IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ASC
2 BAHTTEXT
3 CHAR
4 CLEAN
5 CODE
6 CONCATENATE
7 DOLLAR
8 EXACT
9 FIND
10 FIXED
11 JIS
12 LEFT
13 LEN
14 LOWER
15 MID
16 PHONETIC
17 PROPER
18 REPLACE
19 REPT
20 RIGHT
21 SEARCH
22 SUBSTITUTE
23 T
24 TEXT
25 TRIM
26 UPPER
27 VALUE
   
  .

MICROSOFT EXCEL

TEKSTUALNE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


FIND

Excel funkcija FIND - Excel funkcija FINDB

FIND nalazi tekstni niz (find_text) unutar drugog tekstnog niza (within_text) i prikazuje broj početnog položaja find_text, počevši od prvog znaka iz within_text. SEARCH možete koristiti i za traženje jednoga tekstnog niza u drugome, ali za razliku od funkcije SEARCH, FIND razlikuje velika i mala slova i ne dopušta zamjenske znakove.

FINDB nalazi tekstni niz (find_text) unutar drugog tekstnog niza (within_text) i prikazuje broj početnog položaja find_text, na temelju broja bajtova koji svaki znak koristi, počevši od prvog znaka iz within_text. Ovu funkciju koristite sa znakovima koji zauzimaju dva bajta. SEARCHB možete koristiti i za traženje tekstnog niza unutar drugog.

Sintaksa

FIND(find_text;within_text;start_num)

FINDB(find_text;within_text;start_num)

Find_text    je tekst koji želite pronaći.

Within_text    je tekst koji sadrži tekst koji želite pronaći.

Start_num    određuje znak od kojeg započinje pretraživanje. Prvi znak u within_text je znak broj 1. Izostavite li start_num, pretpostavlja se da je 1.

Savjet

Start_num koristite kako biste preskočili određeni broj znakova. Npr. pretpostavimo da radite s tekstnim nizom “ADF0093.MladenačkaOdjeća”. Da biste u opisnom dijelu tekstnog niza pronašli redni broj prvog znaka “D”, postavite start_num na 8 tako da se dio teksta koji sadrži serijski broj ne pretražuje. FIND započinje na 8. znaku, pronalazi find_text na sljedećem znaku i prikazuje broj 9. FIND uvijek prikazuje broj znakova od početka teksta within_text, brojeći znakove koje preskočite ako je start_num veći od 1.

Napomene

  • Ako je find_text "" (prazni tekst), FIND nalazi prvi znak u nizu koji se pretražuje (tj. znak s brojem start_num ili 1).
  • Find_text ne može sadržavati zamjenske znakove.
  • Ako se find_text ne pojavljuje u within_text, FIND prikazuje vrijednost pogreške #VRIJ!.
  • Ako start_num nije veći od nule, FIND prikazuje vrijednost pogreške #VRIJ!.
  • Ako je start_num veći od dužine within_text, FIND prikazuje vrijednost pogreške #VRIJ!.

1. primjer FIND funkcije

FIND funkcija nalazi tekstni niz unutar drugog tekstnog niza

2. primjer FIND funkcije

Razlika između Excel funkcija FIND i SEARCH

Uočite na slici ispod bitnu razliku između funkcija FIND i SEARCH. Obje funkcije vraćaju kao rezultat redno mjesto znamenke koju tražimo (tj. položaj) s time da funkcija FIND razlikuje mala i velika slova a SEARCH ne razlikuje.Primjer Excel funkcije FINDB

U sljedećim primjerima, FIND prikazuje 2 jer je "" na drugom položaju u nizu, a FINDB prikazuje 3 jer se svi znakovi broje po bajtovima; prvi znak zauzima 2 bajta, stoga drugi znak započinje na trećem bajtu.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr