IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 AVEDEV
2 AVERAGE
3 AVERAGEA
4 BETADIST
5 BETAINV
6 BINOMDIST
7 CHIDIST
8 CHIINV
9 CHITEST
10 CONFIDENCE
11 CORREL
12 COUNT
13 COUNTA
14 COUNTBLANK
15 COUNTIF
16 COVAR
17 CRITBINOM
18 DEVSQ
19 EXPONDIST
20 FDIST
21 FINV
22 FISHER
23 FISHERINV
24 FORECAST
25 FREQUENCY
26 FTEST
27 GAMMADIST
28 GAMMAINV
29 GAMMALN
30 GEOMEAN
31 GROWTH
32 HARMEAN
33 HYPGEOMDIST
34 INTERCEPT
35 KURT
36 LARGE
37 LINEST
38 LOGEST
39 LOGINV
40 LOGNORMDIST
41 MAX
42 MAXA
43 MEDIAN
44 MIN
45 MINA
46 MODE
47 NEGBINOMDIST
48 NORMDIST
49 NORMINV
50 NORMSDIST
51 NORMSINV
52 PEARSON
53 PERCENTILE
54 PERCENTRANK
55 PERMUT
56 POISSON
57 PROB
58 QUARTILE
59 RANK
60 RSQ
61 SKEW
62 SLOPE
63 SMALL
64 STANDARDIZE
65 STDEV
66 STDEVA
67 STDEVP
68 STDEVPA
69 TDIST
70 TINV
71 TREND
72 TRIMMEAN
73 TTEST
74 VAR
75 VARA
76 VARP
77 VARPA
78 WEIBULL
79 ZTEST
   
  COPYRIGHT - 2006 - IC
  .

MICROSOFT EXCEL

STATISTIČKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003


TREND

Vraća vrijednosti duž linearnog trenda. Prilagođava pravac (koristeći metodu najmanjih kvadrata) vrijednostima polja arrays known_y's i known_x's. Vraća y-values duž tog pravca za polje new_x's koje navedete.

Sintaksa

TREND(known_y's;known_x's;new_x's;const)

Known_y's    je skup y-values koje već znate u odnosu y = mx + b.

 • Ako je polje known_y's u jednom stupcu, svaki se stupac od known_x's interpretira kao zasebna varijabla.
 • Ako je polje known_y's u jednom retku, svaki se redak od known_x's interpretira kao zasebna varijabla.

Known_x's    je mogući skup x-vrijednosti koje već znate u odnosu y = mx + b.

 • Polje known_x's može uključiti jedan ili više skupova varijabli. Ako je korištena samo jedna varijabla, known_y's i known_x's mogu biti rasponi bilo kojeg oblika, sve dok imaju jednake dimenzije. Ako je korišteno više od jedne varijable, known_y's mora biti vektor (tj. raspon s visinom jednog retka ili širinom jednog stupca).
 • Ako je known_x's ispušten, pretpostavlja se da je polje {1;2;3;...}, koje je iste veličine kao i known_y's.

New_x's    su nove x-vrijednosti za koje želite da TREND vrati odgovarajuće y-vrijednosti.

 • New_x's mora uključiti stupac (ili redak) za svaku nezavisnu varijablu, kao što radi known_x's. Ako je known_y's jedan stupac, known_x's i new_x's moraju imati isti broj stupaca. Ako je known_y's u jednom retku, known_x's i new_x's moraju imati isti broj redaka.
 • Ako ispustite new_x's, pretpostavlja se da je isti kao i known_x's.
 • Ako ispustite known_x's i new_x's, pretpostavlja se da su polje {1;2;3;...}, koje je iste veličine kao i known_y's.

Const    je logička vrijednost koja određuje je li konstanta b jednaka 0.

 • Ako je const TRUE ili ispuštena, b je izračunat normalno.
 • Ako je const FALSE, b je postavljen na 0 (nula) i m-vrijednosti su prilagođene tako da je y = mx.

Napomene

 • Za informacije o tome kako Microsoft Excel prilagođava pravac podacima, pogledajte LINEST.
 • Možete koristiti TREND za prilagođavanje polinomskoj krivulji korištenjem modela regresijskog polinoma, pri čemu se ista varijabla diže na različite potencije. Primjerice, pretpostavite da A sadrži y-values i stupac B sadrži x-values. Možete unijeti x^2 u stupac C, x^3 u stupac D i tako dalje i tada vraća odnos stupaca B do D prema stupcu A.
 • Formule koje vraćaju polje moraju biti unesene kao formula polja.
 • Kad unosite konstantu polja kao argument, na primjer, known_x's, koristite točka-zareze kako biste razdijelili vrijednosti u istom retku i okomitu crtu da razdijelite retke.

Napomena  Formula u ovom primjeru mora se unijeti kao formula polja. CTRL+SHIFT+ENTER

POGLEDAJTE HELP ( POMOĆ ) u MS Excelu 2003

TREND Vraća vrijednosti duž linearnog trenda 


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr