IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ASC
2 BAHTTEXT
3 CHAR
4 CLEAN
5 CODE
6 CONCATENATE
7 DOLLAR
8 EXACT
9 FIND
10 FIXED
11 JIS
12 LEFT
13 LEN
14 LOWER
15 MID
16 PHONETIC
17 PROPER
18 REPLACE
19 REPT
20 RIGHT
21 SEARCH
22 SUBSTITUTE
23 T
24 TEXT
25 TRIM
26 UPPER
27 VALUE
   
  .

MICROSOFT EXCEL

TEKSTUALNE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


SEARCH

Excel funkcija SEARCH - Excel funkcija SEARCHB

SEARCH vraća broj znaka na kojem je određeni znak ili tekstni niz prvi put nađen, počevši od start_num. Koristite SEARCH za nalaženje mjesta znaka ili tekstnog niza u drugom tekstnom nizu, tako da možete koristiti MID ili REPLACE funkcije za promjenu teksta.

SEARCHB također pronalazi tekstni niz (find_text) unutar drugog tekstnog niza (within_text) i vraća broj početnog položaja find_text. Rezultat se temelji na broju bajtova koji svaki znak koristi, počevši od start_num. Ova funkcija se koristi sa znakovima od 2 bajta. Također možete koristiti FINDB kako biste pronašli jedan tekstni niz unutar drugog.

Sintaksa

SEARCH(find_text;within_text;start_num)

SEARCHB(find_text;within_text;start_num)

Find_text    je tekst koji želite pronaći. U find_text možete koristiti zamjenske znakove, upitnik (?) i zvjezdicu (*). Upitnik zamjenjuje samo jedan znak; zvjezdica zamjenjuje niz znakova. Želite li pronaći stvarni znak upitnika ili zvjezdice, upišite tildu (~) ispred znaka.

Within_text    je tekst u kojem želite tražiti find_text.

Start_num    je broj znaka u within_text, brojeći s desna na lijevo, na kojem želite početi traženje.

Savjet

Koristite start_num kako biste preskočili određeni broj znakova. Npr. radite s tekstnim nizom kao “OMM0093.MladiMuškarciOdijelo”. Da biste pronašli broj prvog “M” u opisnom dijelu tekstnog niza, postavite da je start_num jednak 8 tako da se dio teksta koji predstavlja serijski broj ne pretražuje. SEARCH počinje znakom 8, nalazi find_text kod sljedećeg znaka i prikazuje broj 9. SEARCH uvijek prikazuje broj znakova od početka within_text, brojeći znakove koji se preskoče ako je start_num veći od 1.

Napomene

  • SEARCH i SEARCHB ne razlikuju mala od velikih slova kada pretražuju tekst.
  • SEARCH i SEARCHB su slične funkcijama FIND i FINDB, s tom razlikom što FIND i FINDB razlikuju veličinu slova.
  • Ako find_text nije nađen, vraćena je pogrešku #VRIJ!.
  • Ako je start_num ispušten, pretpostavlja se da je 1.
  • Ako start_num nije veći od 0 (nula) ili je veći od duljine within_text, vraćena je pogrešku #VRIJ!.

Primjer (SEARCH)

SEARCH vraća broj znaka na kojem je određeni znak ili tekstni niz prvi put nađen, počevši od start_num

Razlika između Excel funkcija FIND i SEARCH

Uočite na slici ispod bitnu razliku između funkcija FIND i SEARCH. Obje funkcije vraćaju kao rezultat redno mjesto znamenke koju tražimo (tj. položaj) s time da funkcija FIND razlikuje mala i velika slova a SEARCH ne razlikuje.

razlika između funkcija FIND i SEARCHPrimjer funkcije SEARCHB

U slijedećim primjerima, SEARCH vraća 2 jer je "" na drugom položaju unutar niza, a SEARCHB vraća 3 jer se svaki znak broji prema svojim bajtovima; prvi znak ima 2 bajta, stoga drugi znak počinje na bajtu 3.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr