IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 AVEDEV
2 AVERAGE
3 AVERAGEA
4 BETADIST
5 BETAINV
6 BINOMDIST
7 CHIDIST
8 CHIINV
9 CHITEST
10 CONFIDENCE
11 CORREL
12 COUNT
13 COUNTA
14 COUNTBLANK
15 COUNTIF
16 COVAR
17 CRITBINOM
18 DEVSQ
19 EXPONDIST
20 FDIST
21 FINV
22 FISHER
23 FISHERINV
24 FORECAST
25 FREQUENCY
26 FTEST
27 GAMMADIST
28 GAMMAINV
29 GAMMALN
30 GEOMEAN
31 GROWTH
32 HARMEAN
33 HYPGEOMDIST
34 INTERCEPT
35 KURT
36 LARGE
37 LINEST
38 LOGEST
39 LOGINV
40 LOGNORMDIST
41 MAX
42 MAXA
43 MEDIAN
44 MIN
45 MINA
46 MODE
47 NEGBINOMDIST
48 NORMDIST
49 NORMINV
50 NORMSDIST
51 NORMSINV
52 PEARSON
53 PERCENTILE
54 PERCENTRANK
55 PERMUT
56 POISSON
57 PROB
58 QUARTILE
59 RANK
60 RSQ
61 SKEW
62 SLOPE
63 SMALL
64 STANDARDIZE
65 STDEV
66 STDEVA
67 STDEVP
68 STDEVPA
69 TDIST
70 TINV
71 TREND
72 TRIMMEAN
73 TTEST
74 VAR
75 VARA
76 VARP
77 VARPA
78 WEIBULL
79 ZTEST
   
  COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT EXCEL

STATISTIČKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003


PERMUT

Vraća broj permutacija za zadani broj objekata koji mogu biti odabrani među zadanim brojem objekata. Permutacija je bilo koji skup ili podskup objekata u kojem je važan unutarnji poredak. Permutacije se razlikuju od kombinacija, za koje unutarnji poredak nije važan. Koristite ovu funkciju za izračune vjerojatnosti tipa lutrije.

Sintaksa

PERMUT(number;number_chosen)

Number    je cijeli broj koji opisuje broj objekata.

Number_chosen    je cijeli broj koji opisuje broj objekata u svakoj permutaciji.

Napomene

  • Vrijednostima argumenata odbacuju se decimale.
  • Ako number ili number_chosen nisu brojčane vrijednosti, PERMUT vraća pogrešku #VRIJ!.
  • Ako je number ? 0 ili ako je number_chosen < 0, PERMUT vraća pogrešku #BROJ!.
  • Ako je number < number_chosen, PERMUT vraća pogrešku #BROJ!.
  • Jednadžba za broj permutacija je:

Primjer

Pretpostavimo da želite izračunati vjerojatnost označavanja pobjedničkog broja u lutriji. Svaki broj u lutriji sadrži tri broja, od kojih svaki može biti između 0 (nula) i 99, uključivo. Sljedeća funkcija izračunava broj mogućih permutacija:

PERMUT Vraća broj permutacija za zadani broj objekata koji mogu biti odabrani među zadanim brojem objekata 


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr