IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ABS
2 ACOS
3 ACOSH
4 ASIN
5 ASINH
6 ATAN
7 ATAN2
8 ATANH
9 CEILING
10 COMBIN
11 COS
12 COSH
13 DEGREES
14 EVEN
15 EXP
16 FACT
17 FACTDOUBLE
18 FLOOR
19 GCD
20 INT
21 LCM
22 LN
23 LOG
24 LOG10
25 MDETERM
26 MINVERSE
27 MMULT
28 MOD
29 MROUND
30 MULTINOMIAL
31 ODD
32 PI
33 POWER
34 PRODUCT
35 QUOTIENT
36 RADIANS
37 RAND
38 RANDBETWEEN
39 ROMAN
40 ROUND
41 ROUNDDOWN
42 ROUNDUP
43 SERIESSUM
44 SIGN
45 SIN
46 SINH
47 SQRT
48 SQRTPI
49 SUBTOTAL
50 SUM
51 SUMIF
52 SUMPRODUCT
53 SUMSQ
54 SUMX2MY2
55 SUMX2PY2
56 SUMXMY2
57 TAN
58 TANH
59 TRUNC
   
   
 

MICROSOFT EXCEL

MATEMATIČKE i TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE
U  MS EXCEL-u 2003
SUMIF

Zbraja ćelije određene danim kriterijem.

Sintaksa

SUMIF(range;criteria;sum_range)

Range   
je raspon ćelija koje želite vrednovati npr:  A2:A30

Criteria   
je kriterij u obliku broja, izraza ili teksta koji definira koje ćelije će biti zbrojene. Na primjer, kriterij može biti izražen kao 32, "32", ">32", "jabuke".

Sum_range   
su ćelije koje treba zbrojiti i moraju obavezno biti u obliku OD-DO raspona  npr: G2:G30  Ovdje nema mogućnosti zbrajanja ne-susjednih ćelija koje selektirate pomoću tipke CTRL.

Napomene

  • Ćelije u rasponu zbrajanja zbrajaju se samo ako ispunjavaju kriterij.
  • Ako ne navedete sum_range, zbrajaju se sve ćelije u rasponu.
  • Microsoft Excel pruža dodatne funkcije koje se mogu koristiti za analiziranje podataka koji se temelje na uvjetu. Npr. za prebrojavanje broja pojavljivanja niza teksta ili brojeva u rasponu ćelija, koristite funkciju COUNTIF. Kako bi formula prikazala jednu od dvije vrijednosti koje se temelje na uvjetu, primjerice prodajni bonus koji se temelji na određenom iznosu prodaje, koristite funkciju IF.

Primjer


SUMIF
 
ZBRAJANJE VRIJEDNOSTI ZA UVJET U STUPCU

U ćeliji C11 formula glasi =SUMIF(A2:C9;B11;C2:C9) a u ćeliji B11 se upisuje šifra za pojedinu osobu. Formula zbraja sve vrijednosti za pojedinu osobu. Osobe ne moraju biti sortirane u stupcu. Isto možemo dobiti i formulom =SUMIF(A:A;2;C:C)

SUMIF po stupcima uz uvjet

ili formulom =SUMIF(A2:B9;"marko";B2:B9) kao na slici ispod


  

Također pogledajte tutorijal vezan za funkciju SUMIF koji se odnosi na argument "criteria" ako želimo upotrijebiti funkciju AVERAGEOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr