IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 O makronaredbama (Macro)
2 Stvaranje makronaredbe (Macro)
3 Izvođenje makronaredbe (Macro)
4 Uređivanje makronaredbe (Macro)
5 Brisanje makronaredbe (Macro)
6 Zaustavljanje makronaredbe (Macro)
7 Kopiranje modula makronaredbe (Macro) u drugu radnu knjigu
8 Rješavanje problema s makronaredbama (Macro)
9 Funkcije makronaredbi za Excel 4
10 Sotriranje pomoću gumba
11 Personal.xls
   
VBA U EXCELU
   
   

 

 

 

 

 

MICROSOFT EXCEL 2003 - povezivanje gumba i makronaredbe (Macro) - kako povezati gumb (dugme) i macro

Povezivanje gumba i makronaredbe (Macro)
Kako povezati button (gumb ili dugme) i makronaredbu u Excelu 2003

U koliko ne znate kako povezati button sa makronaredbom tj. kako macro pridružiti gumbu za pokretanje pratite slijedeće upute.

- Potrebno je aktivirati Alatnu traku (Toolbar) OBRASCI (Forms) na kojoj se nalazi ikona-gumb (četvrti s lijeva) koja služi za kreiranje gumba - dugmeta (buttona).
- Insertirati Macro (makronaredbu) u VBE preko ALT+F11

Da se razumijemo Makronaredbu možete pokrenuti i preko ALT+F8 , označiti makronaredbu pa klik na Pokreni (Run). makronaredba (Macro) se može umetnuti u Sheet, ThisWorkbook, Module1...

Alatna traka Obrasci (Forms)

Dakle, nakon insertiranja makronaredbe (Macro) u VBE (ako ne znate kako se to radi pogledajte ovaj link Insert Macro u VBE) potrebno je kreirati BUTTON (gumb ili dugme) i povezati ga sa dotičnom makronaredbom.Sada kada ste povezali gumb i makronaredbu, pri slijedećem otvaranju dovoljno je kliknuti na gumb i on će pokrenuti makronaredbu koja mu je pridružena. Kako povezati gumb i makronaredbu u Excelu  2007

<

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr