IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 AVEDEV
2 AVERAGE
3 AVERAGEA
4 BETADIST
5 BETAINV
6 BINOMDIST
7 CHIDIST
8 CHIINV
9 CHITEST
10 CONFIDENCE
11 CORREL
12 COUNT
13 COUNTA
14 COUNTBLANK
15 COUNTIF
16 COVAR
17 CRITBINOM
18 DEVSQ
19 EXPONDIST
20 FDIST
21 FINV
22 FISHER
23 FISHERINV
24 FORECAST
25 FREQUENCY
26 FTEST
27 GAMMADIST
28 GAMMAINV
29 GAMMALN
30 GEOMEAN
31 GROWTH
32 HARMEAN
33 HYPGEOMDIST
34 INTERCEPT
35 KURT
36 LARGE
37 LINEST
38 LOGEST
39 LOGINV
40 LOGNORMDIST
41 MAX
42 MAXA
43 MEDIAN
44 MIN
45 MINA
46 MODE
47 NEGBINOMDIST
48 NORMDIST
49 NORMINV
50 NORMSDIST
51 NORMSINV
52 PEARSON
53 PERCENTILE
54 PERCENTRANK
55 PERMUT
56 POISSON
57 PROB
58 QUARTILE
59 RANK
60 RSQ
61 SKEW
62 SLOPE
63 SMALL
64 STANDARDIZE
65 STDEV
66 STDEVA
67 STDEVP
68 STDEVPA
69 TDIST
70 TINV
71 TREND
72 TRIMMEAN
73 TTEST
74 VAR
75 VARA
76 VARP
77 VARPA
78 WEIBULL
79 ZTEST
   
  COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT EXCEL

STATISTIČKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003


STDEVPA

Izračunava standardnu devijaciju temeljenu na cijeloj populaciji zadanoj argumentima, uključujući tekst i logičke vrijednosti. Standardna devijacija je mjera širine disperzije vrijednosti od prosječne vrijednosti (aritmetičke sredine).

Sintaksa

STDEVPA(value1;value2;...)

Value1, value2, ...    su 1 do 30 vrijednosti koje odgovaraju populaciji. Umjesto argumenata odvojenih točka-zarezima možete koristiti i jednodimenzionalno polje ili referencu prema polju.

Napomene
  • STDEVPA podrazumijeva da su njeni argumenti cijela populacija. Ako vaši podaci predstavljaju uzorak populacije, morate računati standardnu devijaciju korištenjem funkcije STDEVA.
  • Argumenti koji sadrže TRUE vrednuju se kao 1; argumenti koji sadrže FALSE vrednuju se kao 0 (nula). Ako u izračun ne smiju biti uključene tekstne ili logičke vrijednosti, koristite funkciju radnog lista STDEVP.
  • Za veliki broj uzoraka, STDEVA i STDEVPA vraćaju približno jednaku vrijednost.
  • Standardna devijacija izračunava se korištenjem “pristrane” ili “n” metode.
  • STDEVPA koristi sljedeću formulu:

    gdje je x srednja vrijednost uzorka AVERAGE(vrijednost1,vrijednost2,…), a n je veličina uzorka.

Primjer

STDEVPA Izračunava standardnu devijaciju temeljenu na cijeloj populaciji zadanoj argumentima, uključujući tekst i logičke vrijednosti 


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr