IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 AVEDEV
2 AVERAGE
3 AVERAGEA
4 BETADIST
5 BETAINV
6 BINOMDIST
7 CHIDIST
8 CHIINV
9 CHITEST
10 CONFIDENCE
11 CORREL
12 COUNT
13 COUNTA
14 COUNTBLANK
15 COUNTIF
16 COVAR
17 CRITBINOM
18 DEVSQ
19 EXPONDIST
20 FDIST
21 FINV
22 FISHER
23 FISHERINV
24 FORECAST
25 FREQUENCY
26 FTEST
27 GAMMADIST
28 GAMMAINV
29 GAMMALN
30 GEOMEAN
31 GROWTH
32 HARMEAN
33 HYPGEOMDIST
34 INTERCEPT
35 KURT
36 LARGE
37 LINEST
38 LOGEST
39 LOGINV
40 LOGNORMDIST
41 MAX
42 MAXA
43 MEDIAN
44 MIN
45 MINA
46 MODE
47 NEGBINOMDIST
48 NORMDIST
49 NORMINV
50 NORMSDIST
51 NORMSINV
52 PEARSON
53 PERCENTILE
54 PERCENTRANK
55 PERMUT
56 POISSON
57 PROB
58 QUARTILE
59 RANK
60 RSQ
61 SKEW
62 SLOPE
63 SMALL
64 STANDARDIZE
65 STDEV
66 STDEVA
67 STDEVP
68 STDEVPA
69 TDIST
70 TINV
71 TREND
72 TRIMMEAN
73 TTEST
74 VAR
75 VARA
76 VARP
77 VARPA
78 WEIBULL
79 ZTEST
   
  COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT EXCEL

STATISTIČKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003


FREQUENCY

Računa kako se često vrijednost pojavljuje u rasponu vrijednosti i tada vraća okomito polje brojeva. Npr., koristite FREQUENCY za brojanje rezultata testa koji padaju unutar raspona rezultata. Kako FREQUENCY vraća polje, mora biti unesen kao formula polja.

Sintaksa

FREQUENCY(data_array;bins_array)

Data_array    je polje ili referenca na skup vrijednosti za koje želite izračunati učestalost. Ako data_array ne sadrži niti jednu vrijednost, FREQUENCY vraća polje nula.

Bins_array    je polje intervala ili referenca na intervale u koje želite grupirati vrijednosti data_array. Ako bins_array ne sadrži niti jednu vrijednost, FREQUENCY vraća broj elemenata u data_array.

Napomene

  • FREQUENCY je unesena kao formula polja nakon što ste označili raspon susjednih ćelija u kojima želite da se pojavi vraćena razdioba.
  • Broj elemenata u vraćenom polju je za jedan veći od broja elemenata u bins_array. Dodatni element u vraćenom polju vraća broj vrijednosti iznad najvišeg intervala. Npr., kod brojanja tri raspona vrijednosti (intervala) koji su uneseni u tri ćelije, unesite FREQUENCY u četiri ćelije za rezultate. Dodatna ćelija vraća broj vrijednosti u data_array koje su veće od vrijednosti trećeg intervala.
  • FREQUENCY zanemaruje prazne ćelije i tekst.
  • Formule koje vraćaju polje moraju biti unesene kao formula polja. (Ctrl+Shift+Enter)
Primjer

FREQUENCY Računa kako se često vrijednost pojavljuje u rasponu vrijednosti i tada vraća okomito polje brojeva

Formula se unosi na slijedeći način

Selektira se raspon A13:A16 => pritisnuti F2 => upiše se formula bez vitičastih zagrada i pritisne Ctrl+Shift+Enter

Frequency function in Excel - example

Formula se unosi na slijedeći način

Selektira se raspon D2:D5 => pritisnuti F2 => upiše se formula bez vitičastih zagrada i pritisne Ctrl+Shift+Enter 


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr