IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 AVEDEV
2 AVERAGE
3 AVERAGEA
4 BETADIST
5 BETAINV
6 BINOMDIST
7 CHIDIST
8 CHIINV
9 CHITEST
10 CONFIDENCE
11 CORREL
12 COUNT
13 COUNTA
14 COUNTBLANK
15 COUNTIF
16 COVAR
17 CRITBINOM
18 DEVSQ
19 EXPONDIST
20 FDIST
21 FINV
22 FISHER
23 FISHERINV
24 FORECAST
25 FREQUENCY
26 FTEST
27 GAMMADIST
28 GAMMAINV
29 GAMMALN
30 GEOMEAN
31 GROWTH
32 HARMEAN
33 HYPGEOMDIST
34 INTERCEPT
35 KURT
36 LARGE
37 LINEST
38 LOGEST
39 LOGINV
40 LOGNORMDIST
41 MAX
42 MAXA
43 MEDIAN
44 MIN
45 MINA
46 MODE
47 NEGBINOMDIST
48 NORMDIST
49 NORMINV
50 NORMSDIST
51 NORMSINV
52 PEARSON
53 PERCENTILE
54 PERCENTRANK
55 PERMUT
56 POISSON
57 PROB
58 QUARTILE
59 RANK
60 RSQ
61 SKEW
62 SLOPE
63 SMALL
64 STANDARDIZE
65 STDEV
66 STDEVA
67 STDEVP
68 STDEVPA
69 TDIST
70 TINV
71 TREND
72 TRIMMEAN
73 TTEST
74 VAR
75 VARA
76 VARP
77 VARPA
78 WEIBULL
79 ZTEST
   
  COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT EXCEL

STATISTIČKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003


PEARSON

Vraća Pearsonov koeficijent korelacije (produkt-moment), r, indeks bez dimenzije čije se vrijednosti nalaze u rasponu od uključivo -1,0 do uključivo 1,0 i odražava mjeru linearnog odnosa dvaju skupova podataka.

Sintaksa

PEARSON(array1;array2)

Array1    je skup nezavisnih vrijednosti.

Array2    je skup zavisnih vrijednosti.

Napomene

  • Argumenti moraju biti brojevi ili nazivi, polja konstanti ili reference koje sadrže brojeve.
  • Ako argument koji je polje ili referenca sadrži tekst, logičke vrijednosti ili prazne ćelije, te su vrijednosti zanemarene. Međutim, ćelije s vrijednošću nula su uključene.
  • Ako su array1 ili array2 prazni ili imaju različit broj podataka, PEARSON vraća pogrešku #N/D.
  • Formula za Pearsonov koeficijent korelacije momenta umnoška, r je:

    gdje su x i y srednje vrijednosti uzorka AVERAGE(array1) and AVERAGE(array2).

Primjer

PEARSON Vraća Pearsonov koeficijent korelacije 


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr