IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 O makronaredbama (Macro)
2 Stvaranje makronaredbe (Macro)
3 Izvođenje makronaredbe (Macro)
4 Uređivanje makronaredbe (Macro)
5 Brisanje makronaredbe (Macro)
6 Zaustavljanje makronaredbe (Macro)
7 Kopiranje modula makronaredbe (Macro) u drugu radnu knjigu
8 Rješavanje problema s makronaredbama (Macro)
9 Funkcije makronaredbi za Excel 4
10 Sotriranje pomoću gumba
11 Personal.xls
   
VBA U EXCELU
   
   

MICROSOFT EXCEL 2003 - naučite raditi u excelu

makronaredbe (Macro) U EXCELU

 
O makronaredbama (Macro)

Ako neki zadatak često izvodite u Microsoft Excelu, možete ga automatizirati pomoću makronaredbe (Macro). makronaredba (Macro) je niz naredbi i funkcija (funkcija: unaprijed napisana formula koja uzima jednu ili više vrijednosti, izvršava postupak i vraća vrijednost ili vrijednosti. Funkcije koristite za pojednostavljivanje i skraćivanje formula na radnom listu, posebno onih koji izvode duge ili složene izračune.) koje su spremljene u modulu (modul: Zbirka deklaracija, naredbi i procedura spremljenih zajedno kao jedna imenovana jedinica. Postoje dvije vrste modula: standardni moduli i moduli klase.) Microsoft Visual Basic i mogu se izvoditi uvijek kada se treba izvršiti taj zadatak.

Npr. ako često unosite duge nizove teksta u ćelije, možete snimiti makronaredbu koja će oblikovati te ćelije tako da se tekst prelama.

Snimanje makronaredbi   Kad snimite makronaredbu, Excel sprema informacije o svakom koji je učinjen kod izvođenja niza naredbi. Nakon toga možete pokrenuti makronaredbu koja će ponovi te naredbe. Učinite li pogrešku kod snimanja makronaredbe (Macro), snimit će se i izvršene ispravke.  Visual Basic (Visual Basic: Verzija Basica visoke razine za vizualno programiranje. Visual Basic razvio je Microsoft za stvaranje aplikacija temeljenih na Windowsima.) sprema svaku makronaredbu u novi modul koji je priložen radnoj knjizi.

Kako se makronaredba (Macro) može jednostavno pokrenuti      Možete izvesti makronaredbu tako da je odaberete s popisa u dijaloškom okviru makronaredba (Macro). Kako bi se makronaredba (Macro) izvela uvijek kada se pritisne određeni gumb ili neka kombinacija tipki, makronaredbu možete dodijeliti gumbu alatne trake, tipkovnom prečacu (tipkovni prečac: Funkcijska tipka ili kombinacija tipki, primjerice F5 ili CTRL+A, koje koristite za izvođenje naredbi izbornika. Za razliku od toga, pristupna tipka kombinacija je tipki, primjerice ALT+F, koja žarište premješta na izbornik, naredbu ili kontrolu.) ili grafičkom objektu na radnom listu.

Rad s makronaredbama (Macro)      Nakon snimanja makronaredbe (Macro), kod makronaredbe (Macro) možete pogledati pomoću uređivača za Visual Basic (Microsoft Visual Basic Editor: okolina u kojoj uređujete snimljene makronaredbe (Macro) i pišete nove makronaredbe (Macro) i programe jezika Visual Basic for Applications.) radi ispravke pogrešaka ili promjenu učinka makronaredbe (Macro). Npr. ako ste željeli da makronaredba (Macro) koja prelama tekst ujedno i podeblja taj tekst, možete snimiti drugu makronaredbu koja će podebljati ćeliju, a zatim kopirajte upute iz te makronaredbe (Macro) u onu koja prelama tekst.

.Uređivač za Visual Basic program je koji početnicima olakšava pisanje i uređivanje koda makronaredbe (Macro), a ima i opsežnu pomoć na mreži. Za izvršenje jednostavnih promjena u makronaredbama (Macro) nije potrebno znati programirati ili koristiti programski jezik Visual Basic. Pomoću uređivača za Visual Basic makronaredbe (Macro) se mogu uređivati, kopirati iz jednog modula u drugi, kopirati u druge radne knjige, preimenovati module koji drže makronaredbe (Macro) ili preimenovati same makronaredbe (Macro).

Sigurnost makronaredbe (Macro)     

Excel daje zaštitu od virusa (virus: Računalni program ili makronaredba (Macro) koji "inficiraju" datoteke računala umetanjem svojih kopija u te datoteke. Nakon što se inficirana datoteka učita u memoriju, virus može inficirati i druge datoteke. Virusi često uzrokuju štetne popratne pojave.) koji makronaredbe (Macro) mogu prenijeti. Dijelite li makronaredbe (Macro) s ostalim korisnicima, potvrdite ih digitalnim potpisom (digitalni potpis: Šifriran, siguran, elektronički, pečat autentičnosti na makronaredbi ili dokumentu. Taj potpis potvrđuje da makronaredba (Macro) ili dokument potječu od potpisnika i da nisu mijenjani.) da bi oni bili sigurni da makronaredbe (Macro) potječu od povjerljivog izvora. Kada god otvorite radnu knjigu koja sadrži makronaredbe (Macro), moguće je provjeriti njihov izvor prije nego ih omogućite.Kako se kreira i kako se insertira Macro u VBE pogledajte OVDJE.
 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr