IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 AND
2 FALSE
3 IF
4 NOT
5 OR
6 TRUE
 
 
 
.

MICROSOFT EXCEL

LOGIČKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003IF

Vraća jednu vrijednost ako uvjet koji navedete vrednuje kao TRUE i drugu vrijednost ako ga vrednuje kao FALSE.

Koristite IF za provođenje uvjetnih testova na vrijednostima i formulama.

Sintaksa

IF(logical_test;value_if_true;value_if_false)

Logical_test    je bilo koja vrijednost ili izraz koji se može vrednovati kao TRUE ili FALSE. Npr. A10=100 je logički izraz; ako je vrijednost u ćeliji A10 jednaka 100, izraz vrednuje an TRUE. Inače, izraz vrednuje na FALSE. Ovaj argument može koristiti bilo koji operator usporednog izračuna.

Value_if_true    je vrijednost koja je vraćena ako je logical_test TRUE. Npr. ako je ovaj argument tekstni niz znakova "Unutar proračuna" i argument logical_test vrednuje na TRUE, tada funkcija IF prikazuje tekst “Unutar proračuna”. Ako je logical_test TRUE, a value_if_true je prazna, ovaj argument vraća 0 (nulu). Da biste prikazali riječ TRUE, koristite logičke vrijednosti TRUE za ovaj argument. Value_if_true može biti i druga formula.

Value_if_false    je vrijednost koja se vraća ako je logical_test FALSE. Npr. ako je ovaj argument tekstni niz znakova "Izvan proračuna" i argument logical_test vrednuje na FALSE, tada funkcija IF prikazuje tekst “Izvan proračuna”. Ako je logički_test FALSE i value_if_false nije unesena (tj. nakon value_if_true nema točka-zareza), tada se vraća logička vrijednost FALSE. Ako je logical_test FALSE i value_if_false je prazna (tj. nakon value_if_true postoji točka-zarez iza kojega je zagrada), tada se vraća vrijednost 0 (nula). Value_if_false može biti i druga formula.

Napomene

  • Kao vrijednosti argumenata value_if_true i value_if_false može se ugnijezditi do sedam funkcija IF. Pogledajte primjer 3 kod sljedećih primjera.
  • Kad su argumenti value_if_true i value_if_false vrednovani, IF vraća vrijednost koju su vratile te izjave.
  • Ako su neki od argumenata funkcije IF polja (polje: Koristi se za izgradnju jedne formule koja stvara višestruke rezultate ili radi nad grupom argumenata koji su poredani u recima i stupcima. Raspon polja dijeli zajedničku formulu; polje konstanti grupa je konstanti korištena kao argument.), svaki će se element polja procijeniti kada se izvede IF izjava.
  • Microsoft Excel daje dodatne funkcije koje se mogu koristiti za analizu podataka koji se temelje na uvjetu. Npr. za prebrojavanje broja pojavljivanja niza teksta ili brojeva u rasponu ćelija, koristite funkciju radnog lista COUNTIF. Za izračun zbroja koji se temelji na nizu teksta ili brojeva unutar raspona, koristite funkciju radnog lista SUMIF. Saznajte o izračunu vrijednosti koji se temelji na uvjetu.

1. primjer

2. primjer

3. primjer

broj kao tekst unutar formule kao argument

U prethodnom primjeru, druga IF izjava također je argument value_if_false za prvu IF izjavu. Slično, treća IF izjava je argument value_if_false za drugu IF izjavu. Primjerice, ako je prvi logical_test (Prosjek>89) jednak TRUE, vraćeno je "5" kao tekst. Ako je prvi logical_test FALSE, druga IF izjava je vrednovana i tako dalje. Ako je broj pod znacima navodnika tada ih Excel vidi kao tekst.

Ocjene su pridružene brojevima po sljedećem ključu.

Ako je rezultat Tada prikaži
Veći od 89 5
Od 80 do 89 4
Od 70 do 79 3
Od 60 do 69 2
Manji od 60 1

4. primjer

Primjer povezivanja funkcija IF i funkcije AVERAGE

5. primjer

Primjer ugnježđavanja IF funkcije u formulu. Ovdje imamo 3 uvjeta ( u prvoj formuli vidite 4 uvjeta ali je zadnji uvjet nepotreban jer će rezultat biti "prazna ćelija" ako se ne ispune prva tri uvjeta.
Kod ovakvog zadatka moramo voditi računa da krenemo sa najvećim brojem prvog uvjeta, inače formula neće valjati.
 

Kao što vidite prvi uvjet je vezan uz broj 4000, drugi uvjet je vezan uz broj 2500, treći uvjet je vezan uz broj 1000.
AKO niti jedan od uvjeta nije ispunjen rezultat će biti prazna ćelija ( "" ) dva navodnika. ( u ovom slučaju donja formula )

Idemo raščlaniti drugu formulu riječima:

Za primjer uzmimo četvrti red u kojem je A4 količina  5 komada a u B4 cjena od 630 kn = 3150 kn. U C4 je rezultat formule
Prvi uvjet: Ako je A4*B4 veće od vrijednosti u E3 "4000" rezultat je vrijednost F3 "servis za čaj"
Drugi uvjet: Ako je A4*B4 veće od vrijednosti u E2 "2500" rezultat je vrijednost F2 "walkman" 
Treći uvjet: Ako je A4*B4 veće od vrijednosti u E1 "1000" rezultat je vrijednost F1 "kišobran"
I na kraju ako nije ispunjen niti jedan uvjet rezultat je prazna ćelija ( stavljamo dva navodnika za oznaku prazne ćelije )

Nama je u ovom slučaju rezultat "walkman" jer je ispunjen drugi uvjet a to je 3150 je veće od 2500.
Netko će reći "pa ispunjen je i treći uvjet ( 3150 je veće od 1000 ), ali IF funkcija u ovom slučaju uzima u obzir prvi ispunjeni uvjet a to je "drugi uvjet".

6. primjer

Uzmimo za primjer da u ćeliji A1 upisujemo neku vrijednost a u B1 nam treba biti rezultat ovisan o vrijednosti u A1

prvi uvjet: A1=<3 rezultat je 2 ("loš")
drugi uvjet između 3 i 10: A1>3;A1<10 rezultat je 4 ("dobar")
treći uvjet: A1=>10 rezultat je 5 ("odličan")
   
formula je: =IF(A1<=3;2;IF(AND(A1>3;A1<10);4;IF(A1>=10;5;"")))
ili =IF(A1<=3;"loš";IF(AND(A1>3;A1<10);"dobar";IF(A1>=10;"odličan";"")))

može i ovako =IF(A1<=3;2;IF(AND(A1>3;A1<10);4;5))
ili ovako =IF(A1<=3;"loš";IF(AND(A1>3;A1<10);"dobar";"odličan"))

ili još kraće
=IF(A1<=3;2;IF(A1>=10;5;4))
ili ovako =IF(A1<=3;"loš";IF(A1>=10;"odličan";"dobar"))

   
druga situacija sa samo dva uvjeta
prvi uvjet: A1=<3 rezultat je 2
drugi uvjet: A1>3 rezultat je 4
   
formula je: =IF(A1<=3;2;4) =IF(A1<=3;"pao";"prošao")

Broj uvjeta funkcije IF u Excelu 2003

Poznato je da IF funkcija može imati 7 ugniježđenih funkcija, što znači da uz prvi uvjet imamo osam uvjeta u jednoj formuli.
Ako želimo imati više od 8 uvjeta, možemo se poslužiti "trikom" koji će nam to dozvoliti, to jest koristit ćemo operator ( znak ) &Što možemo vidjeti na gornjoj slici ?

Radi lakšeg uočavanja svaku funkciju sam postavio u novi red.

U prvom primjeru za 8 uvjeta vidimo da je prvi uvjet funkcije IF osnovni a ostalih 7 funkcija su ugniježđene u taj prvi IF. Kada upišemo broj 1-8 u ćeliju A1 rezultat će nam biti tekstualni ispis tog broja, za obadvije formule ( osam i šesnaest uvjeta ), označeno zelenom bojom. Tako da formula glasi u nizu ovako ( bez prekidanja formule ili razmaka ):

=IF(A1=1;"jedan";IF(A1=2;"dva";IF(A1=3;"tri";IF(A1=4;"četiri";IF(A1=5;"pet";IF(A1=6;"šest";IF(A1=7;"sedam";IF(A1=8;"osam";""))))))))

U drugom primjeru za 16 uvjeta vidimo da je prvi uvjet funkcije IF osnovni a ostalih 7 funkcija su ugniježđene u taj prvi IF sve do osmog uvjeta gdje prekidamo niz formule sa zagradama koje zatvaraju prethodne uvjete. Umećemo znak & tj. tekstualni operator spajanja koji će spojiti slijedeći niz od osam uvjeta.  Kada upišemo broj 1-16 u ćeliju A2, rezultat će nam biti tekstualni ispis tog broja, za drugu formulu ( šesnaest uvjeta ), označeno plavom bojom, ali za prvu formulu  rezultat je prazna ćelija . Dakle sa ovom drugom formulom spajamo prvih 8 i drugih 8 uvjeta u jedinstvenu formulu. Tako da formula glasi u nizu ovako ( bez prekidanja formule ili razmaka ):

=IF(A1=1;"jedan";IF(A1=2;"dva";IF(A1=3;"tri";IF(A1=4;"četiri";IF(A1=5;"pet";IF(A1=6;"šest";IF(A1=7;"sedam";IF(A1=8;"osam";""))))))))&IF(A1=9;"devet";IF(A1=10;"deset";IF(A1=11;"jedanaest";IF(A1=12;"dvanaest";IF(A1=13;"trinaest";IF(A1=14;"četrnaest";IF(A1=15;"petnaest";IF(A1=16;"šesnaest";""))))))))

Više uvjeta sa funkcijom IF također možemo dobiti kombiniranjem funkcije CONCATENATE
Pa formula izgleda ovako:
=CONCATENATE(IF(A1=1;"jedan";"");IF(A1=2;"dva";"");IF(A1=3;"tri";"");IF(A1=4;"četiri";"");IF(A1=5;"pet";"");IF(A1=6;"šest";"");IF(A1=7;"sedam";"");IF(A1=8;"osam";"");IF(A1=9;"devet";"");IF(A1=10;"deset";""))

i tako dalje možete dodavati uvjete sve do 30 uvjeta jer funkcija CONCATENATE podržava toliko ;-)

Više uvjeta sa funkcijom IF također možemo dobiti umetanjem operatora &Ova formula u koju umećemo operator & nema ograničenja na 30 uvjeta


PRIMJER ZBRAJANJA VRIJEDNOSTI POD UVJETOM ( između određenih redova )

Uzmimo za primjer da ste voditelj neke agencije za prodaju. U tablici vršite popis osoba koje su izvršile neku prodaju. Nakon upisa svih prodavača upisujete i svoju prodaju.
Automatski Vam se u stupcu "D" zbrajaju svi podaci ( vrijednost prodaje ) koji se  nalaze između Vašeg imena ( u ovom slučaju Vi ste "Agent" ).
Ćelije u stupcu "D" su Uvjetno oblikovane ( Conditional Formating ) i kada se pojavi nekakav zbroj automatski se ćelija oboji.

Ako želite uvjetovati da obe ćelije moraju biti popunjene kako bi izbjegli prikaz nekog rezultata, bilo greške ili nula tada iskoristite IF funkciju na ovakav način. Na ovakav način izbjeći ćete upotrebu funkcije AND. dakle ova formula nam izbjegava prikazivanje nula  ili greške u slučaju da ne popunimo podatak u jednoj od ćelija. U ovom primjeru imamo dijeljenje. Kada ne bi popunili drugi stupac u kojem nam se nalazi divisor tada bi dobili grešku u trećem stupcu.

=IF(COUNT(A2:B2)<2;"";A2/B2)

IF i AND funkcije u Excelu

Rješavanje ovog problema možemo riješiti i sa formulom =IF(AND(A2>0;B2>0);A2/B2;"")

Kako ugnijezditi IF funkciju (nesting IF function in Excel)

Da bi ste shvatili kako možete ugnijezditi više IF funkcija u jednu formulu pogledajte primjer ispod. Formulu pišete u jednoj liniji koda dakle u jednom redu ali nije obavezno, ja sma na slici ispod postavio više linija koda da bi bilo uočljivije kako se dodaje više funkcija. Pazite! postoje neka ograničenja za broj funkcija (vidi početak tutorijala).

Formula glasi:

=IF(A1=1;"crveno"; IF(A1=2;"plavo"; IF(A1=3;"zeleno";IF(A1=4;"smeđe";IF(A1=5;"ljubičasto"; IF(A1=6;"narandžasto"; IF(A1=7;"žuto";IF(A1=8;"sivo"; IF(A1=9;"roza"; "crno" ) ) ) ) ) ) ) ) )

Nesting multiple IF function in Excel fromula

Ako se pitate kako kreirati furmulu koja sadrži više IF funkcija, pokušat ću pojasniti korak po korak.

1. Prvo kreirate osnovnu IF funkciju tj. formulu
=IF(A1=1;"crveno";"")
Dakle ova formula glasi, Ako je A1=1 tada vrati rezultat 'crveno' a ako nije tada vrati praznu ćeliju (označeno plavom bojom)

2. Slijedeća formula koju ćemo umetnuti na mjesto trećeg argumenta (u prvoj formuli rezultat 'prazno') glasi IF(A1=1;"plavo";""), pa tako konačna formula izgleda ovako. Ako uvjet nije ispunjen ova formula vraća rezultat funkcije označene plavom bojom a ako ni u plavoj funkciji uvjet nije ispunjen tada će formula vratiti rezultat koji je označen zelenom bojom.
=IF(A1=1;"crveno";IF(A1=1;"plavo";""))

3. U slijedećem koraku opet umjesto rezultata 'prazno' postavimo novu formulu koja glasi IF(A1=1;"zeleno";"") pa konačna formula glasi
=IF(A1=1;"crveno";IF(A1=1;"plavo";IF(A1=1;"zeleno";"")))

4. i tako redom do 7 funkcija ako koristite Excel 2003. Dakle, uvijek umjesto zadnjeg rezultata (argument FALSE) postavljate novu formulu koju će Excel kao rezultat vratiti ako uvjet nije ispunjen. Na kraju umjesto rezultata 'prazno' upišete rezultat 'crno'. Nadam se da ste shvatili.


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr