IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ABS
2 ACOS
3 ACOSH
4 ASIN
5 ASINH
6 ATAN
7 ATAN2
8 ATANH
9 CEILING
10 COMBIN
11 COS
12 COSH
13 DEGREES
14 EVEN
15 EXP
16 FACT
17 FACTDOUBLE
18 FLOOR
19 GCD
20 INT
21 LCM
22 LN
23 LOG
24 LOG10
25 MDETERM
26 MINVERSE
27 MMULT
28 MOD
29 MROUND
30 MULTINOMIAL
31 ODD
32 PI
33 POWER
34 PRODUCT
35 QUOTIENT
36 RADIANS
37 RAND
38 RANDBETWEEN
39 ROMAN
40 ROUND
41 ROUNDDOWN
42 ROUNDUP
43 SERIESSUM
44 SIGN
45 SIN
46 SINH
47 SQRT
48 SQRTPI
49 SUBTOTAL
50 SUM
51 SUMIF
52 SUMPRODUCT
53 SUMSQ
54 SUMX2MY2
55 SUMX2PY2
56 SUMXMY2
57 TAN
58 TANH
59 TRUNC
   
   
   
.

MICROSOFT EXCEL

MATEMATIČKE i TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE
U  MS EXCEL-u 2003
SUM

Zbraja sve podatke u rasponu ćelija.

Sintaksa

SUM(number1;number2; ...)

Number1, number2, ...    je niz od 1 do 30 argumenata za koje želite ukupnu vrijednost ili zbroj.

Napomene

  • Brojevi, logičke vrijednosti i tekstni prikaz brojeva koje upisujete direktno u popis argumenata, uzimaju se u obzir. Pogledajte prvi i drugi primjer koji slijede.
  • Ako je argument polje ili referenca, samo brojevi u polju ili referenci se uzimaju u obzir. Prazne ćelije, logičke vrijednosti, tekst ili pogreške u polju ili referenci se zanemaruju. Pogledajte treći primjer.
  • Argumenti, koji su prikaz pogreške ili tekst koji ne može biti preveden u brojeve, uzrokuju pogreške.

Primjer

Zbraja sve podatke u rasponu ćelija


PRIMJER ZBRAJANJA VRIJEDNOSTI POD UVJETOM ( između određenih redova )

Uzmimo za primjer da ste voditelj neke agencije za prodaju. U tablici vršite popis osoba koje su izvršile neku prodaju. Nakon upisa svih prodavača upisujete i svoju prodaju.
Automatski Vam se u stupcu "D" zbrajaju svi podaci ( vrijednost prodaje ) koji se  nalaze između Vašeg imena ( u ovom slučaju Vi ste "Agent" ).
Ćelije u stupcu "D" su Uvjetno oblikovane ( Conditional Formating ) i kada se pojavi nekakav zbroj automatski se ćelija oboji.
 
zbrajanje vrijednosti ćelija pod uvjetom
KAKO ZBRAJATI BROJEVE U ĆELIJAMA GDJE JE BROJ KOMBINIRAN SA TEKSTOM (zbrajanje ćelija sa tekstom)

Ako ste se ikada zapitali kako bi mogli zbrojiti brojeve u nekoj ćeliji koja sadrži tekst i broj evo mali primjer kako se može zbrajati ćelije koje sadrže kombinacije teksta i broja.

Uzmimo za primjer da radite nekakvu šihtericu za praćenje radnih sati radnika gdje ima više vrsta smjena, pa čak i rad čuvara od 12 sati. Imate nekakve smjene radnika pa želite tekstualnim opisom prikazati u svakoj ćeliji kako je dotični radnik radio taj dan.


 
zbrajanje ćelija sa tekstom i brojevima Na slici lijevo uočite upisane radne smjene tekstualno. Da bi na kraju dobili zbroj ti radnih smjena potrebno je ukloniti tekst iz naziva i ostale znakove. Potom ostatak zbrojiti. Ovo možemo uraditi slijedećom formulom polja:

=SUM(--RIGHT(A1:A5;2)) => ovo ja ARRAY formula i završavate je sa Ctrl+Shift+enter

NAPOMENA: Formula ostavlja samo dva zadnja broja (znaka) ako želite kombinirati više znamenki tada umjesto 2 u formuli stavite 3 itd...(ali tada sve znamenke moraju imati tri broja (008, 012, 120, 352, 054...)

Ako želite više saznati o zbrajanju radnih sati posjetite link: Zbrajanje radnih sati radnika
Također pogledajte zbrajanje zadnjih N-th izmijenjenih vrijednosti  (KLIKNI OVDJE)
Ako želite pogledajte tutorijal Kako zbrojiti vrijednosti za jedinstvene šifre ili neke podatke
Download file - Zbrajanje brojeva u jednom redu
pomoću VBA makronaredbe
Dodaj ili pribroji broj na već postojeći u ćeliji

 
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr