IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 AVEDEV
2 AVERAGE
3 AVERAGEA
4 BETADIST
5 BETAINV
6 BINOMDIST
7 CHIDIST
8 CHIINV
9 CHITEST
10 CONFIDENCE
11 CORREL
12 COUNT
13 COUNTA
14 COUNTBLANK
15 COUNTIF
16 COVAR
17 CRITBINOM
18 DEVSQ
19 EXPONDIST
20 FDIST
21 FINV
22 FISHER
23 FISHERINV
24 FORECAST
25 FREQUENCY
26 FTEST
27 GAMMADIST
28 GAMMAINV
29 GAMMALN
30 GEOMEAN
31 GROWTH
32 HARMEAN
33 HYPGEOMDIST
34 INTERCEPT
35 KURT
36 LARGE
37 LINEST
38 LOGEST
39 LOGINV
40 LOGNORMDIST
41 MAX
42 MAXA
43 MEDIAN
44 MIN
45 MINA
46 MODE
47 NEGBINOMDIST
48 NORMDIST
49 NORMINV
50 NORMSDIST
51 NORMSINV
52 PEARSON
53 PERCENTILE
54 PERCENTRANK
55 PERMUT
56 POISSON
57 PROB
58 QUARTILE
59 RANK
60 RSQ
61 SKEW
62 SLOPE
63 SMALL
64 STANDARDIZE
65 STDEV
66 STDEVA
67 STDEVP
68 STDEVPA
69 TDIST
70 TINV
71 TREND
72 TRIMMEAN
73 TTEST
74 VAR
75 VARA
76 VARP
77 VARPA
78 WEIBULL
79 ZTEST
   
  COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT EXCEL

STATISTIČKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003


SLOPE

Vraća nagib pravca linearne regresije kroz točke podataka u poljima known_y's i known_x's. Nagib je okomita udaljenost podijeljena vodoravnom udaljenošću između bilo koje dvije točke na pravcu, što je stopa promjene duž regresijskog pravca.

Sintaksa

SLOPE(known_y's;known_x's)

Known_y's    je polje ili raspon ćelija brojčanih zavisnih točaka podataka.

Known_x's    je skup nezavisnih točaka podataka.

Napomene

  • Argumenti moraju biti brojevi ili nazivi, polja ili reference koje sadrže brojeve.
  • Ako argument koji je polje ili referenca sadrži tekst, logičke vrijednosti ili prazne ćelije, te su vrijednosti zanemarene. Međutim, ćelije s vrijednošću nula su uključene.
  • Ako su known_y's i known_x's prazni ili imaju različiti broj točaka podataka, SLOPE vraća pogrešku #N/D.
  • Jednadžba za nagib regresijskog pravca je:

    gdje su x i y srednje vrijednosti uzorka AVERAGE(known_x's) and AVERAGE(known_y's).

Primjer

SLOPE Vraća nagib pravca linearne regresije kroz točke podataka u poljima 


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr