IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 AVEDEV
2 AVERAGE
3 AVERAGEA
4 BETADIST
5 BETAINV
6 BINOMDIST
7 CHIDIST
8 CHIINV
9 CHITEST
10 CONFIDENCE
11 CORREL
12 COUNT
13 COUNTA
14 COUNTBLANK
15 COUNTIF
16 COVAR
17 CRITBINOM
18 DEVSQ
19 EXPONDIST
20 FDIST
21 FINV
22 FISHER
23 FISHERINV
24 FORECAST
25 FREQUENCY
26 FTEST
27 GAMMADIST
28 GAMMAINV
29 GAMMALN
30 GEOMEAN
31 GROWTH
32 HARMEAN
33 HYPGEOMDIST
34 INTERCEPT
35 KURT
36 LARGE
37 LINEST
38 LOGEST
39 LOGINV
40 LOGNORMDIST
41 MAX
42 MAXA
43 MEDIAN
44 MIN
45 MINA
46 MODE
47 NEGBINOMDIST
48 NORMDIST
49 NORMINV
50 NORMSDIST
51 NORMSINV
52 PEARSON
53 PERCENTILE
54 PERCENTRANK
55 PERMUT
56 POISSON
57 PROB
58 QUARTILE
59 RANK
60 RSQ
61 SKEW
62 SLOPE
63 SMALL
64 STANDARDIZE
65 STDEV
66 STDEVA
67 STDEVP
68 STDEVPA
69 TDIST
70 TINV
71 TREND
72 TRIMMEAN
73 TTEST
74 VAR
75 VARA
76 VARP
77 VARPA
78 WEIBULL
79 ZTEST
   
  COPYRIGHT - 2006 - IC

MICROSOFT EXCEL

STATISTIČKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003


CHIDIST

Vraća vjerojatnost hi-kvadratne raspodjele s jednim krakom. c2 raspodjela povezana je s c2 testom. Upotrijebite c2 test kako biste usporedili promatrane i očekivane vrijednosti. Npr. hipoteza u genetskom pokusu može biti da će sljedeća generacija biljaka imati neki skup boja. Usporedbom promatranih i očekivanih rezultata možete provjeriti je li izvorna pretpostavka bila točna.

Sintaksa

CHIDIST(x;degrees_freedom)

X    je vrijednost na kojoj želite izračunati raspodjelu.

Degrees_freedom    je broj stupnjeva slobode.

Napomene

  • Ako neki argument nije broj, CHIDIST prikazuje vrijednost pogreške #VRIJ!.
  • Ako je x negativan, CHIDIST prikazuje vrijednost pogreške #BROJ!.
  • Ako degrees_freedom nije cijeli broj, odbacuju se decimale.
  • Ako degrees_freedom ? 1 ili degrees_freedom ? 10^10, CHIDIST prikazuje vrijednost pogreške #BROJ!.
  • CHIDIST se računa kao CHIDIST = P(X>x), gdje je X slučajna varijabla c2.

Primjer

CHIDIST Vraća vjerojatnost hi-kvadratne raspodjele s jednim krakom


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr