IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ADDRESS
2 AREAS
3 CHOOSE
4 COLUMN
5 COLUMNS
6 HLOOKUP
7 HYPERLINK
8 INDEX
9 INDIRECT
10 LOOKUP
11 MATCH
12 OFFSET
13 ROW
14 ROWS
15 RTD
16 TRANSPOSE
17 VLOOKUP
18 GETPIVOTDATA
   
   
 
 

MICROSOFT EXCEL for dummy - za početnike - Vlookup

FUNKCIJE ZA PRETRAŽIVANJE I REFERENCE
U  MS EXCEL-u 2003
VLOOKUP

Traži vrijednost u prvom stupcu polja tablice te vraća vrijednost u istom retku iz drugog stupca u polju tablice.

V u funkciji VLOOKUP znači okomito. Koristite funkciju VLOOKUP umjesto funkcije HLOOKUP ako se usporedbene vrijednosti nalaze u stupcu lijevo od podataka koje želite pronaći.
Vlookup uspoređuje zadani podatak i traži ga u prvom stupcu raspona podataka, a vraća rezultate iz drugog, trećeg... stupca. U koliko naiđe na više istih podataka Vlookup vraća prvi po redoslijedu, tako da je ponekada potrebno koristiti sortiranje ako koristite ovu funkciju.

Sintaksa

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

Lookup_value  Vrijednost koja se pretražuje u prvom stupcu polja (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.) tablice. Lookup_value može biti vrijednost ili referenca. Ako je lookup_value manja od najmanje vrijednosti u prvom stupcu table_array, VLOOKUP vraća pogrešku #N/D.

Table_array  Dva ili više stupaca podataka. Koristite referencu za raspon ili naziv raspona. Vrijednosti u prvom stupcu table_array vrijednosti su koje se pretražuju pomoću lookup_value. Te vrijednosti mogu biti tekstualne, brojčane ili logičke. Ne razlikuju se velika i mala slova.

Col_index_num  Broj stupca u table_array iz kojeg se mora vratiti pronađena vrijednost. Col_index_num 1 vraća vrijednost u prvom stupcu u table_array, col_index_num 2 vraća vrijednost u drugom stupcu u table_array i tako dalje. Ako je col_index_num:

*       Manji od 1, VLOOKUP vraća pogrešku #VRIJ!.

*       Veći od broja stupaca u table_array, VLOOKUP vraća pogrešku #REF!.

Range_lookup  Logička vrijednost koja određuje želite li da VLOOKUP pronađe identičnu ili približnu vrijednost.

Ako u formuli Vloookup-a na kraju upište (za range_lookup):
- TRUE => tada podaci u prvom stupcu moraju biti sortirani uzlazno (ascending)
- FALSE => tada podaci u prvom stupcu ne moraju biti sortirani

*       Ako je TRUE ili ispuštena, vraća se identična ili približna vrijednost. Ako nije pronađena identična vrijednost,
vraća se sljedeća najveća vrijednost koja je manja od lookup_value.

Vrijednosti u prvom stupcu table_array moraju biti poredane uzlaznim redoslijedom. U suprotnom VLOOKUP možda neće dati ispravnu vrijednost. Da biste poredali vrijednosti uzlaznim redoslijedom, odaberite naredbu Sortiranje
na izborniku Podaci te odaberite Uzlazno. Da biste saznali više, pogledajte
Zadani redoslijedi sortiranja.

*       Ako je FALSE, VLOOKUP će pronaći samo identičnu vrijednost. U tom slučaju nije potrebno sortirati vrijednosti u prvom stupcu table_array. Ako u prvom stupcu table_array postoje dvije ili više vrijednosti koje odgovaraju lookup_value, koristi se prva pronađena vrijednost. Ako nije pronađena identična vrijednost, vraća se pogreška #N/D.

Napomene

*       Prilikom traženja tekstualnih vrijednosti u prvom stupcu table_array, provjerite nemaju li podaci u prvom stupcu
table_array razmake na početku i na kraju, koriste li se dosljedno ravni (' ili ") i zakrivljeni (‘ ili “) navodnici te da podaci slučajno ne sadrže znakove koji se ne ispisuju. U tim bi slučajevima VLOOKUP mogao dati neispravnu ili neočekivanu vrijednost. Više pojedinosti o funkcijama pomoću kojih možete očistiti tekstualne podatke potražite u
Funkcije teksta i podataka.

*       Prilikom traženja brojčanih ili podatkovnih vrijednosti, provjerite nisu li podaci u prvom stupcu table_array spremljeni kao tekstualne vrijednosti. U tom bi slučaju VLOOKUP mogao dati neispravnu ili neočekivanu vrijednost.
Više pojedinosti potražite u
Pretvorba brojeva spremljenih kao tekst u brojeve

*       Ako je range_lookup FALSE, a lookup_value je tekst, za lookup_value možete koristiti zamjenske znakove, upitnik (?) i zvjezdicu (*). Upitnik zamjenjuje samo jedan znak; zvjezdica zamjenjuje niz znakova. Želite li pronaći stvarni
znak upitnika ili zvjezdice, upišite tildu (~) ispred znaka.

Primjer 1.

VLOOKUP funkcija Traži vrijednost u prvom stupcu polja tablice te vraća vrijednost u istom retku iz drugog stupca u polju tablice

Primjer 2.

U ovom se primjeru pretražuje stupac ID stavke tablice proizvoda za bebe te pronalaze vrijednosti u stupcima Trošak i Marža
da bi se izračunale cijene i ispitali uvjeti

Primjer 3.

U ovom se primjeru pretražuje stupac ID tablice zaposlenika te pronalaze vrijednosti u drugim stupcima da bi se izračunala dob i ispitali uvjeti pogreške.
Obratite pažnju da ćelije u kojima se nalazi datum moraju biti formatirane za datumski prikaz.

Napomena  Prva formula u gornjem primjeru koristi YEARFRAC funkciju. Ako ova funkcija nije dostupna i vraća pogrešku #NAZIV?,
instalirajte i učitajte dodatni alat za analizu.

Kako?
  1. Na izborniku Alati kliknite Dodaci
  2. U popisu Raspoloživi dodaci, odaberite okvir Alati za analizu, a zatim pritisnite U redu.
  3. Ako treba, slijedite upute programa za instalaciju

.PRAKTIČNI PRIMJER PRETRAŽIVANJA POMOĆU FUNKCIJE VLOOKUP sa padajućom listom (padajući izbornik).

Web stranica je izrađene direktno u Excelu i veličine je cca 3,5 MB i 3,7 MB. Stoga treba vremena da Vam se otvori u browseru.
PRIMJER 1 (završeni rad)
PRIMJER 2 (isti primjer gdje se vide formule)

PRAKTIČNI PRIMJER PRETRAŽIVANJA POMOĆU FUNKCIJE VLOOKUP sa padajućom listom

Za izradu Padajuće Liste (Popisa) uradite slijedeće: (drop-down menu)

PRETHODNO: Napravite posebno listu sa vrijednostima koje želite u padajućoj listi (popisu). Poželjno ga je imenovati kao skup ćelija.
Ako se popis koji planirate postaviti u padajuću listu nalazi u drugoj datoteci,
NEĆETE moći napraviti Padajuću listu (drop-down menu) jer Excel ne može koristiti padajuću list kada podatke dijelite u dvije ili više datoteka.

Stvarni popis najbolje je staviti na drugi radni List (Sheet) ako je moguće (lako ga je mijenjati bez mogućnošću pogreške)

Ako se nalazi unutar istog radnog lista gdje su i proračunski podaci, postavite ga negdje gdje neće smetati.
Ovdje trebate voditi računa o printanju podataka.  Ako kliknete na gumb Print, Excel će Vam isprintati sve proračunske podatke pa i podatke sa izvorom Liste. Zbog toga postavite Zonu ispisa (Print Area) tako da obuhvatite samo proračunske podatke.

1. Kliknite u ćeliju ili više njih (selektirajte raspon) gdje želite padajuću listu.
2. Na tekstualnom izborniku kliknite na Podaci (Data) potom na Vrednovanje (Validation).
3. Sa padajućeg izbornika odaberite opciju Popis (List) u zoni "Dopusti".
4. Za vrijednosti odaberite Raspon ćelija (Range) koje želite da se pojave u Padajućem popisu
(to je onaj popis koji ste kreirali na drugom Sheetu (Listu) ili na istom).
5. Kliknite na gumb U redu (OK).

NAPOMENA: Ako se vrijednosti ne prikazuju kako treba, u opcijama Excela, promijenite "decimalni" separator u "točku"
a separator "tisuća" u "zarez".


Da bi padajući popis sadržavao unose sa drugog lista nije nužno je da izvor popisa bude imenovani skup (naziv)
može i raspon ćelija sa apsolutnim adresama. (pogledajte tekst Imenovanje raspona podataka tablice (definiranje imena tablice)

1. Selektirajte popis podataka na radnom listu gdje su upisani.
2. Sa tekstualnog izbornika odaberite Umetanje (Insert) => Naziv (Name) Definiraj (Define) i upišite naziv skupa npr. Bodovanje
3. Kliknite na gumb Dodaj (Add), a zatim na gumb U redu (OK)
4. U ćeliji u kojoj se treba pojaviti padajući popis odaberite Podaci (Data) => Vrednovanje (Validation)
(ako drop-down menu planirate za više ćelija tada prije ove radnje trebate selektirati sve ćelije)
5. Odaberite tip Popis (List)
6. U polju Izvor (Data Source) upišite ime koje ste odredili za taj skup, npr. =Bodovanje
(ili raspon ćelija sa njihovim apsolutnim adresama, npr: $G$1:$G$100)
7. Kliknite na gumb U redu (OK)

Ako ste pogriješili jednostavno na dijalog prozoru "Provjera valjanosti podataka" kliknite na gumb Očisti Sve.

Slijedeći linkovi sadrže primjere funkcije VLOOKUP.

- Pretraživanje raspona podataka funkcijom Vlookup
- Kako ugnijezditi funkciju u formulu Vlookup
- Dijeljenje i povezivanje podataka iz dvije radne knjige u Exelu
- Dinamično kopiranje funkcije Vlookup u redovima tablice u desnu stranu

Na slijedećoj stranici pogledajte više primjera korištenja funkcije VLOOKUP.


Next
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr