IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ADDRESS
2 AREAS
3 CHOOSE
4 COLUMN
5 COLUMNS
6 HLOOKUP
7 HYPERLINK
8 INDEX
9 INDIRECT
10 LOOKUP
11 MATCH
12 OFFSET
13 ROW
14 ROWS
15 RTD
16 TRANSPOSE
17 VLOOKUP
18 GETPIVOTDATA
   
   
   
.

MICROSOFT EXCEL

FUNKCIJE ZA PRETRAŽIVANJE I REFERENCE
U  MS EXCEL-u 2003LOOKUP

LOOKUP Prikazuje vrijednost ili iz raspona s jednim retkom ili stupcem ili iz polja (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.). Funkcija LOOKUP ima dva oblika sintakse: vektor i polje. Vektorski oblik LOOKUP traži vrijednost u rasponu s jednim retkom ili stupcem (što se zove vektor) i prikazuje vrijednost iz istog položaja u drugom rasponu s jednim retkom ili stupcem. Oblik polje od LOOKUP traži navedenu vrijednost u prvom retku ili stupcu polja i prikazuje vrijednost iz istog položaja u posljednjem retku ili


LOOKUP funkcija ima dva oblika sintakse: vektor i polje (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.).

Vektor je raspon od samo jednog retka ili jednog stupca. Vektorski oblik LOOKUP traži vrijednost u rasponu od jednog retka ili jednog stupca (poznatom kao vektor) i vraća vrijednost iz istog položaja u drugom rasponu od jednog retka ili jednog stupca. Koristite ovaj oblik funkcije LOOKUP kada želite navesti raspon koji sadrži vrijednosti koje želite pronaći. Drugi oblik LOOKUP automatski gleda u prvi stupac ili redak.

1. sintaksa

Oblik vektor

LOOKUP(lookup_value;lookup_vector;result_vector)

Lookup_value    je vrijednost koju LOOKUP traži u prvom vektoru. Lookup_value može biti broj, tekst, logička vrijednost ili naziv odnosno referenca koja se odnosi na vrijednost.

Lookup_vector    je raspon koji sadrži samo jedan redak ili jedan stupac. Vrijednosti u lookup_vectoru mogu biti tekst, brojevi ili logičke vrijednosti.

Važno  Vrijednosti u lookup_vectoru moraju biti smještene u rastućem poretku: ...,-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE; u protivnom, LOOKUP neće moći dati ispravne vrijednosti. Verzalni i kurentni tekstovi su jednaki.

Result_vector    je raspon koji sadrži samo jedan redak ili stupac. On mora biti iste veličine kao i lookup_vector.

Napomene

  • Ako LOOKUP ne može naći lookup_value, on nalazi najveću vrijednost u lookup_vectoru koja je manja ili jednaka lookup_value.
  • Ako je lookup_value manja od najmanje vrijednosti u lookup_vectoru, LOOKUP daje vrijednost pogreške #N/D.

Primjer

Prikazuje vrijednost ili iz raspona s jednim retkom ili stupcem ili iz polja

LOOKUP funkcija ima dva oblika sintakse: vektor i polje (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.).

Oblik polje funkcije LOOKUP traži u prvom retku ili stupcu polja navedenu vrijednost i vraća vrijednost istog položaja u zadnjem retku ili stupcu polja. Koristite ovaj oblik funkcije LOOKUP kada su vrijednosti koje želite pronaći u prvom retku ili stupcu polja. Koristite drugi oblik funkcije LOOKUP kada želite navesti mjesto stupca ili retka.

Savjet

Općenito, najbolje je koristiti funkcije HLOOKUP ili VLOOKUP umjesto oblika polje funkcije LOOKUP. Ovaj oblik funkcije LOOKUP dan je radi kompatibilnosti s drugim programima za proračunske tablice.

2. sintaksa

Oblik polja

LOOKUP(lookup_value;array)

Lookup_value    je vrijednost koju LOOKUP traži u polju. Lookup_value može biti broj, tekst, logička vrijednost, naziv ili referenca koja se odnosi na vrijednost.
  • Ako LOOKUP ne može naći lookup_value, on koristi najveću vrijednost u polju koja je manja ili jednaka lookup_value.
  • Ako je lookup_value manja od najmanje vrijednosti u prvom retku ili stupcu (ovisno o dimenzijama polja), LOOKUP vraća vrijednost pogreške #N/D.

Array    je raspon ćelija koje sadrže tekst, brojeve ili logičke vrijednosti koje želite usporediti s lookup_value.

Oblik polje funkcije LOOKUP jako sliči funkcijama HLOOKUP i VLOOKUP. Razlika je u tome što HLOOKUP traži lookup_value u prvom retku, VLOOKUP traži u prvom stupcu i LOOKUP traži ovisno o dimenzijama polja.

  • Ako polje pokriva područje koje je šire nego više (više stupaca nego redaka), LOOKUP traži lookup_value u prvom retku.
  • Ako je polje kvadrat ili je više nego šire (više redaka nego stupaca), LOOKUP traži u prvom stupcu.
  • S HLOOKUP i VLOOKUP, možete indeksirati dolje ili poprijeko, ali LOOKUP uvijek označava zadnju vrijednost u retku ili stupcu.

Važno  Vrijednosti u polju moraju biti u uzlaznom redoslijedu: ...,-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE; inače funkcije LOOKUP možda neće prikazati ispravne vrijednosti. Verzalni i kurentni tekstovi su jednaki.

Primjer

 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr