IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ADDRESS
2 AREAS
3 CHOOSE
4 COLUMN
5 COLUMNS
6 HLOOKUP
7 HYPERLINK
8 INDEX
9 INDIRECT
10 LOOKUP
11 MATCH
12 OFFSET
13 ROW
14 ROWS
15 RTD
16 TRANSPOSE
17 VLOOKUP
18 GETPIVOTDATA
   
   
   
.

MICROSOFT EXCEL

FUNKCIJE ZA PRETRAŽIVANJE I REFERENCE
U  MS EXCEL-u 2003MATCH

Prikazuje relativni položaj stavke u polju (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.) koja odgovara navedenoj vrijednosti u navedenom redoslijedu. Koristite MATCH umjesto neke od funkcija LOOKUP kada trebate naći položaj stavke u rasponu umjesto same stavke.

Sintaksa

MATCH(lookup_value;lookup_array;match_type)

Lookup_value    je vrijednost koju koristite za pronalazak vrijednosti koju želite u tablici.

  • Lookup_value je vrijednost koju želite pronaći u lookup_array. Na primjer, kada tražite nečiji telefonski broj u telefonskom imeniku, vi koristite prezime kao traženu vrijednost, ali telefonski broj je vrijednost koju želite.
  • Lookup_value može biti vrijednost (broj, tekst ili logička vrijednost) ili referenca na ćeliju s brojem, tekstom ili logičkom vrijednošću.

Lookup_array    je jedan raspon ćelija koji sadrži moguće tražene vrijednosti. Lookup_array mora biti polje ili referenca polja.

Match_type    je broj -1, 0 ili 1. Match_type navodi kako Microsoft Excel usklađuje lookup_value s vrijednosti u lookup_array.

  • Ako je match_type 1, MATCH nalazi najveću vrijednost koja je manja ili jednaka lookup_value. Lookup_array mora biti smješteno u rastućem poretku: ...-2, -1, 0, 1, 2, ...; A-Z; FALSE, TRUE.
  • Ako je match_type 0, MATCH nalazi prvu vrijednost koja je identična lookup_value. Lookup_array može biti u bilo kojem poretku.
  • Ako je match_type -1, MATCH traži najmanju vrijednost koja je veća ili jednaka od lookup_value. Lookup_array mora biti u silaznom redoslijedu: TRUE, FALSE, Z-A,...2, 1, 0, -1, -2;..., itd.
  • Ako je match_type ispušteno, pretpostavlja se da je 1.

Napomene

  • MATCH vraća položaj pronađene vrijednosti u lookup_polju, a ne samu vrijednost. Npr. MATCH("b";{"a";"b";"c"};0) vraća 2, relativni položaj od "b" u polju {"a";"b";"c"}.
  • MATCH ne razlikuje između verzalnih i kurentnih slova kada usklađuje tekstne vrijednosti.
  • Ako je MATCH neuspješan u usklađivanju, vraća vrijednost pogreške #N/D.
  • Ako je match_type 0, a lookup_value tekst, lookup_value može sadržavati zamjenske znakove, zvjezdicu (*) i upitnik (?). Zvjezdica zamjenjuje sve nizove znakova; upitnik samo jedan znak.

Primjer:

Prikazuje relativni položaj stavke u polju


Primjer:

Pretraživanje raspona podataka uz dva uvjeta u stupcima. Uvjeti su Visina i Širina a rezultat je Model??
U ovom primjeru funkcija INDEX u kombinaciji sa funkcijom MATCH tvori formulu koja riješava slijedeći problem:

U gornjoj "žutoj" tablici imamo Model, Visina i Širina. U donjoj "zelenoj" tablici upisujemo podatke za Visinu i Širinu a model tražimo u odnosu na upisane podatke. Dakle formula se postavlja u stupac "A" (A8:A11).

Riješenje je pomoćni stupac POM (naknadno dodan) koji imenijemo nazivom "pom", kao i imenovanje podataka u stupcu "A" (A2:A5) pod nazivom "model". U POM stupcu spajamo visinu i širinu a rezultat nam služi za usporedbu traženih podataka koje opet spajamo u konačnoj formuli. Kada se spojeni podaci podudare na osnovu njih formula nam vraća rezultat odgovarajućeg naziva iz stupca "A" (A2:A5). Kada bi pomoćni stupac "POM" postavili ispred svih stupaca tada bi s emogla koristiti funkcija VLOOKUP.

MATCH(B11&"/"&C11;pom;0 =>> funkcija MATCH spaja podatak iz B11 i C11 i uspoređuje TOČNO sa podacima u rasponu podataka imenovanom nazivom "pom" a to je u ovom slučaju raspon D2:D5.
INDEX(model;MATCH(B11&"/"&C11;pom;0)) =>> funkcija INDEX u odnosu na rezultat koji je dala funkcija Match pretražuje paritetni podatak u rasponu podataka imenovan nazivom "model" (A2:A5) i vraća ga kao rezultat.

Tablica DESNO prikazuje primjer imenovanja raspona podataka.
 


PRETRAŽIVANJE NESORTIRANIH VRIJEDNOSTI FUNKCIJOM MATCH (INDEX)

Pretpostavimo da su imena proizvoda na popisu nesortirana i da želite pronaći relativan položaj (broj reda u popisu) proizvoda "kotao". Ako funkcijom MATCH tražite nesortirane vrijednosti, na mjesto trećeg argumenta funkcije upišite broj 0 (nula).

S nulom kao vrijednosti neobaveznog argumenta match_type funkcija MATCH će tražiti točno vrijednost koju navodimo prvim argumentom. U slučaju da je ne pronađe upisat će u ćeliju kod greške o nepostojanju te vrijednosti.

Ako u području pretraživanja nesortiranih podataka postoje dvije iste vrijednosti, rezultat će biti relativan položaj prve vrijednosti, u smjeru traženja.

Pretpostavimo da želite preko imena proizvoda izdvojiti podatak o cijeni.

Postavite funkciju MATCH unutar funkcije INDEX. MATCH će prvo pronaći relativan položaj vrijednosti koju tražite iz zadatog raspona iz koje će INDEX izdvojiti cijenu. Na slici uočite raščlanjenu formulu MATCH i INDEX u ćelijama D19 i D20.

PRETRAŽIVANJE NESORTIRANIH VRIJEDNOSTI FUNKCIJOM MATCH i INDEX


PRETRAŽIVANJE SORTIRANIH VRIJEDNOSTI FUNKCIJOM MATCH (INDEX)

Kada vrijednosti koju tražimo nema u rasponu pretraživanja, a podaci su u tom rasponu SORTIRANI, funkcija MATCH nudi dvije mogućnosti.

Ako su vrijednosti poredane rastuće  i ako je na mjestu trećeg argumenta funkcije upisan broj 1 (ili argument nije upisan), rezultat funkcije MATCH bit će relativan položaj prve manje vrijednosti od vrijednosti za pretraživanje (stupac C, na slici i ćelija C2). Zbog toga je funkcija MATCH u ćeliji C10 na upisanu vrijednost traženja A665 kao rezultat dala vrijednost broj 1 (u ćeliji C15 funkcije INDEX daje sadržaj ćelije u prvom retku raspona traženja).

Ako su vrijednosti sortirane padajuće (silazno) i ako je na mjestu trećeg argumenta funkcije upisan broj -1 , rezultat funkcije MATCH bit će relativan položaj prve veće vrijednosti od vrijednosti za pretraživanje (stupac E na slici i ćelija E6). Zbog toga funkcija MATCH u ćeliji C17 na upisanu vrijednost A665 kao rezultat daje vrijednost 5 (u ćeliji C17 funkcija INDEX daje sadržaj ćelije u petom retku raspona traženja)
 
PRETRAŽIVANJE SORTIRANIH VRIJEDNOSTI FUNKCIJOM MATCH i INDEX
U slučaju da su vrijednosti poredane Uzlazno, a na mjestu trećeg argumenta upisan broj -1
ili
ako su vrijednosti poredane Silazno, a na mjestu trećeg argumenta upisan broj 1, funkcija MATCH neće dati točne rezultate.

Dakle obavezno vodite računa da za SORTIRANJE
UZLAZNO= treći argument je 1
SILAZNO= treći argument je -1

Ako ste za izbor načina pretraživanja (treći argument) postavili vrijednost 0 (nula) a vrijednost za traženje je TEXT, pri pretraživanju možete koristiti znak "*" (zvjezdica).
Funkcija MATCH pronaći će položaj prvog podatka koji ispunjava uvjet (vidi sliku ispod)
 Također pogledajte primjere gdje možemo koristiti MATCH funkciju u kombinacijama sa ostalim Excel funkcijama.

- Traženje sjecišta reda i stupca u tablici Excela
- Intersection of Rows and Columns and return value

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr