IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ADDRESS
2 AREAS
3 CHOOSE
4 COLUMN
5 COLUMNS
6 HLOOKUP
7 HYPERLINK
8 INDEX
9 INDIRECT
10 LOOKUP
11 MATCH
12 OFFSET
13 ROW
14 ROWS
15 RTD
16 TRANSPOSE
17 VLOOKUP
18 GETPIVOTDATA
   
   
   
   
 
.

MICROSOFT EXCEL

FUNKCIJE ZA PRETRAŽIVANJE I REFERENCE
U  MS EXCEL-u 2003


HLOOKUP

Traži vrijednost u gornjem retku tablice ili polja (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.) vrijednosti, a zatim prikazuje vrijednost u istom stupcu iz retka koji navedete u tablici ili polju. Funkciju HLOOKUP koristite kada se vrijednosti za usporedbu nalaze u retku na vrhu tablice s podacima, a želite pregledati navedeni broj redaka. Funkciju VLOOKUP koristite kada se vrijednosti za usporedbu nalaze u stupcu lijevo od podataka koje želite naći.

Slovo H u HLOOKUP znači “Okomito”.

Sintaksa

HLOOKUP(lookup_value;table_array;row_index_num;range_lookup)

Lookup_value    je vrijednost koja treba biti nađena u prvom retku tablice. Lookup_value može biti vrijednost, referenca ili tekstni niz.

Table_array    je tablica informacija u kojoj se traže podaci. Koristite referencu na raspon ili naziv raspona.

  • Vrijednosti u prvom retku table_array mogu biti tekst, brojevi ili logičke vrijednosti.
  • Ako je range_lookup TRUE, vrijednosti u prvom retku table_array moraju biti smještene u rastućem poretku: ...-2; -1; 0; 1; 2;...; A-Z; FALSE; TRUE. U protivnom, HLOOKUP možda neće vratiti ispravnu vrijednost. Ako je range_lookup FALSE, table_array ne treba biti sortirana.
  • Verzalni i kurentni tekst su jednaki.
  • Vrijednosti se mogu staviti u uzlazni redoslijed, slijeva nadesno, ako se označe vrijednosti, a zatim pritisne Sortiranje na izborniku Podaci. Prvo pritisnite Mogućnosti, pa Sortiraj slijeva nadesno, a zatim U redu. Pod Sortiraj po pritisnite najprije redak na popisu, a zatim Uzlazno.

Row_index_num    je broj retka u table_array iz kojeg će sparene vrijednosti biti vraćene. Ako je row_index_num od 1, vraća se prvi redak vrijednosti u table_array, ako je row_index_num od 2, vraća se drugi redak vrijednosti u table_array i tako dalje. Ako je row_index_num manji od 1, HLOOKUP vraća vrijednost pogreške #VRIJ!; ako je row_index_num veći od broja redaka u table_array, HLOOKUP vraća vrijednost pogreške #REF!.

Range_lookup    je logička vrijednost koja određuje želite li da HLOOKUP vrati identičnu ili približnu vrijednost. Ako je TRUE ili ispušten, vraćena je približna vrijednost. Drugim riječima, ako identična vrijednost nije pronađena, vraćena je sljedeća veća vrijednost koja je manja od lookup_value. Ako je FALSE, HLOOKUP će naći identičnu vrijednost. Ako nije pronađena, vraćena je vrijednost pogreške #N/D.

Napomene

  • Ako HLOOKUP ne može naći lookup_value, a range_lookup je TRUE, koristi najveću vrijednost koja je manja od lookup_value.
  • Ako je lookup_value manja od najmanje vrijednosti u prvom retku table_array, HLOOKUP vraća vrijednost pogreške #N/D.

Primjer

Traži vrijednost u gornjem retku tablice ili polja
Još jedan primjer gdje možemo uz dva uvjeta pretražiti bazu podataka u tablici (sjecište stupca i reda) koristeći razne kombinacije funkcija pa i HLOOKUP

Match function - search data in table

 
=INDEX(tablica;MATCH(y_value;y_header;0);MATCH(x_value;x_header;0))

tablica = B3:F28
Y_value = H6
Y_header = A3:A28
X_value = I6
X_header = B2:F2

Dakle formula1 je

=INDEX(B3:F28;MATCH(H6;A3:A28;0);MATCH(I6;B2:F2;0))

ili formula2

=OFFSET($A$1;MATCH(H6;$A$3:$A$28;1)+1;MATCH(I6;$B$2:$F$2;1))

ili formula3

=HLOOKUP(I6;tablica;MATCH(H6;stupac)+1;FALSE)
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr