IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ADDRESS
2 AREAS
3 CHOOSE
4 COLUMN
5 COLUMNS
6 HLOOKUP
7 HYPERLINK
8 INDEX
9 INDIRECT
10 LOOKUP
11 MATCH
12 OFFSET
13 ROW
14 ROWS
15 RTD
16 TRANSPOSE
17 VLOOKUP
18 GETPIVOTDATA
   
   
   
.

MICROSOFT EXCEL

FUNKCIJE ZA PRETRAŽIVANJE I REFERENCE
U  MS EXCEL-u 2003ROW

Prikazuje broj retka reference.

Sintaksa

ROW(reference)

Reference    je ćelija ili raspon ćelija čiji broj retka tražite.

  • Ako se referenca izostavi, pretpostavlja se da je to referenca ćelije u kojoj se pojavljuje funkcija ROW.
  • Ako je referenca raspon ćelija i ako se ROW unese kao okomito polje (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.), ROW će prikazati brojeve retka reference kao okomito polje.
  • Reference ne može upućivati na više područja.

1. primjer

ROW funkcija Prikazuje broj retka reference

2. primjer


Napomena  Formula u ovom primjeru mora se unijeti kao formula polja (formula polja: Formula koja izvršava višestruke izračune na jednom ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jedan ili više rezultata. Formule polja obuhvaćene su vitičastim zagradama { }, a upisuju se pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+ENTER.). Nakon kopiranja primjera na radni list, označite raspon A2:A4 počevši od ćelije s formulom. Pritisnite tipku F2, a zatim tipke CTRL+SHIFT+ENTER. Ako se formula ne unese kao formula polja, jedini rezultat bit će 4.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr