IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ADDRESS
2 AREAS
3 CHOOSE
4 COLUMN
5 COLUMNS
6 HLOOKUP
7 HYPERLINK
8 INDEX
9 INDIRECT
10 LOOKUP
11 MATCH
12 OFFSET
13 ROW
14 ROWS
15 RTD
16 TRANSPOSE
17 VLOOKUP
18 GETPIVOTDATA
   
   
   
.

MICROSOFT EXCEL

FUNKCIJE ZA PRETRAŽIVANJE I REFERENCE
U  MS EXCEL-u 2003


GETPIVOTDATA

Vraća podatke spremljene u zaokretne tablice izvještaj. Možete koristiti GETPIVOTDATA za dohvat sumarnih podataka iz zaokretne tablice izvještaja, uz uvjet da su sumarni podaci vidljivi u izvještaju. (Pivot Data Table pogledajte na dotičnom linku)

Napomena  Jednostavnu formulu GETPIVOTDATA možete brzo unijeti ako upišete = u ćeliju u kojoj želite prikazati vrijednost, a zatim pritisnete ćeliju u izvještaju zaokretne tablice koja sadrži podatke koje želite prikazati.

Sintaksa

GETPIVOTDATA(data_field;pivot_table;field1;item1;field2;item2;...)

Data_field    je naziv, pod navodnicima, podatkovnog polja s podacima koje želite dohvatiti.

Pivot_table    je referenca prema bilo kojoj ćeliji, rasponu ćelija ili imenovanom rasponu ćelija u izvještaju zaokretne tablice. Ova se informacija koristi kako bi se odredilo koji izvještaj zaokretne tablice sadrži podatke koje želite dohvatiti.

Field1, Item1, Field2, Item2    mogu biti od jedan do 14 parova naziva polja i naziva stavki koji opisuju podatke koje želite dohvatiti. Parovi mogu biti u proizvoljnom redoslijedu. Nazivi polja i stavki koji nisu datumi i brojevi napisani su pod navodnicima. Za OLAP izvještaje zaokretne tablice stavke mogu sadržavati izvorišni naziv dimenzije kao i izvorišni naziv stavke. Par sastavljen od polja i stavke za OLAP izvještaj zaokretne tablice može izgledati ovako:

"[Proizvod]";"[Proizvod].[Svi proizvodi].[Hrana].[Pečeni proizvodi]"

Napomene

  • Izračunata polja ili stavke i prilagođeni izračuni uključeni su u GETPIVOTDATA izračune.
  • Ako je pivot_table raspon koji uključuje dvije ili više zaokretnih tablica izvještaja, podaci će biti dohvaćeni iz izvještaja koji je stvoren zadnji.
  • Ako argumenti polja i stavke opisuju jednu ćeliju, prikazat će se vrijednost te ćelije bez obzira je li to niz znakova, broj, pogreška, itd.
  • Sadrži li stavka datum, vrijednost se mora izraziti kao serijski broj ili preračunati funkcijom DATE kako bi se mogla zadržati ako se otvori proračunska tablica u drugim regionalnim postavkama. Npr. stavka koja upućuje na datum 5. ožujka 1999. mora se unijeti kao 36224 ili DATE(1999;3;5). Vrijeme se može unijeti kao decimalna vrijednost ili pomoću funkcije TIME.
  • Ako pivot_table nije raspon u kojem se nalazi izvještaj zaokretne tablice, GETPIVOTDATA će prikazati #REF!.
  • Ako argumenti ne opisuju vidljivo polje ili ako sadrže polje stranice koje nije prikazano, GETPIVOTDATA će prikazati #REF!.

Primjeri

Raspon koji sadrži izvještaj zaokretne tablice je:

GETPIVOTDATA("Prodaja";$A$4) prikazuje sveukupni zbroj polja Prodaja, 49.325 kn.

GETPIVOTDATA("Sveukupno";$A$4) također prikazuje sveukupni zbroj polja Prodaja, 49.325 kn; naziv polja može se unijeti onako kako izgleda na listu ili kao korijen (bez “Ukupno”, “Zbir”, itd).

GETPIVOTDATA("Prodaja";$A$4;"Mjesec";"Ožujak") prikazuje sveukupni zbroj za ožujak, 30.337 kn.

GETPIVOTDATA("Prodaja";$A$4,"Mjesec";"Ožujak";"Proizvod";"Povrće";"Prodavač";"Horvat") prikazuje 10.201 kn.

GETPIVOTDATA("Prodaja";$A$4,"Regija";"Jug") prikazuje #REF! jer nije prikazano područje Jug.

GETPIVOTDATA("Prodaja";$A$4,"Proizvod";"Napitci";"Prodavač";"Delač") prikazuje #REF! jer ne postoji ukupni zbroj prodaje napitaka za prodavača čije je ime Delač.

 Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr