IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ABS
2 ACOS
3 ACOSH
4 ASIN
5 ASINH
6 ATAN
7 ATAN2
8 ATANH
9 CEILING
10 COMBIN
11 COS
12 COSH
13 DEGREES
14 EVEN
15 EXP
16 FACT
17 FACTDOUBLE
18 FLOOR
19 GCD
20 INT
21 LCM
22 LN
23 LOG
24 LOG10
25 MDETERM
26 MINVERSE
27 MMULT
28 MOD
29 MROUND
30 MULTINOMIAL
31 ODD
32 PI
33 POWER
34 PRODUCT
35 QUOTIENT
36 RADIANS
37 RAND
38 RANDBETWEEN
39 ROMAN
40 ROUND
41 ROUNDDOWN
42 ROUNDUP
43 SERIESSUM
44 SIGN
45 SIN
46 SINH
47 SQRT
48 SQRTPI
49 SUBTOTAL
50 SUM
51 SUMIF
52 SUMPRODUCT
53 SUMSQ
54 SUMX2MY2
55 SUMX2PY2
56 SUMXMY2
57 TAN
58 TANH
59 TRUNC
   
  .

MICROSOFT EXCEL

MATEMATIČKE i TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE
U  MS EXCEL-u 2003


MINVERSE

Vraća inverz matrice za matricu zadanu poljem.

Sintaksa

MINVERSE(array)

Array    je brojčano polje s jednakim brojem redaka i stupaca.

Napomene

 • Polje može biti zadano kao raspon ćelija, na primjer: A1:C3; kao polje konstanti, na primjer: {1;2;3|4;5;6|7;8;9}; ili kao njihov naziv.
 • Sadrži li polje prazne ćelije ili tekst, MINVERSE vraća vrijednost pogreške #VRIJ!.
 • MINVERSE također vraća vrijednost pogreške #VRIJ! ako polje nema jednak broj redaka i stupaca.
 • Formule koje vraćaju polje moraju biti unesene kao formula polja.
 • Inverzne matrice, kao i determinante, općenito se rabe za rješavanje sustava matematičkih jednadžbi s više nepoznanica. Produkt matrice i njezine inverzne matrice je jedinična matrica — polje kvadratnog oblika koje na dijagonali ima vrijednosti 1, a na svim ostalim mjestima 0.
 • Za primjer izračunavanja matrice, koja ima dva retka i dva stupca, pretpostavite da raspon A1:B2 sadrži slova a, b, c i d, koja predstavljaju bilo koja četiri broja. Sljedeća tablica prikazuje inverz matrice A1:B2.
   
    Stupac A Stupac B
  Redak 1 d/(a*d-b*c) b/(b*c-a*d)
  Redak 2 c/(b*c-a*d) a/(a*d-b*c)
 • MINVERSE se izračunava s točnošću na približno 16 znamenaka, što može dovesti do male brojčane pogreške kada poništenje nije potpuno.
 • Neke se kvadratne matrice ne mogu invertirati pa funkcija MINVERSE vraća vrijednost pogreške #BROJ!. Determinanta neinvertibilnih matrica je 0.
1. primjer

 

Napomena  Formula u ovom primjeru mora se unijeti kao formula polja. Nakon kopiranja primjera na radni list, označite raspon A5:B6  počevši od ćelije s formulom. Pritisnite najprije tipku F2, a zatim tipke CTRL+SHIFT+ENTER. Ako se formula ne unese kao formula polja, jedini rezultati bit će 0.

2. primjer

Vraća inverz matrice za matricu zadanu poljem

Napomena  Formula u ovom primjeru mora se unijeti kao formula polja. Nakon kopiranja primjera na radni list, označite raspon A6:C8 počevši od ćelije s formulom. Pritisnite najprije tipku F2, a zatim tipke CTRL+SHIFT+ENTER. Ako se formula ne unese kao formula polja, jedini rezultat bit će 0,25.


Savjet

Koristite funkciju INDEX za pristup pojedinim elementima inverzne matrice.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr