom pogledajte Module1 ( u folderu Modules )

Source code izgleda ovako:

Sub sort()
'
' sort makronaredba (Macro)
'
' Tipkovni prečac: Ctrl+x
'
       Range("A1:B7").sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlDescending, Header:= _
          xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
          DataOption1:=xlSortNormal
End Sub

Kada završite kompletan dokument i spremite ga, ubuduće pri svakom otvaranju ovog dokumenta pojavit će Vam se prozor u kojem Vas Excel upozorava da se u dokumentu nalazi makronaredba (Macro) i od Vas traži želite li omogućiti izvođenje Makronaredbi ( uz to postavke Excela trebaju biti postavljene tako da Vam Excel prihvaća makronaredbe (Macro) ).Postavke sigurnosti za izvođenje Makronaredbi vršite na izborniku Alati ( Tools ) => makronaredba (Macro) ( Macro ) => Sigurnost ( Security ) ( vidi sliku 6 ovog tutoriala )

Nakon prihvaćanja pokretanja Makronaredbi pri samom otvaranju dokumenta i rada u dokumentu Makronaredbu možemo pokrenuti sa prečacem ( ako smo ga definirali ) tj. kombinacijom tipki CTRL+x

Sada smo snimili Makronaredbu i sve naredbe koje smo snimili u dotičnu radnu knjigu možemo vidjeti kombinacijom tipki ALT+F8

Ovaj prvi dio je bio izlaganje kako snimiti Makronaredbu ( Macro )

Idemo na drugi dio jer mi želimo ovu makronaredbu dodijeliti jednom gumbu, tako da klikom na taj gumb makronaredba (Macro) odradi svoj posao. ( ovo je zgodno kod kompliciranijih radnji gdje ima puno klikanja ) naravno za jednu određenu radnju koju često radimo.

Gumb za pokretanje makronaredbe (Macro) postavit ćemo uz tablicu na drugom listu na kojem stalno imamo potrebu sortirati podatke.

U Ćeliji D2 - treba biti gumb na kojem piše SORTIRAJ a nakon klika na njega trebaju se sortirati podaci u stupcu A i B po kriteriju stupca A od najvećeg prema najmanjem ( Descending )

Za postavljanje gumba na list moramo aktivirati Alatnu traku ( toolbar ) Obrasci ( Forms ). Kako se aktivira dotična alatna traka pogledaj link

Kliknemo na gumb za postavljanje gumba i kada nam se pokazivač miša preoblikuje u križić jednostavno kliknemo na ćeliju ili mjesto gdje želimo postaviti gumb pa ga po sistemu "razvlačenja" definiramo.

Sada nam se otvorio prozor na kojem trebamo kreiranom gumbu dodijeliti snimljenu Makronaredbu ( kliknemo na naziv makronaredbe (Macro) "sort"a potom na gumb U redu.

Nakon klika na gumb U redu ( OK ) pojavit će Vam se gumb na listu i po želji ga možete preimenovati u npr: Sortiraj

Zatvorite Alatnu traku Obrasci ( Forms ) i snimite radnu knjigu.

Otvorite Radnu knjigu, prihvatite mogućnost izvođenja Makronaredbi i u izvorne podatke upišite nove vrijednosti a potom prijeđite na drugi list

kliknite na gumb SORTIRAJ. Sada su podaci sortirani jednim klikom ;-)Na osnovu ovog jednostavnog primjera možete kreirati Makronaredbu prema svojim potrebama za radnje koje često radite.

Sve makronaredbe (Macro) možete ( u početku kreiranja ) snimiti u dotičnu radnu knjigu ili u Osobnu radnu knjigu ( Personal Macro Workbook ) svih makronaredbi

Ako želite vidjeti VIDEO kako se kreira makronaredba (Macro) i gumb za njeno pokretanje na OVOM LINKU imate mogućnost download ZIP datoteke u kojoj se nalazi AVI, za pregledavanje trebate imati Windows Media Player. ( veličina 1,7 MB )

.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr