IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ADDRESS
2 AREAS
3 CHOOSE
4 COLUMN
5 COLUMNS
6 HLOOKUP
7 HYPERLINK
8 INDEX
9 INDIRECT
10 LOOKUP
11 MATCH
12 OFFSET
13 ROW
14 ROWS
15 RTD
16 TRANSPOSE
17 VLOOKUP
18 GETPIVOTDATA
   
   
   
.

MICROSOFT EXCEL

FUNKCIJE ZA PRETRAŽIVANJE I REFERENCE
U  MS EXCEL-u 2003

 

INDEX

Prikazuje vrijednost ili referencu prema vrijednosti iz tablice ili raspona. Postoje dva oblika funkcije INDEX(): polje (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.) i referenca. Oblik polja uvijek prikazuje vrijednost ili niz vrijednosti; oblik reference uvijek prikazuje referencu.

INDEX(array; row_num; column_num) vraća vrijednost navedene ćelije ili polja ćelija u polju.

INDEX(reference; row_num; column_num; area_num) prikazuje referencu prema ćelijama navedenima u referenci.


Prikazuje vrijednost elementa u tablici ili polju (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.) koji je označen indeksima retka i stupca.

Funkcija INDEX ima dva oblika sintakse: polje i referencu. Oblik polja prikazuje uvijek vrijednost ili polje vrijednosti; oblik reference prikazuje uvijek referencu. Oblik polja koristite ako je prvi argument u funkciji INDEX polje konstanti.

1. sintaksa

Oblik polja

INDEX(array;row_num;column_num)

Array    je raspon ćelija ili konstanta polja.

 • Ako polje sadrži samo jedan redak ili stupac, odgovarajući argument row_num ili column_num nije obavezan.
 • Ako polje ima više redaka i stupaca, a koristi se samo row_num ili column_num, INDEX prikazuje polje cijelog retka ili stupca u polju.

Row_num    označava redak u polju iz kojega će vrijednost biti prikazan. Ako se row_num izostavi, column_num je obvezan.

Column_num    označava stupac u polju iz kojega će vrijednost biti prikazana. Ako se column_num izostavi, row_num je obvezan.

Napomene

 • Ako se koriste oba argumenta, INDEX prikazuje vrijednost u ćeliji na sjecištu row_num i column_num.
 • Ako row_num ili column_num postavite na 0 (nula), INDEX će prikazati polje vrijednosti za cijeli stupac ili redak. Za korištenje vrijednosti koje se vraćaju kao polje, funkciju INDEX unesite kao formulu polja (formula polja: Formula koja izvršava višestruke izračune na jednom ili više skupova vrijednosti, a zatim vraća jedan ili više rezultata. Formule polja obuhvaćene su vitičastim zagradama { }, a upisuju se pritiskom na tipke CTRL+SHIFT+ENTER.) u vodoravnom rasponu ćelija za redak, a u okomitom rasponu ćelija za stupac. Za unos formule polja pritisnite tipke CTRL+SHIFT+ENTER.
 • Row_num i column_num moraju upućivati na ćeliju u polju. U protivnom, INDEX prikazuje vrijednost pogreške #REF!.

1. primjer

Prikazuje vrijednost ili referencu prema vrijednosti iz tablice ili raspona

2. primjer

Napomena  Formula u ovom primjeru mora se unijeti kao formula polja. Nakon kopiranja primjera na radni list, označite raspon A2:A3 počevši od ćelije s formulom. Pritisnite tipku F2, a zatim tipke CTRL+SHIFT+ENTER. Ako se formula ne unese kao formula polja, jedini rezultati bit će 2.


Vraća referencu ćelije na sjecištu određenog retka i stupca. Ako je referenca načinjena od nesusjednih označenih područja, možete izabrati područje koje ćete pogledati.

Funkcija INDEX ima dva oblika sintakse: polje (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.) i referencu. Oblik polja uvijek prikazuje vrijednost ili niz vrijednosti; oblik reference uvijek prikazuje referencu.

Sintaksa 2

Obrazac referenca

INDEX(reference;row_num;column_num;area_num)

Reference    je referenca na jedan ili više raspona ćelija.

 • Ako kao referencu unosite nesusjedna područja, referencu napišite u zagradama.
 • Ako svako područje u referenci sadrži samo jedan redak ili stupac, argumenti row_num ili column_num su neobvezni. Primjerice, za referencu s jednim retkom, koristite INDEX(reference;;column_num).

Row_num    je broj retka u referenci iz koje se vraća referenca.

Column_num    je broj stupca u referenci iz koje se vraća referenca.

Area_num    označava raspon u referenci iz koje se vraća sjecište row_num i column_num. Prvo označeno ili uneseno područje numerirano je s 1, drugo s 2 i tako dalje. Ako je area_num ispušten, INDEX koristi područje 1.

 • Primjerice, ako reference opisuje ćelije (A1:B4;D1:E4;G1:H4), tada je area_num 1 raspon A1:B4, area_num 2 raspon D1:E4 i area_num 3 raspon G1:H4.

Napomene

 • Budući da su reference i area_num označili određeni raspon, row_num i column_num označavaju određenu ćeliju: row_num 1 je prvi redak u rasponu, column_num 1 je prvi stupac i tako dalje. Referenca vraćena funkcijom INDEX je sjecište row_num i column_num.
 • Ako postavite row_num ili column_num na 0 (nulu), INDEX vraća referencu za cijeli redak ili stupac.
 • Row_num, column_num i area_num moraju pokazivati na ćeliju u referenci. U protivnom, INDEX vraća vrijednost pogreške #REF!. Ako su row_num i column_num ispušteni, INDEX vraća područje u referenci navedeno area_num.
 • Rezultat funkcije INDEX je referenca i ona se shvaća kao takva od drugih formula. Ovisno o formuli, vraćena vrijednost funkcije INDEX može se koristiti kao referenca ili kao vrijednost. Primjerice, formula CELL("width";INDEX(A1:B2;1;2)) je jednaka CELL("width";B1). Funkcija CELL koristi vraćenu vrijednost funkcije INDEX kao referencu ćelije. S druge strane, formula kao 2*INDEX(A1:B2;1;2) prevodi vraćenu vrijednost funkcije INDEX u broj u ćeliji B1.

Primjer 1.


Primjer 2.

Pretraživanje raspona podataka uz dva uvjeta u stupcima. Uvjeti su Visina i Širina a rezultat je Model??
U ovom primjeru funkcija INDEX u kombinaciji sa funkcijom MATCH tvori formulu koja riješava slijedeći problem:

U gornjoj "žutoj" tablici imamo Model, Visina i Širina. U donjoj "zelenoj" tablici upisujemo podatke za Visinu i Širinu a model tražimo u odnosu na upisane podatke. Dakle formula se postavlja u stupac "A" (A8:A11).

Riješenje je pomoćni stupac POM (naknadno dodan) koji imenijemo nazivom "pom", kao i imenovanje podataka u stupcu "A" (A2:A5) pod nazivom "model". U POM stupcu spajamo visinu i širinu a rezultat nam služi za usporedbu traženih podataka koje opet spajamo u konačnoj formuli. Kada se spojeni podaci podudare na osnovu njih formula nam vraća rezultat odgovarajućeg naziva iz stupca "A" (A2:A5). Kada bi pomoćni stupac "POM" postavili ispred svih stupaca tada bi s emogla koristiti funkcija VLOOKUP.

MATCH(B11&"/"&C11;pom;0 =>> funkcija MATCH spaja podatak iz B11 i C11 i uspoređuje TOČNO sa podacima u rasponu podataka imenovanom nazivom "pom" a to je u ovom slučaju raspon D2:D5.
INDEX(model;MATCH(B11&"/"&C11;pom;0)) =>> funkcija INDEX u odnosu na rezultat koji je dala funkcija Match pretražuje paritetni podatak u rasponu podataka imenovan nazivom "model" (A2:A5) i vraća ga kao rezultat.

Tablica DESNO prikazuje primjer imenovanja raspona podataka.
 

 
Primjer 3.
 U ćeliji B11 tražimo ( upišemo ) "stol" a u C11 dobivamo rezultat cijene

Na gornjem primjeru vidimo da MATCH funkcija kao rezultat vraća broj 3, što znači da se uvjet nalazi u trećem redu
a INDEX funkcija izdvaja cijenu traženi uvjet u stupcu C.

Još jedan primjer kombinacije INDEX i MATCH sa detaljnim pojašnjenjima pogledajte na linku Pretraživanje uz uvjet


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr