IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ADDRESS
2 AREAS
3 CHOOSE
4 COLUMN
5 COLUMNS
6 HLOOKUP
7 HYPERLINK
8 INDEX
9 INDIRECT
10 LOOKUP
11 MATCH
12 OFFSET
13 ROW
14 ROWS
15 RTD
16 TRANSPOSE
17 VLOOKUP
18 GETPIVOTDATA
   
   
   
   
.

MICROSOFT EXCEL

FUNKCIJE ZA PRETRAŽIVANJE I REFERENCE
U  MS EXCEL-u 2003


TRANSPOSE

Prikazuje okomiti raspon ćelija kao vodoravni raspon ili obrnuto. TRANSPOSE se mora unijeti kao formula polja (formula polja: Formula koja izvršava višestruke izračune na jednom ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jedan ili više rezultata. Formule polja obuhvaćene su vitičastim zagradama { }, a upisuju se pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+ENTER.) u raspon koji ima jednak broj redaka i stupaca koliko ima i polje (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.). Koristite TRANSPOSE za promjenu okomitog i vodoravnog usmjerenja polja na radnom listu.

Sintaksa

TRANSPOSE(array)

Array    je polje ili raspon ćelija na radnom listu koji želite transponirati. Transponiranje polja obavlja se koristeći prvi redak polja kao prvi stupac novog polja, drugi redak polja kao drugi stupac novog polja i tako dalje.

1. primjer

TRANSPOSE funkcija u Excelu Prikazuje okomiti raspon ćelija kao vodoravni raspon ili obrnuto

Napomena  Formula u ovom primjeru mora se unijeti kao formula polja. Nakon kopiranja primjera na radni list, označite raspon A5:A7 počevši od ćelije s formulom. Pritisnite tipku F2, a zatim tipke CTRL+SHIFT+ENTER. Ako se formula ne unese kao formula polja, jedini rezultati bit će 1.

2. primjer

Neke funkcije, primjerice LINEST, prikazuju vodoravna polja. LINEST prikazuje vodoravno polje nagiba i odsječka na osi Y pravca. Sljedeća formula prikazuje okomito polje nagiba i odsječka na osi Y iz funkcije LINEST.

Transpose u Excelu

Napomena  Formula u ovom primjeru mora se unijeti kao formula polja. Nakon kopiranja primjera na radni list, označite raspon A7:A8 počevši od ćelije s formulom. Pritisnite tipku F2, a zatim tipke CTRL+SHIFT+ENTER. Ako se formula ne unese kao formula polja, jedini rezultati bit će 2.

PRIMJER: Prebacite podatke iz stupca u red

Uzmimo za primjer da imate 30 imena u koji su upisani u stupac A okomito a želite svih 30 imena prebaciti automatizmom u prvi red da Vam bude vodoravan popis .

Pokazat ću Vam to na primjeru ali samo za tri imena.

Prvo što trebate učiniti je slijedeće:
Morate točno znati koliki je broj podataka (imena). Ako je tri onda ćete selektirati tri ćelije vodoravno u prvom redu.

Sada upišite formulu direktno = TRANSPOSE (A1:A3)  ili preko funkcijskog gumba Fx Umetni funkciju (insert function) a potom selektirajte ćelije u stupcu A.

Kada ste upisali formulu dok ste još pozicionirani na polju za unos funkcija (formula) pritisnite CTRL+SHIFT+ENTER da selektirane ćelije označite kao formulu polja (ARRAY formulu polja). Po izvršetku ove kombinacije tipki u polju formula moraju Vam se pojhaviti vitičaste zagrade. sada su Vam se imena (podaci) prebacili u prvi red vodoravno.

Selektirajte stupac A  (pozicionirajte pokazivač miša na oznaku stupca (slovo A) pa potom kliknite lijevom ili desnom tipkom miša

Ako ste kliknuli desnom tipkom miša pojavio Vam se skočni izbornik i odaberite naredbu SAKRIJ. Time ćete sakriti stupac A.
Sada imate ovakvu situaciju.

OVAJ ZADATAK MOŽETE IZVRŠITI I NA JEDNOSTAVNIJI NAČIN:

1. Selektirajte sva imena (podatke) u stupcu A.
2. Uređivanje (Edit) => Kopiraj (Copy)
3. Selektirajte prvu slobodnu ćeliju B1
4. Uređivanje (Edit) => Posebno lijepljenje (Paste special) ali uključite opcije Transportiraj (Transpose) => U redu (OK)

Još jedan primjer za TRANSPOSE pomoću VBA na drugi Sheet pogledajte OVDJE

Naredba Transponiraj u Excelu Također pogledajte vezane teme uz funkciju TRANSPOSE

- Zaokretanje ili transponiranje tablice u Excelu
- Kako zaokrenuti ili rotirati za 90° brojeve iz stupca u redove po grupama od po pet brojeva
- Rotiranje tablice u Wordu za 90°
- Automatic group and transpose data to another sheet

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr