IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ADDRESS
2 AREAS
3 CHOOSE
4 COLUMN
5 COLUMNS
6 HLOOKUP
7 HYPERLINK
8 INDEX
9 INDIRECT
10 LOOKUP
11 MATCH
12 OFFSET
13 ROW
14 ROWS
15 RTD
16 TRANSPOSE
17 VLOOKUP
18 GETPIVOTDATA
   
.
 
 

MICROSOFT EXCEL for dummy

FUNKCIJE ZA PRETRAŽIVANJE I REFERENCE
U  MS EXCEL-u 2003ADDRESS

Stvara adresu ćelije kao tekst, ako su zadani brojevi retka i stupca.

Sintaksa

ADDRESS(row_num;column_num;abs_num;a1;sheet_text)

Row_num    je broj retka za upotrebu u adresi ćelije.

Column_num    je broj stupca za upotrebu u adresi ćelije.

Abs_num    navodi vrstu adrese koja se vraća.

Abs_num Vraća ovu vrstu adrese
1 ili je izostavljen Apsolutni
2 Apsolutni redak; relativni stupac
3 Relativni redak; apsolutni stupac
4 Relativni

A1  je logička vrijednost koja određuje vrstu adrese A1 ili R1C1. Ako je a1 TRUE ili ga nema, ADDRESS će prikazati adresu stila A1; ako je FALSE, ADDRESS će prikazati adresu stila R1C1.

Sheet_text    je tekst koji određuje naziv radnog lista koji će biti korišten kao vanjska adresa. Ako je sheet_text ispušten, ne koristi se naziv lista.

Što je RELATIVNA i APSOLUTNA adresa ćelije, apsolutni i relativni redak ili stupac pogledajte na linku
Vrste adresa ćelija u Excelu


Primjer

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr