IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 AVEDEV
2 AVERAGE
3 AVERAGEA
4 BETADIST
5 BETAINV
6 BINOMDIST
7 CHIDIST
8 CHIINV
9 CHITEST
10 CONFIDENCE
11 CORREL
12 COUNT
13 COUNTA
14 COUNTBLANK
15 COUNTIF
16 COVAR
17 CRITBINOM
18 DEVSQ
19 EXPONDIST
20 FDIST
21 FINV
22 FISHER
23 FISHERINV
24 FORECAST
25 FREQUENCY
26 FTEST
27 GAMMADIST
28 GAMMAINV
29 GAMMALN
30 GEOMEAN
31 GROWTH
32 HARMEAN
33 HYPGEOMDIST
34 INTERCEPT
35 KURT
36 LARGE
37 LINEST
38 LOGEST
39 LOGINV
40 LOGNORMDIST
41 MAX
42 MAXA
43 MEDIAN
44 MIN
45 MINA
46 MODE
47 NEGBINOMDIST
48 NORMDIST
49 NORMINV
50 NORMSDIST
51 NORMSINV
52 PEARSON
53 PERCENTILE
54 PERCENTRANK
55 PERMUT
56 POISSON
57 PROB
58 QUARTILE
59 RANK
60 RSQ
61 SKEW
62 SLOPE
63 SMALL
64 STANDARDIZE
65 STDEV
66 STDEVA
67 STDEVP
68 STDEVPA
69 TDIST
70 TINV
71 TREND
72 TRIMMEAN
73 TTEST
74 VAR
75 VARA
76 VARP
77 VARPA
78 WEIBULL
79 ZTEST
   
  COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT EXCEL

STATISTIČKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003


FTEST

Prikazuje vrijednost F-testa. F-test prikazuje vjerojatnost da varijance u array1 i array2 nisu značajno različite. Koristite ovu funkciju kako biste utvrdili imaju li dva uzorka različite varijance. Npr. ako su poznati rezultati testa iz javnih i privatnih škola, možete provjeriti imaju li ove škole različite razine različitosti.

Sintaksa

FTEST(array1;array2)

Array1    je prvo polje ili raspon podataka.

Array2    je drugo polje ili raspon podataka.

Napomene

  • Argumenti moraju biti brojevi ili nazivi, polja ili reference koje sadrže brojeve.
  • Ako argument koji je polje ili referenca sadrži tekst, logičke vrijednosti ili prazne ćelije, te su vrijednosti zanemarene. Međutim, ćelije s vrijednošću nula su uključene.
  • Ako je broj podatkovnih točki u array1 ili array2 manji od 2 ili ako je varijanca array1 ili array2 nula, FTEST vraća vrijednost pogreške #DIJ/0!.

Primjer

FTEST Prikazuje vrijednost F-testa 


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr