IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 AVEDEV
2 AVERAGE
3 AVERAGEA
4 BETADIST
5 BETAINV
6 BINOMDIST
7 CHIDIST
8 CHIINV
9 CHITEST
10 CONFIDENCE
11 CORREL
12 COUNT
13 COUNTA
14 COUNTBLANK
15 COUNTIF
16 COVAR
17 CRITBINOM
18 DEVSQ
19 EXPONDIST
20 FDIST
21 FINV
22 FISHER
23 FISHERINV
24 FORECAST
25 FREQUENCY
26 FTEST
27 GAMMADIST
28 GAMMAINV
29 GAMMALN
30 GEOMEAN
31 GROWTH
32 HARMEAN
33 HYPGEOMDIST
34 INTERCEPT
35 KURT
36 LARGE
37 LINEST
38 LOGEST
39 LOGINV
40 LOGNORMDIST
41 MAX
42 MAXA
43 MEDIAN
44 MIN
45 MINA
46 MODE
47 NEGBINOMDIST
48 NORMDIST
49 NORMINV
50 NORMSDIST
51 NORMSINV
52 PEARSON
53 PERCENTILE
54 PERCENTRANK
55 PERMUT
56 POISSON
57 PROB
58 QUARTILE
59 RANK
60 RSQ
61 SKEW
62 SLOPE
63 SMALL
64 STANDARDIZE
65 STDEV
66 STDEVA
67 STDEVP
68 STDEVPA
69 TDIST
70 TINV
71 TREND
72 TRIMMEAN
73 TTEST
74 VAR
75 VARA
76 VARP
77 VARPA
78 WEIBULL
79 ZTEST
   
  COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT EXCEL

STATISTIČKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003


FINV

Vraća inverznu F razdiobu vjerojatnosti. Ako je p = FDIST(x;...), tada je FINV(p;...) = x.

F razdioba može se koristiti u F-testu, koji uspoređuje stupanj varijabilnosti dvaju skupova podataka. Npr. možete analizirati razdiobu prihoda u SAD i Kanadi kako biste odredili imaju li te dvije zemlje imaju sličan stupanj varijabilnosti.

Sintaksa

FINV(probability;degrees_freedom1;degrees_freedom2)

Probability    je vjerojatnost povezana s kumulativnom F razdiobom.

Degrees_freedom1    je stupanj slobode za brojnik.

Degrees_freedom2    je stupanj slobode za nazivnik.

Napomene

  • Ako neki argument nije broj, FINV vraća vrijednost pogreške #VRIJ!.
  • Ako je probability < 0 ili vjerojatnost > 1, FINV vraća vrijednost pogreške #BROJ!.
  • Ako degrees_freedom1 ili degrees_freedom2 nije cijeli broj, odbacuju se decimale.
  • Ako degrees_freedom1 < 1 ili degrees_freedom1 ? 10^10, FINV vraća vrijednost pogreške #BROJ!.
  • Ako degrees_freedom2 < 1 ili degrees_freedom2 ? 10^10, FINV vraća vrijednost pogreške #BROJ!.

FINV može biti korišten za vraćanje kritičnih vrijednosti F razdiobe. Na primjer, izlaz iz izračuna ANOVA često uključuje podatke za F statistiku, F vjerojatnost i F kritičnu vrijednost na razini značajnosti 0,05. Kako bi dobili kritičnu vrijednost od F, koristite razinu značajnosti kao argument vjerojatnosti za FINV.

Uz danu vrijednost vjerojatnosti FINV traži vrijednost x takvu da je FDIST(x, degrees_freedom1, degrees_freedom2) = vjerojatnost. Stoga točnost FINV ovisi o točnosti FDIST. FINV upotrebljava tehniku iterativnog traženja. Ako nakon 100 iteracija traženje ne konvergira, funkcija daje vrijednost pogreške #N/A.

Primjer

FINV Vraća inverznu F razdiobu vjerojatnosti 


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr